3 tajomstvá investičného úspechu Warrena Buffetta

30. 8. 2018

Warren Buffett je nepochybne skvelým investor. Podobne ako pri mnohých ďalších velikánoch, aj značná časť Buffettovho úspechu pramení z dôslednej realizácie myšlienok a múdrostí niekoho iného. On sám v skutočnosti často charakterizuje svoj prístup k investovaniu výhradne pomocou troch kapitol z dvoch nadčasových kníh. Obe tieto klasické knihy sú staršie ako 50 rokov, ale dodnes sú stále v tlači, pričom sú rovnako relevantné, ako keď boli zverejnené po prvýkrát. V nich uchované múdrosti úspešne prešli skúškou času. A ak pomohli Buffettovi, rovnako prínosnými môžu byť aj pre Vás. Napriek tomu si musíte byť vedomý skutočnosti, že žiadna jednoduchá skratka neexistuje. Buffett jasne upozorňuje na to, že absorbovanie obsahu zvolených kapitol je tým najjednoduchším úsekom cesty investora. Skutočnú disciplínu si totiž vyžaduje neúnavné a dlhodobé nasledovanie hodnotných odporúčaní a ich aplikácia na Vaše vlastné investičné rozhodnutia.

Investície verzus špekulácie

Prvou knihou, z ktorej Buffett odporúča prečítať si aspoň dve konkrétne kapitoly, je dielo s názvom „Inteligentný investor“. Autorom tejto publikácie sa v roku 1949 stal Benjamin Graham, ktorý je považovaný za otca hodnotového investovania a Buffettovho najdôležitejšieho investičného mentora.

Kľúčovou vecou, ktorej by ste mali porozumieť vďaka kapitole číslo osem v tejto knihe, je rozdiel medzi investíciami a špekuláciami. Investovanie spočíva v nákupe akcií za nižšie cenu, akú majú v skutočnosti. Takýmto spôsobom dokážete zabezpečiť, že za zvolené aktíva nebudete preplácať. Špekulácie sa na druhej strane pokúšajú predpovedať načasovanie a povahu neistých budúcich udalostí. Ak aktívne obchodujete na trhu a často premýšľate nad dramatickými budúcimi udalosťami namiesto toho, aby ste sa riadili výsledkami minulých okolností, podľa Grahamových kritérií ste pravdepodobne špekulantom.

Podobné: Warren Buffett – inšpirácia každého investora

Problémom špekulácií je mimoriadne vysoká náročnosť ich úspešnej aplikácie, pretože si doslova vyžadujú efektívne predpovedanie diania na trhu. Graham vo svojej knihe píše, že je „absurdné“, aby sa priemerný človek stal úspešným trhovým prognostikom. Navyše je známe, že práve v čase, keď sa taktiky spojené s predpovedaním trhu stávajú populárnymi, strácajú svoju efektivitu.

Je to preto, že trhy sú dynamické. Ak ľudia zmenia svoje správanie a začnú sa napríklad riadiť „zaručenou“ prognózou, samotná ich činnosť bude brániť tejto prognóze v tom, aby mala efektívny dopad na budúci vývoj trhu. V minulosti snáď bolo možné obchodovať na základe dobre strážených tipov a trikov, pretože tok informácií medzi účastníkmi trhu bol relatívne obmedzený. V súčasnosti je však komunikácia otvorená a ľudia často a dôsledne monitorujú akékoľvek potenciálne ziskové informácie. Zaručené predpovede sa kvôli tomu často stretávajú s neúspechom. Práve preto je mimoriadne ťažké efektívne predpovedať správanie sa trhu – trhy sa neustále menia a história sa nikdy nebude opakovať, pretože sa sústavne prispôsobujú novým podmienkam. Keďže predpovedanie trhu nebude pre väčšinu ľudí tou správnou stratégiou, Graham odporúča investovať na základe kľúčových charakteristík zvolených spoločností.

Graham tiež poznamenal, že investície do lepších spoločnosti sú často pomerne špekulatívne. Dôvodom je skutočnosť, že ohodnotenie obvykle zahŕňa očakávaný budúci rast či zvyšovanie ziskovej marže. To znamená, že hodnotoví investori by sa mali podľa Grahama pravdepodobne vyhnúť podnikom ako Tesla a Amazon, ktorých akcie sa obchodujú na relatívne vysokých úrovniach, ale zároveň vychádzajú z pozitívnych očakávaní s ohľadom na budúce roky prosperity.

Graham by sa namiesto toho sústredil na spoločnosti, ktorých akcie sa obchodujú za nižšiu cenu, akú udávajú historické záznamy a súčasný stav aktív. Tieto spoločnosti sú však často menej atraktívne a vzrušujúce. Prirodzene, toto nie je jediným spôsobom, ktorým môžete pristúpiť k svojím investíciám. Jedná sa však o stratégiu, ktorej sa úspešne držia uznávaní hodnotoví investori ako Graham a Buffett.

Ďalším kľúčovým bodom obsiahnutým v Kapitole 8 je likvidita. Likvidita znamená, že akcie disponujú hodnotou bez ohľadu na to, či sú trhy otvorené. Táto skutočnosť môže byť obzvlášť užitočnou najmä v prípade, že potrebujete urýchlene pristúpiť k predaju. Graham sa však napriek tomu domnieva, že likvidita a kótovanie cien sa v niektorých prípadoch môžu stať veľkým a nevítaným rozptýlením.

Cena zvolených akcií, ktorú trhy udávajú v ktorýkoľvek obchodný deň, v konečnom dôsledku nemusí mať nijaký vzťah k skutočnej dlhodobej hodnote daného podniku. Preto je nesprávne myslieť si, že iba preto, že je cena kótovaná na burze, musí mať nejaký zmysel pre hodnotového investora. Graham sa domnieva, že investori zameraní na hodnotu by sa mali zaoberať predovšetkým základnými indikátormi oceňovania, medzi ktoré sa radia napríklad aktíva a výnosy spoločností. Omnoho menšiu pozornosť by mali venovať denným cenovým výkyvom. Jednoducho povedané, inteligentní investori by v rámci svojej stratégie mali uprednostňovať dlhodobé hodnoty voči krátkodobým udalostiam na trhu.

Miera bezpečnosti

Druhým Buffettovým odporúčaním je Kapitola 20 z Grahamovej knihy, ktorá pojednáva o vhodnom prístupe k miere bezpečnosti investovania. Graham opisuje mieru bezpečnosti ako „záchrannú sieť, ktorá Vám pomôže prekonať potenciálny pokles trhu“. V podstate odporúča investovať do akcií, ktoré majú zdanlivo „zlacnenú“ cenu. Graham naznačuje, že investori by mali byť ochotní v rámci akejkoľvek investície zaplatiť iba približne dve tretiny jej predpokladanej hodnoty. V ideálnom prípade to znamená, že by ste mali nájsť spoločnosť, ktorej akcie považujete za hodné $100 a následne ich nakúpiť za $66. Toto odporúčanie je úzko spojené s myšlienkou z ôsmej kapitoly o tom, že predpovedanie vývoja trhu je náročnou výzvou. Každú spoločnosť totiž môžu zasiahnuť ťažké časy. Vhodná miera bezpečnosti Vám však pomôže prekonať búrku bez toho, aby ste prišli o investované peniaze. Koniec koncov, akcie spoločností ste kupovali „so zľavou“ v porovnaní s ich skutočnou hodnotou.

Treba poznamenať, že opísaný koncept v súčasnosti čelí dvom problémom. Sú nimi náročnosť posudzovania skutočnej hodnoty danej spoločnosti, ale najmä súčasný stav cien na americkom akciovom trhu. Keď sa pozrieme na americký akciový index S&P 500, iba štyri popredné spoločnosti – teda menej než 1% indexu – momentálne obchodujú svoje akcie za menej ako dve tretiny svojej účtovnej hodnoty. Účtovná hodnota predstavuje mieru aktív akcionárov plynúcu zo súvahy spoločnosti. Hodnotové investovanie sa v posledných rokoch stalo obzvlášť obľúbeným konceptom, avšak hodnotoví investori majú čoraz väčší problém nachádzať veľké americké spoločnosti, ktoré ponúkajú dostatočnú mieru bezpečnosti. Zároveň je pravdepodobné, že sa nejedná o chybu v Grahamovej teórií, ale hodnoty akcií amerických spoločností sú skutočne neprimerane vysoké.

Dokážete sa sústrediť na dlhodobé ciele v rámci trhu, ktorý je plný krátkodobých senzácií?

Dlhodobé investovanie

Buffettovým posledným odporúčaním je 12. kapitola z knihy „Všeobecná teória zamestnanosti, úrokov a peňazí“, ktorej autorom je John Maynard Keynes. Hlavným zameraním tejto publikácie je síce ekonomika, ale Keynes v 12. kapitole hovorí o investovaní. Najprv píše o nebezpečenstvách častého obchodovania a o výhodách dlhodobého zmýšľania. Používa príklad farmára, ktorý sa ráno pozrie na barometer, predpovedá nežiaduce počasie a o 10:00 sa rozhodne predať svoju farmu iba preto, aby ju mohol o 11:00 kúpiť späť. Je zrejmé, že príklad predaja celej farmy na 60 minút je dosť absurdný, ale celkom verne pripomína popularitu denného obchodovania na finančných trhoch.

Keynes sa domnieva, že fungovanie akciového trhu je v podstate mimoriadne jednoduché – každý investor sa snaží prenechať tie menej výhodné investičné príležitosti svojim kolegom. V konečnom dôsledku to pripomína hru, v ktorej sa istý počet ľudí na povel bije o nedostatočné množstvo stoličiek. Keynes tiež používa príklad hry, ktorá sa kedysi objavovala v novinách. Cieľom bolo zo súboru obrázkov vybrať portrét, ktorý bude pre priemerného človeka najpríťažlivejším. To však nebolo ľahké, pretože nestačilo jednoducho vybrať najlepšiu fotografiu – museli ste predpovedať, čo sa bude najviac páčiť priemernej osobe. Takéto posudzovanie môže byť relatívne komplexné – v závislosti od toho, akú sofistikovanosť prisudzujete ďalším účastníkom hry. Keynes je presvedčený o tom, že akciový trh funguje nápadne podobným spôsobom.

Podobné: Kam až siaha impérium Warrena Buffetta?

Keynes v podstate tvrdil, že krátkodobé hry na trhu by sa mali úplne ignorovať a dobrá investícia by mala byť nevyhnutne vykonaná s dlhodobým časovým horizontom, podobne ako manželstvo. Keynes vo svojej knihe dokonca tvrdí, že trhy by mohli fungovať omnoho lepšie, keby boli náklady na obchodovanie o niečo vyššie. Investori by tak totiž boli nútení aplikovať dlhodobé myslenie. Avšak podobne ako Graham, aj Keynes uznáva, že dlhodobé prognózy často nespĺňajú svoj účel a označuje ich za potenciálne mimoriadne nepresné. V praxi považuje trhy za príliš krátkodobo orientované a nie vždy dostatočne informované.

Jedno z ďalších dôležitých Keynesových vyjadrení hovorí o tom, že likvidita je v princípe iba ilúziou. Prirodzene, ak chce jedna osoba predať niekoľko akcií danej spoločnosti, môže tak urobiť bez veľkého vplyvu na ich cenu. Ak by však všetci investori chceli predať svoje akcie súčasne, likvidita by sa s najväčšou pravdepodobnosťou úplne stratila. Nie je totiž možné zabezpečiť, že likvidita bude k dispozícií práve vtedy, keď ju budete potrebovať. To bolo súčasťou problému aj počas finančnej krízy v roku 2008.

Podstatou Keynesovho posolstva je skutočnosť, že krátkodobé investovanie je bežné, ale dlhodobí investori pravdepodobne dosahujú väčší úspech. Dlhodobý investor je však nútený tolerovať výkyvy cien na trhu spôsobené krátkodobými investormi.

Zdroj: WSJ, NYTimes

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×