$500 miliardové futuristické mesto láka mimoriadnu pozornosť investorov

22. 5. 2018

Saudská Arábia sa v súčasnosti usiluje o zásadnú transformáciu svojej ekonomiky, čo je v súlade s projektom známym ako Vision 2030, ktorý vo veľkej miere presadzuje korunný princ Mohammed bin Salman. Táto krajina sa bude snažiť zvyšovať priame zahraničné investície („Foreign Direct Investment“; FDI), vybudovať si nezávislosť na rope a realizovať ambiciózne projekty, medzi ktoré nepochybne patrí aj futuristické mesto nazvané ako NEOM.

Ibrahim Al-Omar je guvernérom organizácie Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA), ktorá sprostredkuje a schvaľuje zahraničné investície Saudskej Arábie. Al-Omar sa nedávno vyjadril, že priame zahraničné investície ropnej veľmoci sú na vzostupe.

Oficiálne údaje zverejnené Svetovou bankou („World Bank“; WB) hovoria o tom, že Saudská Arábia v priebehu roka 2016 zaznamenala príliv zahraničných investícií o hodnote 7,453 miliardy dolárov, kým odliv finančných prostriedkov v tom istom roku predstavoval až 8,936 miliardy dolárov.

Korunný princ Mohammed bin Salman sa však odvtedy zdanlivo ujal kontroly nad transformáciou ekonomiky a spoločnosti svojej krajiny, čo dokonale odzrkadľujú viaceré jeho liberalizačné reformy.

Podobné: Rusko a Saudská Arábia podpísali tri obrovské ropné zmluvy

Mierny rozruch medzi podnikateľskými lídrami Saudskej Arábie spôsobilo rozsiahle protikorupčné ťaženie, na ktoré sa korunný princ odhodlal koncom minulého roka. To je však už minulosťou a Al-Omar potvrdil, že zahraničné investície v súčasnosti skutočne vykazujú nárast. Podrobnejšie detaily si však nechal pre seba.

Al-Omar na investičnom fóre s názvom Gateway Gulf v Bahrajne pre agentúru CNBC uviedol: „Zaznamenali sme jednoznačné navýšenie našich zahraničných investícií. V rámci prvého kvartálu tohto roka sa jednalo o medziročné navýšenie o hodnote až 50%. Čo sa týka celkového prílivu investícií do krajiny, tie v priemere narástli o 40%.“

Komplex Kingdom Tower pri diaľnici King Fahd v saudskoarabskom Rijáde.

Al-Omar tiež potvrdil, že Saudská Arábia je v súčasnosti pripravená poskytovať podporu spoločnostiam, ktoré plánujú rozvíjať svoje podnikanie v rámci krajiny. Organizácia SAGIA medzitým spolupracuje so saudskoarabskou vládou na podnecovaní zahraničných investícií.

Saudská Arábia sa zároveň usiluje o rozvoj svojho podnikateľského prostredia a zlepšovanie svojho postavenia v rámci rebríčku Svetovej banky, ktorý hodnotí krajiny podľa toho, aké ľahké je v rámci nich rozvíjanie nových podnikov. Ropné kráľovstvo sa v súčasnosti nachádza na 92. priečke z celkového množstva 190 svetových krajín.

Al-Omar ďalej povedal: „Naším cieľom je dosiahnuť 20. pozíciu v rebríčku Svetovej banky už do roku 2020. V súčasnosti úzko spolupracujeme s touto inštitúciou na rozvoji podnikateľského ekosystému Saudskej Arábie a doteraz sme boli schopní v tomto smere vypracovať návrhy až 400 nových reforiem. Zatiaľ sa nám z nich úspešne podarilo zrealizovať približne 40%.“

Vyššie uvedené vyjadrenia sú v súlade so stratégiou Saudskej Arábie a jej bezprostredných susedov, v rámci ktorej sa niekdajšie ropné veľmoci snažia zásadne znížiť závislosť svojej ekonomiky na tejto prírodnej surovine.

Ak sa totiž tieto krajiny budú snažiť vo zvýšenej miere investovať do ďalších sektorov a rozvoja infraštruktúry, dosahovanie dlhodobej udržateľnosti národnej ekonomiky sa musí stať ich primárnym záujmom. Je veľmi pravdepodobné, že cena ropy sa bude v budúcnosti aj naďalej znižovať a Saudská Arábia so svojimi susedmi musia preto pracovať na tom, aby dokázali na svoje územie prilákať omnoho väčší počet zahraničných investícií.

Saudskoarabský korunný princ Mohammed bin Salman vo veľkej miere propaguje projekt rozvoja známy ako Vision 2030, ktorého konečným cieľom je ekonomická transformácia krajiny a jej oslobodenie sa od závislosti na ropnom priemysle. Jedným z čiastkových cieľov tohto projektu je zvyšovanie priamych zahraničných investícií Saudskej Arábie z hodnoty 3,8% hrubého domáceho produktu až na úroveň 5,7% HDP.

Projekt Vision 2030 propaguje Saudskú Arábiu ako krajinu, ktorá je „pripravená podnikať“. Saudská Arábia sa v súčasnosti nachádza na 25. priečke v rámci Svetového indexu konkurencieschopnosti a ďalším čiastkovým cieľom iniciatívy korunného princa je výrazne zlepšiť toto postavenie a pretlačiť kráľovstvo do skupiny prvých desiatich krajín vrámci tohto indexu. Projekt sa navyše bude snažiť o zvyšovanie podielu súkromného sektora na HDP krajiny z hodnoty 40% až na úroveň 65%.

Mimoriadny záujem o NEOM

Saudská Arábia v súčasnosti vkladá obrovskú nádej do $500 miliardovej industriálnej zóny známej ako NEOM. Jedná sa o mega-projekt, ktorý by mal do krajiny priniesť niekoľkomiliardové investície od zahraničných investorov.

Ambiciózna podnikateľská zóna sa bude rozprestierať na pozoruhodnej ploche 26 000 kilometrov štvorcových a bude takto spájať Saudskú Arábiu, Egypt a Jordánsko. Očakáva sa, že bude predstavovať futuristické centrum ako pre priemysel, tak aj pre obyvateľov. Vo veľkej miere sa bude orientovať na využívanie inovatívnych digitálnych technológií a služieb, ktoré spravia z tohto mesta významnú komerčnú lokalitu na mape Stredného Východu.

Klaus Kleinfeld, ktorý je generálnym riaditeľom realizácie tohto projektu, na fóre Gateway Gulf 10. mája uviedol, že projekt v súčasnosti láka mimoriadne zvýšený záujem zo strany zahraničných investorov.

Kleinfeld ďalej povedal: „V skutočnosti je veľmi jednoduché presvedčiť investorov o tom, aby do tohto projektu usmernili svoje finančné prostriedky. Projekt NEOM totiž disponuje mnohými atraktívnymi črtami.“

Kleinfeld tiež dodal, že viacerí zahraniční hráči v súčasnosti prejavujú bezprecedentný záujem o nadväzovanie spolupráce so Saudskou Arábiou v rámci výstavby tohto inovatívneho futuristického mesta. V priebehu diskusného fóra uviedol: „Zaznamenali sme obrovský záujem o účasť na realizácii projektu a aktuálne rokujeme s mnohými zahraničnými spoločnosťami, ktoré zastávajú vedúce pozície na poli technologického priemyslu a v rámci výstavby industriálnej zóny by radi otestovali mnohé zo svojich inovatívnych technológií. Viacerí zahraniční hráči považujú NEOM za dokonalú príležitosť pre praktické odskúšanie nových postupov a inovácií, ktoré sa zatiaľ nachádzajú vo fáze neustáleho vývoja.“

Predstavitelia saudskoarabskej vlády sa domnievajú, že finančné prostriedky potrebné na ďalšiu realizáciu projektu NEOM by mohli byť zhromaždené prostredníctvom privatizačného programu, ktorý okrem iného zahŕňa aj predaj 5% podielu v ropnom gigante – Saudi Aramco. V rámci tohto programu by podľa počiatočných odhadov malo byť zhromaždených až 300 miliárd dolárov, pričom tieto peniaze by mali pochádzať práve zo súkromného sektora.

Kleinfeld tiež potvrdil, že korunný princ ropného kráľovstva vyjadril mimoriadny záujem na odstraňovaní legislatívnych prekážok, ktoré by mohli negatívne vplývať na zapájanie sa zahraničných spoločností do výstavby inovatívneho projektu. Za týmto cieľom vydal nariadenie, ktoré pojednáva o tom, aby bola budúca legislatíva formulovaná spôsobom, ktorý podnieti vytváranie vhodného podnikateľského prostredia pre spoločnosti ochotné zapojiť sa do tejto iniciatívy. Zároveň uviedol, že každá nová legislatívna smernica by mala umožniť podnikateľskému sektoru orientovať sa na budúci rozvoj ekonomiky.

Podobné: Najväčšiu rafinériu ropy v USA vlastní Saudská Arábia

V súčasnosti sa očakáva, že celková doba realizácie projektu bude trvať 30 až 50 rokov. Treba však poznamenať, že prvá fáza výstavby mesta NEOM by mala byť dokončená už v priebehu roka 2025.

Kleinfeld povedal: „Celková realizácia projektu si bude vyžadovať prostriedky o hodnote 500 miliárd dolárov. Očakávame, že väčšinový podiel z tohto objemu bude pochádzať zo súkromných investícií. Je tiež jednoznačné, že nebudeme schopní minúť všetky tieto prostriedky iba v rámci niekoľkých dní. V súčasnosti je však kľúčovou skutočnosť, že záujem o účasť na projekte zo strany zahraničných podnikov je jednoducho mimoriadne vysoký.“

Kleinfeld nakoniec dodal, že v súčasnosti sa ešte stále pracuje na dolaďovaní niektorých kľúčových prvkov mesta NEOM, medzi ktoré patrí napríklad infraštruktúra a presun materiálov a osôb na území projektu. Následne však poznamenal, že „existuje obrovský počet hráčov, ktorí sú v tomto smere ochotní poskytnúť pomocnú ruku a do tejto iniciatívy aj investovať.“

Zdroj: Bloomberg, The Wall Street Journal

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×