O nás

Už viac ako 9 rokov zhodnocujeme a chránime váš majetok.

Viac ako 9 rokov úspešne presadzujeme vlastnú cestu ako dlhodobo a zodpovedne spravovať finančný majetok našich klientov. Dôvera, ktorú do nás naši klienti vkladajú stojí na troch silných pilieroch: charakter, čestnosť a zodpovednosť. Vďaka tomu sa nám podarilo z bežnej finančno-poradenskej spoločnosti Efect Slovakia vybudovať stabilnú spoločnosť Wealth Effect Management, zameranú na dlhodobú a expertnú starostlivosť o klientov. Dnes úspešne spravujeme majetok klientov po celej Európe a okrem pobočiek na Slovenska a v Bulharsku intenzívne spolupracujeme so silnými finančnými partnermi vo Švajčiarsku a Londýne.

Naši klienti oceňujú, že vo WEM nachádzajú partnera, ktorý neustále hľadá a prináša riešenia, ako získať viac. Náš transparentný a inovatívny prístup generuje stovky spokojných klientov, ktorým dlhodobo a úspešne spravujeme majetok.

WEM prináša na Slovensko novú kvalitu služieb Wealth Managementu

WEALTH MANAGEMENT

Pre správne plánovanie a prípravu Wealth plánu je dôležité poznať vaše dlhodobé finančné ciele, možnosti a očakávania. Wealth Management je dlhodobý proces analýzy, plánovania, hľadania investičných príležitostí a riadenia finančného portfólia.

Úlohou Portfolio managera je chápať a predvídať vaše potreby a ciele a prispôsobiť im investičnú stratégiu tak, aby napĺňala vami stanovené ciele. Záleží len na vás, aké ciele si stanovíte: pasívny príjem, optimalizácia záväzkov, finančné zabezpečenie rodiny a detí alebo vás zaujímajú investície do portfólia nehnuteľností. Portfolio Manager spoločne s vami nájde riešenie ako dosiahnuť vaše osobné finančné ciele a ako zhodnocovať váš majetok s maximálnymi finančnými výnosmi.

Proces WEALTH MANAGEMENTU

Cieľom celého procesu Wealth Managementu je pripraviť portfólio šité na mieru každému klientovi s ohľadom na osobné ciele a možnosti.
 • Prvý krokPríprava Investičného profilu klienta

  Analýza a pochopenie súčasného stavu, situácie a potrieb klienta zahŕňa:
  - analýzu finančnej situácie
  - definovanie osobných finančných cieľov a priorít
  - vyhodnotenie tolerancie rizika na základe rizikového profilu
  - definovanie presného časového horizontu
 • Druhý krokTvorba Wealth Plánu

  Tvorba investičnej stratégie, hľadanie investičných riešení v súlade s profilom klienta :
  - príprava investičnej stratégie
  - vývoj a zloženie portfólia
  - analýza predpokladaných výsledkov taktickej alokácie aktív
  - dlhodobá a strategická orientácia portfólia
 • Tretí krokServis a aktívna správa majetku

  Kontinuálny monitoring a sledovanie investičného portfólia s cieľom prispôsobovať portfólio aktuálnemu vývoju na trhoch.
  - Priebežné monitorovanie a úprava portfólia
  - Využívanie príležitostí na trhu a predchádzanie rizikám
  - Aktívne riadenie rizika s cieľom udržiavať výkonnosť portfólia čo najstabilnejšiu
Yahoo finance API is not available right now, please try again soon...
1