15 veľkých spoločností, ktoré investujú svoje úspory na daniach do zamestnancov, pracovných pozícií a komunít

5. 4. 2018

Americký Kongres v priebehu decembra minulého roku schválil nový daňový plán. Prezident Donald Trump následne vyhlásil, že „sa jedná predovšetkým o legislatívu zameranú na trh práce“, ktorá povedie k tvorbe nových pracovných pozícií a zvyšovaniu miezd naprieč Spojenými štátmi.

Firemná daň bola v dôsledku nového zákona znížená z úrovne 35% na hodnotu 21%. Očakáva sa, že americké spoločnosti by v priebehu nadchádzajúceho desaťročia mohli na daniach ušetriť až celý jeden bilión dolárov.

Je pravdou, že prijatie zákona už do istej miery vytvorilo nové pracovné pozície a zvýšilo mzdy v rámci niektorých amerických spoločností. Nezisková organizácia Just Capital, ktorej spoluzakladateľom je populárny investor Paul Tudor Jones, však zistila, že iba približne 20% ušetrených prostriedkov sa v súčasnosti využíva na tvorbu nových pracovných miest a iba 6% úspor je určených na mzdy zamestnancov. Celých 57% prostriedkov získavajú akcionári spoločností vo forme spätného odkupu akcií, dividend a zadržaných príjmov.

Agentúra Just Capital však uviedla, že celková situácia sa síce môže zdať deprimujúcou, no napriek tomu existujú spoločnosti, ktoré využívajú tieto úspory na budovanie dlhodobej hodnoty namiesto okamžitého umocňovania cien svojich akcií.

Nezisková organizácia v priebehu tohto roka analyzovala spoločnosti, zapísané v akciovom indexe Russell 1000, ktorý monitoruje 1 000 najväčších amerických spoločností. Zhodnotila, akým spôsobom tieto podniky využívajú nadobudnuté úspory na daniach a posúdila zhodnocovanie týchto prostriedkov v rámci siedmych kategórií. Agentúra pomocou prieskumu z roku 2017, ktorý sa realizoval na vzorke 4 100 Američanov, zistila, že spoločnosti z pohľadu občanov pripisujú dôležitosť jednotlivým hodnoteným kategóriám v tomto poradí: zamestnanci, zákazníci, produkty, životné prostredie, komunity, pracovné pozície, manažment a akcionári.

Agentúra Just Capital následne zostavila rebríček monitorovaných spoločností, v rámci ktorého je každá kategória posudzovaná v súlade so svojou dôležitosťou. To znamená, že úspory na daniach usmernené na zamestnancov majú väčšiu váhu ako rovnaké percento úspor zasvätené do budovaniu komunít.

Rob Du Boff, ktorý je riaditeľom výskumu organizácie Just Capital, uviedol: „Zdôraznili sme 15 spoločností, ktoré v najväčšej miere využili svoje úspory na daniach s účelom budovania dlhodobých hodnôt. V hre je však priveľa faktorov a tieto spoločnosti nie je možné zoradiť v poradí od 1 do 15. Namiesto toho je potrebné považovať ich v tomto smere za rovnocenné.“ Agentúra Just Capital zatiaľ analyzovala iba 121 spoločností z indexu Russell 1000, tie však zodpovedajú za takmer jednu tretinu celkovej hodnoty indexu. Kompletný rebríček spoločností ja aktualizovaný na týždennej báze a dostupný je aj opis metodiky, ktorá pri tejto štúdii bola použitá.

Boeing – letecká spoločnosť so sídlom v Chicagu

Úspory na daniach: $ 220,7 milióna; z toho 67% využitých na zamestnancov a 52% na nové pracovné pozície.

Dennis Muilenburg, ktorý je generálnym riaditeľom spoločnosti Boeing, v tlačovej správe uviedol, že jeho firma bude investovať úspory na daniach do „školenia, vzdelávania a rozvoja ďalších zručností svojich zamestnancov, ktoré sú nevyhnutné pre rapídny rozvoj spoločnosti v prostredí rýchleho rozvoja technológií a rastúcich trhov“. Istý podiel ušetrených financií by mal tiež putovať na „zriaďovanie nových plánovaných prevádzok spoločnosti a zdokonaľovanie infraštruktúry“.

FedEx – prepravná spoločnosť so sídlom v meste Memphis, štáte Tennessee

Úspory na daniach: $ 385,7 milióna; z toho 48% využitých na zamestnancov a 52% na nové pracovné pozície.

Spoločnosť FedEx usmernila všetky svoje daňové úspory na investície do svojich zamestnancov a tvorby nových pracovných miest. Platy jej zamestnancov sa tak zvýšili v priemere o 200 dolárov a spoločnosť zvýšila financovanie svojho $ 1,5 miliardového sedem-ročného plánu výstavby novej centrály v meste Indianapolis.

JP Morgan Chase – spoločnosť poskytujúca finančné služby so sídlom v meste New York

Úspory na daniach: $ 2,9 miliardy; z toho 3% využité na zamestnancov, 88% na zdokonaľovanie produktov, 3% na budovanie komunít a 6% na nové pracovné pozície.

Finančná spoločnosť JP Morgan Chase predstavila ambiciózny $ 20 miliardový päťročný plán, ktorého realizáciu umožnili práve pozoruhodné úspory na daniach. Zahŕňa navyšovanie miezd pre 22 000 zamestnancov rôznych pobočiek spoločnosti a vytvorenie 4 000 nových pracovných miest pre amerických občanov. $ 1,75 miliardy z uvedenej sumy by malo putovať na filantropické účely spojené s budovaním komunít v štvrti South Bronx a meste Detroit.

Kraft Heinz – potravinárska spoločnosť so sídlom v Chicagu a Pittsburghu

Úspory na daniach: $ 463,7 milióna; z toho 27% využitých na zdokonaľovanie produktov a 73% na zamestnancov.

David Knopf, ktorý je hlavným finančným riaditeľom spoločnosti Kraft Heinz, v oficiálnom vyhlásení uviedol, že jeho spoločnosť vo veľkej miere investuje svoje úspory do rozvoja pracovnej sily. Ďalej poznamenal: „$300 miliónov poputuje do strategických investícií za účelom rozvoja možností spoločnosti, odbornosti zamestnancov a identity značiek“ a „viac než $ 800 miliónov vo forme kapitálových výdavkov bude určených na zvyšovanie kvality produktov, bezpečnosti a výrobnej kapacity“.

Apple – technologická spoločnosť so sídlom v meste Cupertino, štáte California

Úspory na daniach: $ 5,6 miliardy; z toho 100% využitých na tvorbu pracovných pozícií.

Spoločnosť Apple je najväčším daňovým poplatníkom na území Spojených štátov. Pristúpila k realizácii $ 30 miliardového plánu, ktorý by pre amerických občanov mal v priebehu nasledujúcich piatich rokov zabezpečiť až 20 000 nových pracovných miest.

Regions Financial – spoločnosť poskytujúca finančné služby so sídlom v meste Birmingham, štáte Alabama

Úspory na daniach: $174,7 milióna; z toho 14% využitých na zamestnancov, 23% na podporu komunít, 57% na tvorbu pracovných pozícií a 6% na odmeny akcionárom.

Grayson Hall, ktorý je generálnym riaditeľom spoločnosti Regions Financial, vo vyhlásení uviedol: „Rozhodli sme sa vykonať zásadné investície do našej pracovanej sily, do budovania komunít a do rozvoja našej spoločnosti. Táto iniciatíva odzrkadľuje našu snahu o vytváranie zdieľaných hodnôt a prospeje dlhodobo udržateľnému rastu našej spoločnosti, ktorý v konečnom dôsledku obohatí našich zákazníkov a akcionárov.“ Finančná spoločnosť zvýšila svoju minimálnu mzdu na 15 dolárov za hodinu a navýšila svoje investície do infraštruktúry o $ 100 miliárd.

Huntington Ingalls Industries – lodiarska spoločnosť so sídlom v meste Newport News, štáte Virgínia

Úspory na daniach: $ 71,9 milióna; z toho 7% využitých na zamestnancov, 83% na tvorbu pracovných pozícií a 10% na odmeny akcionárom.

Mike Petters, ktorý je generálnym riaditeľom spoločnosti Huntington Ingalls Industries vyhlásil, že 11 500 zamestnancov lodiarskej firmy (s niekoľkými výnimkami) získa jednorazový bonus vo výške 500 dolárov. Spoločnosť navyše investuje približne $ 100 miliónov do školenia a vzdelávania svojej pracovnej sily.

Bank of New York Mellon – spoločnosť poskytujúca finančné služby so sídlom v meste New York

Úspory na daniach: $ 309,6 milióna; z toho 1% využité na zamestnancov, 80% na výhody zákazníkov a 19% na odmeny akcionárom.

Finančná spoločnosť BNY Mellon uviedla, že zvýši mzdy svojich zamestnancov na hodnotu $ 15 za hodinu. Následne investuje väčšinu svojich daňových úspor do zdokonaľovania technologických systémov, ktoré prispejú k zlepšeniu užívateľského zážitku zákazníkov spoločnosti.

Darden Restaurants – sieť reštaurácií s hlavným sídlom v meste Orlando, štáte Florida

Úspory na daniach: $ 25,3 milióna; z toho 79% využitých na zamestnancov a 21% na odmeny akcionárom.

Spoločnosť Darden je majiteľom reštaurácií značiek ako Olive Garden a Red Lobster. Stala sa prvou spoločnosťou tohto druhu, ktorá oznámila, že investuje väčšinu svojich úspor na daniach do rozvoja svojej pracovnej sily.

Chipotle Mexican Grill – sieť reštaurácií so sídlom v Denveri

Úspory na daniach: $ 45 miliónov; z toho 13% využitých na zamestnancov, 65% na zákazníkov a 22% na odmeny akcionárom.

Spoločnosť Chipotle poskytne svojim zamestnancom jednorazový bonus k výplate. Vo veľkej miere sa však zameria predovšetkým na svoj $ 50 miliónový plán, spojený so zdokonaľovaním reštaurácií po celej krajine. Táto iniciatíva je nevyhnutná najmä kvôli niekoľkým škandálom týkajúcim sa kontaminácie potravín, ktorým spoločnosť čelila v nedávnej minulosti. Hovorca spoločnosti uviedol: „Cieľom tohto úsilia je modernizácia estetického štýlu našich reštaurácií, aby sa tak stali atraktívnejšími pre našich zákazníkov a dokázali efektívne plniť svoju úlohu.“

Amerco – holdingová spoločnosť so sídlom v meste Reno, štáte Nevada

Úspory na daniach: $ 60 miliónov; z toho 10% využitých na zamestnancov, 67% na produkty a 24% na odmeny akcionárom.

Amerco je holdingovou spoločnosťou firmy U-Haul. Joe Shoen, ktorý je predsedom spoločnosti U-Haul, potvrdil, že zamestnanci spoločnosti s plným pracovným úväzkom získajú jednorazový bonus o hodnote $ 1 200 a zamestnanci na polovičný úväzok získajú odmenu vo výške $ 500. Všetci zamestnanci bez rozdielu by mali následne zaznamenať zvýšenie platu.

Carter’s – odevná spoločnosť z Atlanty

Úspory na daniach: $ 40 miliónov; z toho 13% využitých na zamestnancov, 50% na zákazníkov a 38% na odmeny akcionárom.

Spoločnosť Carter’s sa rozhodla investovať svoje daňové úspory do kolekcií detského oblečenia. Okrem toho usmerní až $ 20 miliónov do jednorazových odmien pre zamestnancov a financovania dôchodkových plánov.

Associated Banc-Corp – banková holdingová spoločnosť so sídlom v meste Green Bay, štáte Wisconsin

Úspory na daniach: $29,3 milióna; z toho 44% využitých na zamestnancov, 12% na rozvoj komunít a 44% na odmeny akcionárom.

Spoločnosť Associated Bank zvyšuje svoju minimálnu mzdu z $ 10 na $ 15 za hodinu a väčšine zamestnancom poskytne jednorazový bonus vo výške $ 500 dolárov. Okrem toho investuje $ 3,5 milióna na charitatívnu pomoc komunitám s nízkym a stredným príjmom.

Idexx Laboratories – spoločnosť poskytujúca zdravotnú starostlivosť o zvieratá so sídlom v meste Westbrook, štáte Maine

Úspory na daniach: $ 35,4 milióna; z toho 38% využitých na zamestnancov, 14% na nové pracovné pozície a 50% na odmeny akcionárom.

Jonathan Ayers, ktorý je generálnym riaditeľom spoločnosti Idexx, uviedol, že firma usmerní svoje úspory do dôchodkového plánu 401(k). Ďalšie prostriedky investuje do aplikácie inovácií, ktoré budú mať za následok vznik nových pracovných miest.

Humana – zdravotná poisťovňa so sídlom v meste Louisville, štáte Kentucky

Úspory na daniach: $ 550 miliónov; z toho 25% využitých na zamestnancov, 12% na zákazníkov, 13% na podporu komunít a 50% na odmeny akcionárom.

Spoločnosť Humana pristúpi k zvýšeniu miezd svojich zamestnancov na úroveň $ 15 za hodinu a zavedie motivačný program, prostredníctvom ktorého budú môcť zamestnanci navýšiť svoje platy až o ďalšie 4%.

Zdroj: Yahoo, MSN

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×