3 dôvody prečo investovať v dlhopisoch, počas zvyšovania sadzieb

4. 5. 2017

Investori sa často zdráhajú investovať do dlhopisov v časoch, kedy Federálny rezervný systém zvyšuje krátkodobé úrokové sadzby. Prečo nakupovať dlhopisy, keď sa úrokové sadzby a s nimi aj výnosy čoskoro zvýšia? Veď investori do dlhopisov vedia, že zvyšujúce sa výnosy znamenajú klesajúce ceny.

Krátkou odpoveďou je, že aj v prostredí rastúcich úrokových sadzieb prinášajú dlhopisy 3 kľúčové výhody. Diverzifikáciu, zachovanie kapitálu a stály príjem. A sprísnenie opatrení zo strany Fedu neznamená, že výnosy všetkých dlhopisov budú narastať.

Cyklické dvíhanie sadzieb má na dlhopisy rôzny vplyv

Niektorí investori si pamätajú obdobie 1994-1995, kedy sa sadzby federálnych fondov počas jedného roku zdvojnásobili a ceny dlhopisov výrazne poklesli. V roku 2013 zasa Ben Bernanke, ktorý bol vtedajším vedúcim predstaviteľom Federálneho rezervného systému, prekvapil trh svojim vyjadrením, že Fed spomalí svoje tempo nákupu dlhopisov. Výnosy 10 ročných vládnych dlhopisov vtedy stúpli o vyše 1 %.

Tieto dva príklady sú pre investorov naozaj lákavé. Avšak nie zakaždým, keď Federálny rezervný systém hrozí sprísňovaním, trh reaguje zvyšovaním výnosov z dlhopisov. Federálny systém má najväčší vplyv na krátkodobé úrokové sadzby. Strednodobé a dlhodobé dlhopisy môžu reagovať odlišne.

V ekonomickom cykle medzi rokmi 2004-2006, kedy Federálny rezervný systém plánoval sadzby zvyšovať, výnosy dlhodobých dlhopisov sa navyšovali. Následne však poklesli hneď po tom, ako došlo k samotnému zvýšeniu sadzieb z federálnych fondov. V súčasnom cykle sú 10 ročné vládne dlhopisy obchodované v širokom rozsahu. Je tomu tak od decembra 2015, kedy Fed začal zvyšovať sadzby federálnych fondov nad nula percent. No aj napriek trom zvýšeniam sadzieb sa výnosy dlhopisov nachádzajú na rovnakej úrovni, na akej boli od začiatku cyklu.

Moment prekvapenia

Kľúčovým rozdielom medzi cyklami v rokoch 1994-1995 a 2004-2006 (rovnako ako v porovnaní so súčasným cyklom, ktorý začal v roku 2015) je moment prekvapenia. V prvom spomenutom prípade nastala zmena v hospodárení Fedu neočakávane a trh na novú situáciu reagoval náhlym zvyšovaním výnosov. V ďalších dvoch prípadoch ohlásil Fed zmenu vopred a umožnil tak, aby sa očakávaniam trhu prispôsobili postupne.

V období, keď bol trh zaskočený zmenou v hospodárení Fedu, dlhodobým dlhopisovým fondom sa darilo horšie ako krátkodobým či strednodobým. A naopak, keď Fed oznámil zvyšovanie sadzieb vopred, dlhodobým fondom to značne prospelo.

1994-1995: Úrokové sadzby narástli za 13 mesiacov z 3,25% na 6,0%.

2004-2006: Úrokové sadzby narástli za 25 mesiacov z 1,25% na 5,25%.

2015-súčasnosť: Úrokové sadzby narástli za 16 mesiacov z 0% na 0,875%.

Sadzby federálnych fondov predstavujú dôležitý indikátor, ktorý nepriamo ovplyvňuje finančné trhy a sadzby spotrebiteľských úverov. Zmena sadzieb federálnych fondov najviac vplýva na sadzby krátkodobých dlhopisov, kým sadzby dlhodobých dlhopisov podliehajú hlavne inflácii a povahe ekonomického rastu.

Je lákavé počkať si na konečný výsledok cyklu zvyšovania úrokových sadzieb. Vrchol vo výnosoch dlhopisov však môže nastať oveľa skôr, ako zažijeme vrchol v sadzbách federálnych fondov. Sprísňovaním monetárnej politiky Fed vysiela signál o tom, že sa bude snažiť spomaliť rast a znížiť infláciu. A práve tieto dva faktory hrajú do kariet najmä dlhodobým dlhopisom.

Diverzifikácia investícií

Alokácia časti investícií do dlhopisov zaručuje hodnotnú diverzifikáciu, oproti portfóliu ktoré by sa týkalo výlučne akcií. A to aj v období, keď úrokové sadzby narastajú. Vládne dlhopisy a korporátne či komunálne dlhopisy investičného stupňa majú s akciami často nízku, alebo dokonca negatívnu koreláciu. To môže podstatne znížiť volatilitu portfólia. Avšak nie všetky dlhopisy poskytujú vhodnú diverzifikáciu. Dlhopisy s nižšou úverovou kvalitou, akými sú napríklad dlhopisy s vysokými výnosmi či dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov, zvyknú s akciami pozitívne korelovať. To znamená, že v konečnom dôsledku neposkytujú výhody diverzifikácie.

Dlhopisy s vysokou úverovou kvalitou môžu vhodne diverzifikovať portfólio, ktoré zahŕňa aj akcie

Vhodné načasovanie

Investorom sa odporúča, aby sa namiesto snahy pre správne načasovanie, snažili skôr vhodne spravovať „dobu trvania“ svojho portfólia (Doba trvania závisí od vzťahu ceny dlhopisu k zmenám v úrokových sadzbách). Pokiaľ investor udržuje túto splatnosť v rozpätí 3-5 rokov, má šancu dosiahnuť najväčšiu možnú výnosnosť na trhu a súčasne udržať nízku potenciálnu volatilitu. Ak investori potrebujú peniaze čo najskôr, zvážte alokáciu časti svojho portfólia do krátkodobých dlhopisov.

Doba trvania 3-5 rokov pokrýva najintenzívnejšiu časť výnosovej krivky

Prezieravým riešením je zahrnúť do svojho portfólia dlhopisy s rozdielnymi dobami splatnosti. Dlhopisy s kratšou dobou splatnosti by mali mať nižšiu volatilitu. Malo by taktiež byť jednoduché ich preinvestovať s vyššími výnosmi, keď úrokové sadzby porastú. Strednodobé a dlhodobé dlhopisy v rámci portfólia by mali vytvárať zisk.

Ak investori majú portfólio vytvorené z dlhodobých dlhopisov, môžu znížiť dobu splatnosti, pridaním krátkodobých dlhopisov alebo dlhopisov s premenlivým úročením. To by malo znížiť potenciálnu volatilitu spojenú so stúpajúcimi úrokovými sadzbami. Nebudú tak nútení zrieknuť sa takého zisku a celkovej návratnosti, ako v prípade hotovostných investícií.

Pre investora do dlhopisov má veľký význam udržiavať vo svojom portfóliu dlhopisy s rôznou dobou splatnosti. Ako krátkodobé tak aj strednodobé. Výber vládnych dlhopisov, ktoré v najmenšej miere korelujú s akciami, môže taktiež prispieť k vhodnej diverzifikácii investorovho portfólia.

Ak nepoznáte doby splatnosti v rámci svojho portfólia alebo pri spravovaní svojho majetku tápate v neistote, obráťte sa napríklad na spoločnosť, ktorú poznáte. Môže Vám pomôcť s vytvorením takého portfólia, ktoré bude, ako stvorené pre Váš investičný plán.

Zdroj: Bloomberg, TheEconomist, Charles Schwab

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×