3 investičné témy druhej polovice roka 2017

20. 7. 2017

Finančné trhy sú nezvyčajne pokojné. Index volatility z Chicagskej burzy ukazuje najnižšie hodnoty volatility na akciových trhoch, od roku 1990. Niektorí analytici tvrdia, že „nízka úroveň strachu“ je dôvodom prehnanej spokojnosti, ktorá bude mať trpké následky. Vravia, že by sme sa mali začať pripravovať na prudký nárast volatility, ktorý nastane už v blízkej budúcnosti. Niektorí analytici však nesúhlasia. Nízku volatilitu považujú za klasický prejav mierneho ekonomického a finančného prostredia. Nemyslia si, že sa jedná o varovné znamenie ohlasujúce temnú budúcnosť.

To znamená, že investori by mali prehodnotiť svoj prístup k investičnému riziku a vytvoriť si názor aj na ďalšie horúce témy, o ktorých sa momentálne diskutuje vo svete finančných trhov. O vyhliadkach na vývoj ekonomiky nedávno rokovalo 90 portfóliových manažérov a vedúcich osobností spoločnosti BlackRock. Pozrite sa na tri najvýznamnejšie témy, ktoré budú formovať ekonomické prostredie v druhej polovici roku 2017.

1. Dlhodobá expanzia

Súčasný ekonomický cyklus v Spojených štátoch trvá už príliš dlho. Mnohí účastníci trhu sa obávajú, že čoskoro nastane jeho koniec. Odborníci z tohto stretnutia prišli však s iným názorom. Čím pomalšie sa ekonomika spamätáva z recesie, tým dlhšia doba je potrebná na eliminovanie ekonomického uvoľnenia. Analýzy ukazujú, že v takomto prípade je potrebná oveľa dlhšia doba na to, aby ekonomický cyklus dosiahol svoj vrchol, ktorý bude znamenať jeho ukončenie. Pomalý ekonomický rast naznačuje, že súčasný cyklus bude trvať ešte dlhú dobu a jeho životnosť by sa nemala počítať na kvartály, ale na roky. Správnosť tejto teórie podkladá tlmená inflácia a nárast miezd.

Podobné: Trhy ignorujú Fed

Analytici tvrdia, že svetová ekonomika je v stave dlhodobej expanzie, ktorá je výrazne pomalšia ako v predchádzajúcich cykloch. Najväčšie ekonomiky sveta napriek tomu rastú o niečo rýchlejšie, ako to bolo v rokoch, ktoré sa nachádzali bezprostredne po finančnej kríze. Analytický nástroj “BlackRock GPS“ hodnotí ekonomický vývoj pomocou tradičných ekonomických ukazovateľov, ktoré dopĺňa údajmi, ktoré sú získavané novodobými metódami prieskumu na internete. Výsledky analýz hovoria o tom, že ekonomický rast počas nasledujúcich 12 mesiacov bude väčší, ako udávajú súčasné všeobecné odhady.

V rámci dlhodobej expanzie sme svedkami postupného nárastu úrokových sadzieb a dlhopisových výnosov. Vytvára sa teda vhodné prostredie pre isté investičné stratégie, ktoré zahŕňajú tzv. „momentum investing“. Jedná sa o nákup dlhodobo úspešných akcií a predaj akcií, ktoré mali v rovnakom období podpriemernú návratnosť.

2. Prehodnotenie rizika

Vo vývoji volatility sme obvykle svedkami dlhých období pokoja, ktoré sa striedajú s krátkymi periódami výrazných výkyvov na trhu. Obdobia nízkej volatility majú tendenciu byť prekvapivo trvácne. Volatilita sa nebezpečne zvyšuje v prípadoch, keď sa ekonomický cyklus blíži k svojmu koncu. Analytici na stretnutí tvrdili, že náhla zmena v súčasnej úrovni volatility nie je pravdepodobná. Predpokladom je však udržanie stabilnej ekonomiky a obmedzenie systematických finančných rizík.

Nízka volatilita skresľuje niektoré riziká, ktoré sú charakteristické pre trhy s aktívami pevných príjmov. Výrazný nárast volatility môže byť spôsobený finančnými, ale aj ekonomickými činiteľmi. Finančné riziká sa prejavujú pri úveroch, ale nie v rámci širšieho trhu. Nízka likvidita na úverových trhoch môže spôsobiť, že predaj aktív bude náročnejší. Tieto riziká môžu byť umocnené zvyšujúcim sa zadlžením veľkých korporácií. Podstatné je, aby ste sa vyhýbali priveľkému riziku a zabezpečili tak dlhodobú úspešnosť Vašich investícií.

Odborníci tvrdia, že mnohí investori sa dnes až prehnane vyhýbajú riziku. Investori by sa mali sústrediť predovšetkým na náhly nárast výnosov dlhopisov, ktorý bude mať za následok pokles ceny ostatných aktív.

3. Prehodnotenie výnosov

Výnosy trhov s cennými papiermi v minulosti nie sú vhodným orientačným bodom pre budúcnosť. V súčasnosti zaznamenávame historicky najnižšie výnosy vládnych dlhopisov a všetko nasvedčuje tomu, že takáto situácia bude pretrvávať aj naďalej. Dôvodom sú štrukturálne činitele, medzi ktoré patrí starnúca populácia, nízky nárast produktivity a vysoká úroveň zadlženia. Federálny rezervný systém pristupuje k zvyšovaniu úrokových sadzieb veľmi opatrne a rovnako sa správajú aj ďalšie centrálne banky. Očakávame, že výnosy vládnych dlhopisov budú postupne narastať v rámci nasledujúcich piatich rokov, ale napriek tomu sa budú držať pod úrovňou historického priemeru.

Podobné: Prečo výnosy dlhopisov nerástli, ako všetci očakávali?

Pomalý ekonomický rast a nízke úrokové sadzby spôsobujú, že porovnávanie súčasnej situácie s minulými obdobia nemusí byť vhodným ukazovateľom, podľa ktorého by sme mali predpovedať budúcnosť ekonomického vývoja. Mzdy sa postupne zotavujú a dlhodobé úrokové sadzby sú nízke. V takomto prostredí nemôžeme pristupovať k ohodnoteniu aktív rovnako, ako v minulosti. Konečná analýza hovorí o tom, že v prostredí s nízkymi výnosmi dlhopisov sa investorom oplatí vystaviť sa riziku, ktoré obnáša investovanie do akcií. Výnosy z akcií sú oproti výnosom z dlhopisov omnoho atraktívnejšou alternatívou. To platí obzvlášť pre obchodovanie mimo Spojených štátov, čo znamená predovšetkým v rámci rozvíjajúcich sa trhov.

Zdroj: The Wall Street Journal, MarketWatch

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×