ЗА НАС

Повече от 9 години успешно се грижим за финансовото здраве на нашите клиенти

Повече от 9 години успешно налагаме собствения си път като дългосрочно и отговорно управляваме финансовото имущество на нашите клиенти. Доверието, което имат нашите клиенти към нас се дължи на три стълба: характер, честност и отговорност. Благодарение на това успяхме от обикновеното финансово-консултантско дружество Efect Slovakia да изградим стабилното дружество Wealth Effect Management, насочено към дългосрочна експертна грижа за клиентите. Днес успешно управляваме имуществото на клиенти из цяла Европа и освен с клоновете в Словакия и България, интензивно си сътрудничим и със силни финансови партньори в Швейцария и Лондон.

Нашите клиенти оценяват, че във Wealth Effect Management намират партньор, който непрекъснато търси и намира решения, как да спечелят повече. Нашият прозрачен и иновативен подход генерира стотици доволни клиенти, на които дългосрочно и успешно управляваме имуществото.

Wealth Effect Management донася в България ново качество на услугите в сферата на финансовото планиране

ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ

За правилното планиране и подготовка на Финансовия план е важно да се познават вашите дългосрочни финансови цели, възможности и очаквания. Финансовото планиране е дългосрочен процес на анализ, планиране, търсене на инвестиционни възможности и управление на финансовото портфолио.

Задачата на Портфолио-мениджъра е да разбере и предвиди вашите нужди и цели, и да им приспособи инвестиционна стратегия така, че да се постигнат така поставените цели. Зависи само от вас какви цели ще поставите: пасивен доход, оптимизиране на задълженията, финансово осигуряване на семейството и децата или ви интересуват инвестиции в портфолио с имоти. Портфолио-мениджъра заедно с вас ще намери решение как да бъдат постигнати вашите лични финансови цели и как да се преоцени вашето имущество с максимални финансови печалби.

Процесът на Финансово планиране

Целта на целия процес на Финансово планиране е да се подготви портфолио, създадено по мярка на всеки клиент от гледна точка на личните му цели и възможности.
 • 1.Изготвяне на клиентски профил

  Анлизът и разбирането на актуалнто състояние, ситуацията и нуждите на клиента обхващат:
  - Анализ на финансовата ситуация
  - Дефиниране на личните финансови цели и приоритети
  - Оценяване на толерантостта към рисковете, въз основа на рисков профил
  - Определяне на точен времеви хоризонт.
 • 2.Създаване на Финансов план

  Създаването на инвестиционна стратегия, търсене на инвестиционни решения в съответствие с профила на клиента:
  - Подготовка на инвестиционната стратегия
  - Развитие и състав на портфолиото
  - Анализ на преполагаемите резултати, отнасящи се до алокация на активи
  - Дългосрочна и стратегическа ориентация на портфолиото
 • 3.Обслужване и управление на активите на клиентите

  Континуален мониторинг и проследяване на инвестиционното портфолио с цел приспособяването му към актуалното развитие на пазарите.
  - Цялостно проследяване и коригиране на портфолиото
  - Използване на възможностите на пазара и избягване на рискове
  - Активно управление на рисковете с цел запазване на капацитета на портфолиото, колкото се може по-стабилно
Yahoo finance API is not available right now, please try again soon...
1