Aké faktory môžu spôsobiť ďalšiu volatilitu cien ropy?

28. 3. 2019

Ceny ropy sú notoricky volatilné, čo sa jednoznačne potvrdilo aj v priebehu uplynulého roka. Po väčšinu roka 2018 boli síce na vzostupe, pričom začiatkom októbra dokonca vykazovali nárast takmer o 30%. Potom sa však všetko náhle zmenilo a ceny ropy sa zo svojho maxima ku koncu roka prepadli až o 40%. V konečnom dôsledku to však nebolo obzvlášť veľkou katastrofou, keďže ropa sa v roku 2019 už opätovne zotavila o viac ako 20%.

Tieto pozoruhodné výkyvy na celosvetovom trhu s ropou boli v minulom roku podnietené celým zástupom spoločenských a geopolitických faktorov, pričom by sme mohli bezpečne predpokladať, že viaceré z nich budú zásadne vplývať na tento sektor aj v roku 2019.

Zoznámte sa s niektorými z najvýznamnejších činiteľov, ktoré budú usmerňovať vývoj cien ropy v nadchádzajúcom období.

1. Iniciatíva organizácie OPEC

Iba málo subjektov má taký vplyv na trh s ropou a OPEC, teda organizácia 14 krajín produkujúcich a vyvážajúcich ropu, ktoré vzájomne koordinujú svoju politiku v ropnom sektore, aby tak „zabezpečili spravodlivé a stabilné ceny“ tejto komodity. Práve táto skupina štátov bola jedným z hlavných hybných síl, ktoré podnecovali divokú volatilitu ropy v minulom roku. OPEC totiž začiatkom roka nabádal členské krajiny k znižovaniu produkcie nespracovanej ropy, v dôsledku čoho došlo k zvyšovaniu cien. Organizácia však v polovici roka zvrátila kurz, čo zohralo kľúčovú úlohu v kolapse globálneho ropného trhu.

Aj následný vzostup trhu s ropou v roku 2019 bol podmienený touto organizáciou, keďže OPEC sa v spolupráci s niekoľkými nečlenskými krajinami dohodol na znižovaní produkcie ropy v miere o 1,2 milióna barelov denne, v trvaní prvej polovice tohto roka. Je tak veľmi pravdepodobné, že tento subjekt bude pôsobiť ako zásadný faktor na ropnom trhu aj naďalej – obzvlášť po tom, ako zverejní svoje plány na druhú polovicu roka 2019.

Súvisiace: Donald Trump nemôže žiť bez OPECu

2. Stupňovanie sankcií voči Iránu

Irán bol nepochybne jedným z najväčších individuálnych faktorov, ktoré v minulom roku spôsobovali výrazné výkyvy na ropnom trhu. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v máji minulého roka prisľúbila uvaliť na Irán vysoké sankcie, čo okamžite rozdúchalo volatilitu v cenách ropy. Mnohí pozorovatelia ropného trhu sa začali obávať, že tento krok by mohol spôsobiť kritický pokles ponuky na trhu a tým pádom dokonca vytlačiť ceny ropy naspäť do trojciferných hodnôt. To sa následne stalo dôvodom iniciatívy organizácie OPEC, ktorá sa v polovici roka rozhodla zvýšiť produkciu ropy vo svojich členských krajinách.

Trumpova vláda mala pôvodne v úmysle prísne obmedziť schopnosť Iránu vyvážať ropu, no nakoniec udelila výnimky ôsmim kľúčovým odberateľom iránskej ropy, čo malo za následok okamžité spomalenie ropného trhu. Tieto výnimky však vypršia už v priebehu mája tohto roka a zatiaľ čo Spojené štáty pravdepodobne predĺžia platnosť aspoň niektorých z nich, môžeme bezpečne predpokladať, že nie všetci z daných odberateľov si zachovajú možnosť nakupovať ropu z Iránu. Ak sa na zozname výnimiek ocitne menej krajín, ako v súčasnosti predpovedajú analytici, ceny ropy by mohli v nadchádzajúcich mesiacoch opäť vykázať divoké kolísanie.

3. Saudská Arábia berie záležitosti do vlastných rúk

Saudská Arábia predstavuje najväčšieho producenta ropy v rámci OPEC, čo jej dáva možnosť udávať tempo tejto organizácie. Saudskoarabské kráľovstvo v posledných rokoch nielenže dokázalo presvedčiť ostatných členov organizácie, aby znižovali svoju produkciu za cieľom zvyšovania cien ropy na trhu, ale spravilo všetko pre zabezpečenie úspechu svojho plánu.

V priebehu decembra minulého roka sa krajina zaviazala v roku 2019 znížiť svoju produkciu o 250 000 barelov na deň, čo bolo súčasťou širšieho plánu organizácie OPEC, ohľadom znižovania ponuky na trhu o celých 800 000 barelov denne. Saudská Arábia však už vo februári vyhlásila, že svoju produkciu zníži najmenej o ďalších 500 000 barelov na deň v porovnaní s pôvodným plánom. Ropné kráľovstvo sa týmto spôsobom údajne snaží zabezpečiť, aby celosvetová ponuka v roku 2019 neprekračovala dopyt.

4. Rusko udržiava svoj vzťah s organizáciou OPEC

Rusko síce nie je oficiálnym členom organizácie OPEC, ale je jedným z niekoľkých externých hráčov, ktorí s týmto zoskupením krajín úzko spolupracujú už od konca roku 2016. Jedná sa totiž o jedného z troch najväčších svetových producentov ropy, čo znamená, že účasť Ruska bola kľúčom k úspešnosti dohôd o znižovaní produkcie ropy v rámci OPEC. Tento vzťah bude s najväčšou pravdepodobnosťou pretrvávať aj v priebehu roka 2019, pretože krajina zvažuje vybudovať s organizáciou formálnejšiu dlhodobú spoluprácu. Ropné trhy sa preto musia pripraviť na fakt, že Rusko bude aj naďalej popredným zástancom organizácie OPEC.

Zaujímavou je skutočnosť, že vývoj celosvetového trhu by pravdepodobne dokázal výrazne ovplyvniť aj samotný ruský minister pre ropný priemysel. A to najmä v prípade, ak by signalizoval ochotu krajiny pristúpiť k ďalšiemu znižovaniu produkcie, keby sa ceny ropy opäť začali prepadávať.

5. Obnovené útoky nigérijských povstalcov

Nigéria je jedným z najväčších producentov ropy v Afrike, pričom na konci minulého roka produkovala 1,7 milióna barelov za deň. Jedná sa o členskú krajinu organizácie OPEC a ako od takej sa očakáva, že sa zapojí do iniciatívy zameranej na znižovanie celosvetovej produkcie. Na rok 2019 sa zaviazala znížiť svoju produkciu o 2,5%. Krajina však na druhej strane mala v minulosti problém s udržiavaním stabilnej miery svojej produkcie v dôsledku militantných skupín, ktoré sa zameriavali práve na ropný priemysel. Ďalší útok povstalcov na hlavné ropovody alebo popredné ťažobné zariadenia by mohol negatívne ovplyvniť celkovú produkciu ropy v Nigérii, čo by pravdepodobne vyústilo do krátkodobého nárastu cien komodity.

6. Nepokoje v Líbyi

Podobne ako Nigéria, aj Líbya mala v minulosti problém udržať stabilné dodávky ropy v dôsledku násilných povstaní v krajine. Aj v tomto prípade si miestne militantné skupiny vybrali za cieľ ropný priemysel, v rámci čoho zablokovali prístup k ropným poliam a ropovodom a realizovali útoky na významné vývozné terminály. Ozbrojené skupiny napríklad iba v decembri 2018 obsadili najväčšie ropné pole v krajine, čo Líbyu stálo približne 378 000 barelov na deň – jednalo sa o kritický zásah do produkcie tejto krajiny, ktorá v tom čase dosahovala celkovo 1,3 milióna barelov denne. Ďalší podobný útok na ropnú infraštruktúru krajiny by mohol ovplyvniť jej schopnosť zásobovať svetový ropný trh, čo by pravdepodobne viedlo k zvyšovaniu cien.

Podobné: Najväčšou hrozbou pre ropu nie je Tesla, ale averzia

7. Kanada zmení svoju politiku

Kanada je jedným z piatich najväčších producentov ropy na svete, pričom v roku 2017 produkovala takmer 5 miliónov barelov denne – teda pozoruhodných 5% celosvetového objemu. Produkcia ropy v Kanade sa v posledných rokoch dokonca zvýšila na takú úroveň, že krajina aktuálne nedisponuje dostatočnou infraštruktúrou na presun všetkej svojej ropy. Primárnym dôvodom tohto nedostatku sú neustále oneskorenia v rámci výstavby kľúčových ropovodných projektov.

Tieto kapacitné obmedzenia nevyhnutne podnietili značný tlak na regionálne ceny ropy, čo prinútilo vládnych predstaviteľov provincie Alberta, ktorá je hlavným kanadským regiónom produkujúcim ropu, aby zaviedli povinné znižovanie produkcie ropy až o 8,7%. Kanadská produkcia tak bude v prvej polovici roka 2019 zredukovaná približne o 325 000 barelov na deň, pričom ku koncu roka – keď Kanada očakáva dostatočné uvoľnenie kapacity vo svojich skladovacích nádržiach – by sa toto znižovanie malo ustáliť na úrovni 95 000 barelov na deň. Tento krok sa ukázal byť mimoriadne efektívnym, keďže ceny ropy sa od začiatku roka 2019 zvyšujú nielen v Kanade, ale rovnako naprieč celým svetom. Kanada by z tohto dôvodu dokonca mohla zmierniť súčasné obmedzenia omnoho skôr, ako pôvodne očakávala, prípadne od nich úplne upustiť. Takéto rozhodnutie by však pravdepodobne viedlo k čiastočnému obnoveniu klesajúceho trendu v cenách ropy.

Zdroj: MSN, Yahoo

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×