WEM Opportunity List

Na pravidelnej mesačnej báze poskytujeme našim klientom zoznam investičných odporúčaní, ktoré by mali v rámci horizontu jedného kvartálu priniesť výnos, ktorý plne pokryje rizikovosť danej investície. Sú to predovšetkým krátkodobé typy na výrazne podhodnotené aktíva, ktoré sa znehodnotili vinou externých šokov, prípadne interne vyvolaných problémov. Ich vnútorná, tzv. fundamentálna hodnota však ostáva relatívne stabilná.
Yahoo finance API is not available right now, please try again soon...
1