5 postrehov z výročného stretnutia Berkshire Hathaway

7. 5. 2019

Aj v roku 2019 sme sa dočkali výročného stretnutia akcionárov spoločnosti Berkshire Hathaway, v priebehu ktorého Warren Buffett a Charlie Munger počas takmer šiestich hodín odpovedali na otázky zúčastnených. V priebehu diskusie síce zaznelo mnoho hodnotných postrehov, no predstavujeme Vám 5 tém, ktoré boli pre investorov najdôležitejšie.

1. Význam hodnotového investovania

Warren Buffett: „Rozhodnutie o nákupe akcií spoločnosti Amazon vychádzalo z princípov hodnotového investovania, ako aj zo zámeru kúpiť štatisticky lacné akcie. Hodnotové investovanie spočíva v posudzovaní a hodnotení budúcich peňažných tokov – nezakladá sa na skúmaní pomeru trhovej ceny akcie k jej účtovnej hodnote ani pomeru ceny akcie k čistému zisku na akciu.“

Snáď najzaujímavejšou novinkou na stretnutí bolo, že Buffett sa vyjadril k tomu, ako jeden z jeho dvoch investičných riaditeľov kúpil akcie spoločnosti Amazon pomocou svojej časti portfólia spoločnosti Berkshire Hathaway krátko pred samotným výročným stretnutím. Na základe Buffettových odpovedí na ďalšie otázky však môžeme usúdiť, že on sám sa nerozhodol kúpiť akcie technologického giganta, pričom teoreticky mohol využiť omnoho väčší objem kapitálu, ktorý spravuje pre Berkshire.

Investičná komunita už nejaký čas diskutuje o tom, ako by mala byť vnímaná evolúcia investičnej stratégie. Jedná sa o investovanie do akcií vysoko kvalitných a rýchlo rastúcich spoločností, ktoré sú spojené s vysokými očakávaniami? Alebo je výhodnejšie držať sa odskúšaných investičných postupov a čakať na investície, pri ktorých sú očakávania zakotvené v cene akcií veľmi pesimistické?

Buffett zároveň správne poukázal na to, že hodnotové investovanie je definované na základe odhadu skutočnej hodnoty podniku na základe jeho aktív a budúcich peňažných tokov, pričom je potrebné zamerať sa na nákup akcií s veľkou mierou bezpečnosti v porovnaní s touto hodnotou. To znamená, že z pohľadu hodnotového investovania aj investícia do spoločností s vysokým pomerom ceny akcie k čistému zisku na akciu môže byť prijateľnou možnosťou, pokiaľ sa investor domnieva, že táto hodnota je v skutočnosti omnoho vyššia.

Treba však pamätať na to, že čím vyššie očakávania sa spájajú s danými akciami, tým väčšiu istotu musí mať investor ohľadom vzdialenej budúcnosti podniku. No iba málo podnikov je takto dokonale predvídateľných a len málo investorov disponuje dostatočne dlhodobými prognózami o obchodných výsledkoch zvolených spoločností. Buffett v diskusii tiež pripomenul, že aj v prípade mimoriadne kvalitného podniku predsa len existuje cena, pri ktorej sa jeho akcie stávajú chabou investíciou. Napriek tomu sa zdá, že mnohí investori v súčasnosti podliehajú strachu z premeškania príležitostí na trhu a považujú sa za takých skvelých obchodných prognostikov, že cenu zaplatenú za svoje investície často vnímajú ako druhoradú.

Podobné: Výročné diskusie s Warrenom Buffettom sa stali povinnými udalosťami pre akcionárov spoločnosti Berkshire Hathaway po celom svete

2. Povaha kvality podnikania

Charlie Munger: „Keď sa pozrieme na sto najväčších korporácií v Spojených štátoch napríklad z roku 1900, existuje iba presne jedna, ktorá figuruje aj na súčasnom zozname 100 najväčších spoločností. Dôvodom však nie je to, že všetky ostatné podniky oslabli. Práve naopak, posilnila sa konkurencia a zmenili sa trhové podmienky.“

Warren Buffett: „Je možné, že nové spoločnosti z technologického sektora budú mať omnoho trvácnejšie ekonomické priekopy, no zatiaľ sme mali problém s posudzovaním ich budúcich ekonomických pomerov. V súčasnosti už rozumieme ich podnikaniu, ale stále sa neodvažujeme predpovedať, ako sa budú ďalej vyvíjať. Tento nedostatok sa snažíme zmierniť najímaním ľudí, ktorí omnoho lepšie chápu moderné podnikateľské modely a neustále rozširujeme okruh našich kompetencií. Zároveň sme však ochotní zrieknuť sa veľkých výnosov v rizikových sektoroch, pokiaľ budeme dosahovať dostatočnú úspešnosť v rámci investícií, ktoré sa odhodláme vykonať.“

Warren Buffett: „Značky a maloobchodníci vždy zápasili o konkurenčnú výhodu na trhu. Nedávno sa rovnováha posúva v prospech predajcov ako Amazon a Walmart.“

Iba málo spoločností si dokáže zachovať dominantnú pozíciu naveky. Takmer v každej historickej ére sa vyskytli mimoriadne úspešné podniky, ktorých vplyv sa však časom nevyhnutne zmenšoval. Ideálnymi príkladmi sú mená ako Kodak, Dell, Yahoo, Sears či General Electric. Zároveň je zaujímavé, že len málo analytikov dokázalo presne predpovedať činitele, ktoré nakoniec prispeli k úpadku týchto spoločností. V čase ich najväčšej slávy sa totiž zdali nezastaviteľnými.

Väčšina spoločností však aj napriek tomu skončila stagnáciou. Dôvody boli rôzne – od technologického vývoja cez nové regulačné prostredie až po zmeny v preferenciách spotrebiteľov. Štúdium histórie podniku je iba prvým krokom v analýze a oceňovaní spoločnosti. Následne je nevyhnutné premýšľať o tom, ako sa môže zmeniť celkové podnikateľské prostredie a ktoré faktory sa už začali odchyľovať od trendov z minulosti.

3. Racionalita vs. behaviorálne predsudky

Charlie Munger: „Je náročné správať sa úplne racionálne. Existuje milión spôsobov, ktorými ľudí klame a zavádza ich vlastná myseľ. S Warrenom sa domnievame, že je našou morálnou povinnosťou byť natoľko racionálni, ako sa len dá. Mnohí ľudia sú síce geniálni v jednom smere, no v iných ohľadoch robia veľmi hlúpe rozhodnutia. Obaja si robíme zoznam hlúpych rozhodnutí, ktoré si všímame vo svete – a potom sa im snažíme vyhýbať.“

Ak máte záujem robiť lepšie investičné rozhodnutia, mali by ste zvážiť nasledovné postrehy:

• Všetci máme isté vrodené behaviorálne predsudky. Vyššiu mieru racionálneho správania môžeme dosiahnuť jedine v prípade, že im budeme systematicky odolávať.
• Vysoké IQ nestačí na to, aby bol človek dobrým investorom. Obzvlášť nebezpečné je v situácii, keď vedie k prehnanej sebadôvere.
• Naučte sa robiť lepšie rozhodnutia pomocou zoznamov. Zaznamenávajte si neúspešné rozhodnutia či stratégie a vyhýbajte sa im v budúcnosti.

4. Podnikanie v investičnom manažmente

Warren Buffett: „Peniaze iných ľudí by ste mali investovať iba vtedy, keď spolupracujete s investormi, ktorí budú dlhodobo stáť po Vašom boku a nebudú panikáriť a sťahovať svoj kapitál z trhu v problémových obdobiach.“

Charlie Munger: „Nemôžeme ľudí naučiť investovať v dlhodobom horizonte. Vyberáme si takých, ktorý touto schopnosťou už disponujú.“

Jednoducho nemôžete byť dlhodobým investorom, keď sú Vaši partneri zameraní na krátkodobý časový horizont. Ak teda nepoznáte svojich investorov a predávate svoje služby na základe krátkodobého výkonu, nebudete schopní aplikovať dlhodobú investičnú stratégiu. Celá totiž stroskotá v momente, keď trh narazí na prvé obdobie poklesu.

Podobné: Čo sa môžete naučiť z investičnej evolúcie Warrena Buffetta

5. Ako sa učiť a vyvíjať

Warren Buffett: „Mali by ste rozširovať svoj okruh kompetencií vždy, keď na to máte príležitosť. Tiež som časom rozširoval svoje kompetencie. No zároveň by ste mali byť opatrný.“

Warren Buffett: „Ak naozaj chcete rozširovať svoj okruh kompetencií v rámci investovania, mali by ste veľa čítať a študovať teóriu podnikania. Vo svete investovania v súčasnosti panuje omnoho silnejšia konkurencia ako v období, keď sme začínali. Ak si však vhodne vybudujete svoj okruh kompetencií, budete investovať disciplinovane a trpezlivo a vyhnete sa impulzívnym rozhodnutiam, budete schopný dosiahnuť svoje ciele.“

Charlie Munger: „Je úžasné, koľko sme sa naučili v priebehu rokov. Ak by sme tak nespravili, naše výsledky by ani zďaleka neboli také dobré. Museli sme sa zlepšovať v každom kroku našej cesty, aby sme sa tak mohli posunúť na novú úroveň.“

Buffett je najúspešnejším investorom na svete z veľkej časti preto, lebo bol schopný zdokonaľovať svoj investičný proces aj v situáciách, v ktorých by väčšina bežných investorov zaspala na vavrínoch a stagnovala. Warren Buffett a Charlie Munger dosiahli svoj súčasný úspech najmä vďaka tomu, že sú vybavení neukojiteľným hladom po informáciách a sú ochotní neustále rozširovať svoj okruh kompetencií. Mnohé z ich úspechov síce nebudeme schopní napodobniť, no môžeme sa aspoň snažiť o to, aby sme sa na základe ich postrehov stali čo možno najlepšími investormi.

Zdroj: Fortune, WSJ

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×