5 grafov ilustrujúcich situáciu na európskom trhu s podnikovými dlhopismi

2. 1. 2018

Bankári a investori, ktorí sa zameriavajú na podnikové dlhopisy prežili úspešný rok 2017. S novým rokom však prichádza niekoľko nových výziev.

Výnosy v tomto sektore počas roka 2017 dosahovali optimálnu úroveň a zvyšovala sa emisia takzvaných podradných dlhopisov („junk bonds“) a dlhopisov splatných v britských librách. Nakupovanie dlhu s investičným ratingom (nízko rizikové kategórie AAA, AA, A a BBB) bolo o niečo menej úspešné, keďže emisia európskych dlhopisov ostala na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom roku. A to aj napriek tomu, že sa na trhu opäť presadila spoločnosť Volkswagen.

Európska centrálna banka (ECB) v roku 2018 plánuje okresať svoj program nakupovania aktív. To znamená, že dlhopisový investori budú musieť pozorne sledovať vývoj situácie v tejto oblasti. Rovnako veľkú pozornosť budú pútať aj úrokové sadzby vo Veľkej Británii, keďže krajina sa bude čoraz viac približovať k svojmu definitívnemu vystúpeniu z Európskej únie.

Ponúkame Vám päť grafov, ktoré dokonale zobrazujú vývoj v tomto sektore, počas roka 2017.

Európske podnikové dlhopisy držia krok s dlhopismi obchodovanými v dolároch. Riskantným dlhom bánk sa darí aj napriek tomu, že jedna z nich musela splatiť svoj dlh pomocou nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 (AT1).

Analytické indexy agentúry ICE BofAML udávajú, že európske vysoko-výnosné dlhopisy a dlhopisy s investičným ratingom v priebehu roka 2017 zaznamenali pozitívne výnosy. A to aj napriek tomu, že vykazovali rovnaký výkon ako dlhopisy splatné v amerických dolároch a dosahovali podobnú hodnotu ako v roku 2016. Najvyššie výnosy však dosiahli takzvané konvertibilné hybridné dlhopisy („Contingent Convertible Bonds; CoCo“), ktorých aktivovanie nastáva, keď kapitálová primeranosť banky klesne pod určitú úroveň.

Podobné: Centrálne banky našli spôsob, ako obmedziť vznik realitných bublín

Tieto dlhopisy tak úspešne prekonali aj krízu, v rámci ktorej došlo k prvému odpisu dlhu na $ 150 miliardovom trhu, s dodatočným kapitálom Tier 1 (AT1). Banco Santander v júni kúpila banku Banco Popular Espanol SA za 1 dolár, ktorá v rámci tejto akvizície znížila svoj dlh na úkor vlastných veriteľov.

Nárast objemu rizikových dlhopisov. Európski investori sa snažili zvyšovať svoje výnosy, v dôsledku čoho narastal predaj najrizikovejších kategórií dlhopisov. Čierna farba zobrazuje objem rizikových dlhopisov s ratingom CCC, ružová predstavuje emisiu vysoko výnosných dlhopisov.

Agentúra Bloomberg udáva, že európsky trh s vysoko výnosnými dlhopismi zaznamenal nadpriemerne úspešný rok, pričom predaj podnikového dlhu dosiahol objem 96 miliárd eur. Investori sa v prostredí s extrémne nízkymi úrokovými sadzbami snažili v čo najväčšej miere zvyšovať svoje výnosy, čo viedlo k nárastu dopytu aj v kategórii najrizikovejších dlhopisov. Dlhopisy podnikov sú charakterizované nižším ratingom až o sedem úrovní, ako dlhopisy na investičnej úrovni, napriek tomu však dosiahli objem predaja až o objeme 7,4 miliardy eur. Na európskom trhu s podradnými dlhopismi boli výnosy použité na refinancovanie existujúceho dlhu s nižšími sadzbami. V roku 2018 sa bude s veľkou pravdepodobnosť klásť zvýšený dôraz na financovanie fúzií a akvizícií.

Naspäť v hre. Spoločnosť Volkswagen sa po prestávke vrátila na trh a opätovne sa ujala vedúcej pozície v emisii dlhopisov.

Spoločnosť Volkswagen pred dvoma rokmi čelila škandálu s falšovaním výsledkov emisných testov. Po odmlke sa však v marci roku 2017 vrátila na európsky trh s dlhopismi. Automobilka sa veľmi rýchlo ujala svojho bývalého miesta vo vedení tohto sektora a stala sa najväčším emitentom podnikových dlhopisov. Údaje agentúry Bloomberg dokladujú, že spoločnosť k decembru 2017 predala dlhopisy v hodnote až 21 miliárd eur. Prvenstvo v tejto sfére si udržiavala sústavne počas piatich rokov až do roku 2015, kedy sa predaj jej dlhopisov úplne zastavil. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2017 vydala dlhopisy v celkovej hodnote okolo 270 miliárd eur.

Nižšie náklady na prijaté úvery. Výnosy dlhopisov obchodovaných v mene euro, dosiahli v roku 2017 svoje rekordné minimum. Žltá krivka znázorňuje percentuálne výnosy vysoko-výnosných dlhopisov, biela predstavuje dlhopisy s investičným ratingom.

Zvýšený nákup dlhopisov Európskej centrálnej banky spôsobil pokles výpožičných nákladov pre spoločnosti emitujúce investičné aj vysoko výnosné dlhopisy. Tento trend tak pretrváva už druhý rok po sebe.

Podobné: Fed znovu zvýšil úrokové sadzby. Čo to znamená a ako k tomu došlo?

Priemerný výnos požadovaný držiteľmi u vysoko hodnoteného dlhu od konca roku 2015 klesol približne o polovicu, zatiaľ čo trh s podradnými dlhopismi zaznamenal pokles o viac než 2 percentuálne body a v súčasnosti predstavuje prepad o 3%. ECB sa počnúc januárom chystá zredukovať svoj nákup aktív až o polovicu – na hodnotu 30 miliárd eur mesačne, čo by v roku 2018 malo vyvinúť pozitívny tlak na rast výnosov.

Narastajú predaje dlhopisov, splatných v britských librách. Emisia britských dlhopisov zaznamenáva najvyššie hodnoty od čias finančnej krízy. Na trh znovu vstupujú aj finančné spoločnosti.

Predaje britských neštátnych dlhopisov v roku 2017 vzrástli o viac ako 80% aj napriek tomu, že Centrálna Banka Veľkej Británie ukončila nákupy podnikových dlhopisov a zvýšila úrokové sadzby po prvýkrát za viac ako desať rokov. Finančné spoločnosti sa z trhu po hlasovaní o vystúpení z Európskej únie (v roku 2016) stiahli, no aktuálne sa znovu vracajú do hry a už viac ako zdvojnásobili tržby z predchádzajúceho roka. Emitenti podnikových dlhopisov sa zamerali na lacné financovanie na základe obáv, že vyššia inflácia zo strany slabšej libry by mohla podnietiť nárast nákladov na pôžičky.

Zdroj: Bloomberg, Reuters

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×