5 megatrendov, ktoré budú formovať svet a naše investičné rozhodnutia

1. 11. 2018

Megatrend predstavuje rozsiahlu vývojovú tendenciu, ktorá sa začala formovať v minulosti, prebieha v súčasnosti a veľmi pravdepodobne bude aktuálna aj v budúcnosti. Za megatrendy tak môžeme označiť silné a transformatívne vplyvy, ktoré majú potenciál meniť svetovú ekonomiku, povahu podnikateľského prostredia a ľudskú spoločnosť vo všeobecnosti.

Pre investorov 21. storočia tento pojem už určite nie je novinkou. Rovnako si zvykli aj na skutočnosť, že na svet okolo seba by sa mali pozerať s odstupom a každú investičnú príležitosť posudzovať v súlade s dlhodobými tendenciami trhu.

Na jednej strane si síce uvedomujeme, že rôzne megatrendy skôr či neskôr zásadným spôsobom zmenia naše životy, ale zároveň nemáme možnosť spoľahlivo predpovedať, kedy a ako presne k tomu dôjde. Aj z tohto dôvodu je mimoriadne dôležité, aby sme si našli čas na spoznanie a pochopenie týchto megatrendov. To nám pomôže prispôsobiť investičné portfóliá meniacim sa podmienkam a včas sa pripraviť na využívanie výhod, ktoré nám rôzne trendy prinesú v budúcnosti.

Aké vlastnosti sú charakteristické pre takéto megatrendy? Z pohľadu do minulosti je zrejmé, že sa nevzťahujú iba výhradne na jeden sektor, odvetvie priemyslu či krajinu. Okrem toho sa vyvíjajú a ostávajú stabilnými bez akéhokoľvek ohľadu na momentálnu fázu ekonomického cyklu.

Ideálnym príkladom je vynález elektrickej energie. Keby sme sa vrátili do konca 19. storočia, mali by sme možnosť sledovať mimoriadne rýchlo dosahované pokroky v elektrickom inžinierstve. Takto by sme sa stali svedkami začiatku jedného z najvýznamnejších megatrendov všetkých čias a mohli by sme sledovať obrovský vplyv, ktorý mal na podnikateľskú sféru.

Cynicky orientovaní analytici s obľubou tvrdia, že vývoj a povaha podnikania závisí od činnosti inovatívnych start-upov a vládnych činiteľov. Napriek tomu však zastávame názor, že dostatočné povedomie o megatrendoch Vám umožní vykonávať investičné rozhodnutia, ktoré sa budú zakladať na hodnotných informáciách. Pozrime sa na to, aké megatrendy dominujú svetovej scéne v súčasnosti.

Päť vzájomne prepojených trendov

V rámci piatich megatrendov súčasnosti môžeme pozorovať, že v centre celého diania sa nachádza trend s označením „technologický pokrok“. Významnou hybnou silou je síce aj sám o sebe, avšak zároveň je do istej miery prepojený aj so zvyšnými štyrmi kľúčovými trendmi.

Megatrendy súčasnosti.

Katalyzátor: Technologický pokrok

Rapídne napredovanie moderných technológií – najmä umelej inteligencie a strojového učenia – sa pravdepodobne nachádza v centre všetkých megatrendov. Dôsledky technologického pokroku sú dokonca také rozsiahle, že žiadny priemysel pred nimi nie je imúnny. Dáta sa v súčasnosti označujú za „novú ropu“, keďže majú obrovský význam pre všetky prvky ekonomiky, akým je napríklad aj trh práce. Bezpečnosť dát je aktuálne rozhodujúcim faktorom medzi úspechom a zlyhaním mnohých podnikov.

Už v dnešnej dobe zaznamenávame jasné zmeny v „starých“ odvetviach priemyslu, medzi ktoré sa radí napríklad výroba domácich spotrebičov či automobilov – tradičné sektory priemyslu sa neustále snažia vyvíjať, aby zvládali držať krok s napredujúcou technológiou a technologicky orientovanými spotrebiteľmi. V konečnom dôsledku nám však ešte ostáva počkať si na to, do akej miery ovplyvní technologická revolúcia smerovanie celej ľudskej spoločnosti.

Trend č. 1: Rýchla urbanizácia

Lepšie pracovné príležitosti, kvalitnejšie vzdelávanie a prístup k sociálnym, kultúrnym a zdravotníckym zariadeniam v mestách patria medzi kľúčové faktory, ktoré sú hnacou silou pre rozsiahle presuny obyvateľstva do mestských oblastí. Analýza Organizácie Spojených národov predpovedala, že veľké mestá ako New York, Peking, Šanghaj a Londýn budú do roku 2024 potrebovať investovať do infraštruktúry sumu o celkovej hodnote 8 biliónov dolárov.

Očakávame, že technológia bude zohrávať kľúčovú úlohu v rozvoji systému zdravotnej starostlivosti a dopravy, ktoré budú vystavené nátlaku v dôsledku obrovského prílivu obyvateľstva. Dlhodobo neudržateľná intenzita dopravnej premávky už v súčasnosti v niektorých regiónoch dáva vznik novým infraštruktúram a takzvaným „inteligentným mestám“. Všetky tieto zmeny prinesú obrovskú sociálnu, ekonomickú a environmentálnu transformáciu a uvedú na trh atraktívne rastové príležitosti pre investorov.

Podobné: 8 nových technologických trendov, ktoré úplne zmenia povahu života a podnikania

Trend č. 2: Klimatické zmeny a čerpanie surovín

Vplyv globálneho otepľovania by sa v žiadnom prípade nemal podceňovať. Jedným z aspektov celosvetového zvyšovania teplôt je ich zásadný dopad na úrodnosť plodín. Globálne otepľovanie by mohlo spôsobiť nárast cien potravín, čo by zároveň mohlo uvrhnúť mnohé komunity do chudoby. Tieto problémy sú navyše umocnené ďalšími trendmi, akým je napríklad spomenutá urbanizácia.

Je zrejmé, že hrozby z tejto kategórie si vyžadujú zásadnú zmenu vo vývoji nových riešení zameraných na predchádzanie klimatickým zmenám. Rovnako závažnou otázkou sú však aj neustále sa zvyšujúce požiadavky na výživu populácie. Ak budeme chcieť predísť vyčerpaniu dostupných zdrojov potravy a prírodných surovín, poľnohospodársky priemysel bude musieť inovovať a využívať nové technológie na zvýšenie svojej produkcie a zníženie množstva odpadu.

Trend č. 3: Demografická a sociálna zmena

Zmeny v demografickom zložení ľudskej populácie so sebou prinášajú významné sociálne zmeny, ako aj výzvy a príležitosti pre svetové vlády a podniky. Tieto výzvy zahŕňajú zvyšovanie výdavkov na zdravotnú starostlivosť a zvýšenú potrebu finančného plánovania pred dôchodkom.

Jedným z najvýznamnejších dôsledkov spoločenských zmien sa ukázali byť meniace sa preferencie spotrebiteľov ohľadom potravín. V súčasnosti sa stretávame so zvýšeným dopytom po čerstvých potravinách (narastajúca popularita avokáda a bobuľovín), ako aj po výrobkoch so špecifickými prínosmi pre zdravie. Spotrebitelia okrem toho hľadajú nové a pohodlnejšie spôsoby nakupovania, čo vyústilo do vzniku online donáškových služieb a rozširovaniu sortimentu supermarketov o produkty s charakteristikami rýchleho občerstvenia.

Trend č. 4: Zmeny v rozdelení ekonomickej moci

Narastajúca ekonomická sila rozvíjajúcich sa krajín ako Čína a India mení doterajší rovnovážny stav moci v globálnej ekonomike. Tento vplyv sa nedá poprieť a podnikatelia musia vziať na vedomie, ako sa odrazí na správaní spotrebiteľov.

Napoleon Bonaparte pred dvoma storočiami povedal: „Čína je spiacim obrom… keď sa prebudí, pohne celý svetom.“ Čínska ekonomika dosahovala pred 17 rokmi iba jednu desatinu veľkosti americkej ekonomiky. Na druhej strane sa však predpokladá, že do roku 2050 bude ekonomiku USA prevyšovať až o 50%.

Globálna ekonomická scéna sa doteraz do veľkej miery prispôsobovala rozmarom západného sveta, avšak táto dominancia sa postupne stráca. Mimoriadny vzostup rozvíjajúcich sa trhov zásadne mení podmienky ako pre politické agendy, tak aj pre globálny obchod a spoločnosti, do ktorých investujeme. Ázia bude už do roku 2030 zodpovedná až za 57% spotrebiteľských výdavkov strednej triedy – to bude mať obrovský vplyv na svetové spotrebiteľské podniky, akými sú napríklad luxusné značky.

Nastal ten správny čas

Veríme, že existuje množstvo investičných tém, ktoré sa objavujú na križovatke piatich uvedených megatrendov. Takmer každé investičné rozhodnutie bude teda nevyhnutne podliehať aspoň jednému zo svetových trendov a Vašou úlohou je rozhodovať sa tak, aby tieto trendy hrali vo Váš prospech. Kľúčovým činiteľom je však informovanosť, ktorá Vám umožní očakávať nové trendy a pripraviť sa na ich transformatívny charakter.

Každý moderný investor by v rámci svojich investičných rozhodnutí mal zvažovať vplyv technologického pokroku na jednotlivé odvetvia priemyslu. Jedná sa pritom o novovznikajúce príležitosti, ale rovnako aj o výzvy a nástrahy, ktoré so sebou prináša bezprecedentná inovácia.

Nakoniec môžeme bezpečne potvrdiť, že svet bude neustále ovplyvňovaný rozsiahlymi trendmi a bude sa im prispôsobovať rovnako ako naše investičné stratégie a investičné portfóliá. Investori by preto mali využiť rozsah a kvalitu investičných príležitostí, ktoré sa vďaka megatrendom budú objavovať už v blízkej budúcnosti.

Zdroj: NYTimes, WSJ

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×