Exkluzívne služby

Exkluzívne služby spoločnosti Wealth Effect Management poskytujú náročným klientom investičné príležitosti na úrovni privátneho bankovníctva.

Naším cieľom je poskytnúť individuálne investičné portfóliá, ktoré presne zohľadnia Vaše potreby a možnosti. Vytvárame dlhodobý, diskrétny vzťah s klientom a aktívne ho podporujeme pri dosahovaní osobných cieľov.

NÁSTROJE PRE MANAŽMENT PORTFÓLIA

Pri manažovaní portfólia bude využívaný, ako pracovný nástroj, Bloomberg Professional Terminal. Spoločnosť Bloomberg patrí medzi absolútnych lídrov v oblasti poskytovania finančných informácií na globálnej úrovni.

Bloomberg Terminal umožňuje efektívne riadenie akciových portfólií, nakoľko ponúka informácie v reálnom čase o finančnom aj nefinančnom vývoji jednotlivých verejne obchodovaných firiem, informuje o ich hospodárskych výsledkoch, odhadoch analytikov pre kľúčové finančné parametre pre najbližšie obdobia, porovnáva ich s konkurenciou, počíta cenu kapitálu a mnoho ďalšieho, pričom všetko dopĺňa bohatý a predovšetkým kvalitný a spoľahlivý grafický aparát.
V prípade ďalších informácií ohľadom investičných príležitostí a všetkých portfólií

nás neváhajte kontaktovať

Yahoo finance API is not available right now, please try again soon...
1