Ako prebiehala najväčšia hotovostná akvizícia v histórii

14. 6. 2018

Bayer je celosvetovou spoločnosťou podnikajúcou v oblasti farmaceutiky, zdravotnej starostlivosti, poľnohospodárstva a vysoko kvalitných materiálov. Prešli už takmer dva roky od momentu, keď táto spoločnosť po prvýkrát predložila ponuku na akvizíciu americkej agrochemickej spoločnosti Monsanto. Zároveň to bolo už pred takmer 18 mesiacmi, čo nemecký výrobca liekov uzavrel dohodu o kúpe agrochemickej spoločnosti vo výške 66 miliárd dolárov. Táto dlho plánovaná transakcia bola konečne uzavretá až v priebehu minulého týždňa.

Spoločnosť Bayer sa takýmto spôsobom ocitla zoči-voči najväčšej výhradne hotovostnej akvizícii v histórii a s prosbou o pomoc pri sprostredkovaní transakcie sa obrátila na finančnú spoločnosť J.P. Morgan. Treba poznamenať, že táto banka sa z dôvodu konfliktu názorov v rámci pôvodnej zmluvy o akvizícii nemohla angažovať do poskytovania poradenských služieb. Odvtedy však uplynulo dlhé obdobie a popredná americká banka bola poverená nie veľmi prestížnou, ale nepochybne nesmierne dôležitou úlohou. Mala totiž zhromaždiť takmer 57 miliárd dolárov v hotovosti od desiatok bánk situovaných vo viacerých časových pásmach, agregovať tieto prostriedky do jediného účtu a informovať o priebehu tohto procesu ďalšie zúčastnené strany. Zvyšných 9 miliárd dolárov bolo financovaných prostredníctvom predaja aktív.

Spoločnosť J.P. Morgan to stihla takmer zázračne rýchlo ešte predtým, ako sa začalo obchodovať s akciami spoločnosti Monsanto na newyorskej burze.

Podobné: JPMorgan sa chce stať Amazonom z Wall Street

Predstavujeme Vám spôsob, ktorým prestížna banka elegantne zvládla proces, ktorý by bol za iných okolností pravdepodobne operačnou nočnou morou. Nižšie uvedený opis tohto procesu je založený na rozhovoroch s ľuďmi, ktorí boli priamo zapojení alebo dôkladne informovaní o celej situácii. Ich výpovede sú v súlade s ich vlastnými požiadavkami anonymné, keďže sa jedná o popis súkromných transakcií.

Peniaze sa dávajú do pohybu

Je štvrtok ráno, 7. júna 2018.

Predstavitelia spoločnosti Bayer počas uplynulých týždňov opätovne kontaktovali veriteľov, ktorí sa zaviazali financovať akvizíciu a pripomínali im ich záväzok. Regulačné orgány medzitým schválili predaj aktív, čo bolo predpokladom odobrenia akvizície zo strany protimonopolného úradu. Christian Held, ktorý je pokladníkom spoločnosti Bayer, následne oboznámil veriteľov o definitívnom termíne splatnosti ich záväzkov.

Tento termín sa konečne naplnil a zamestnanci banky J.P. Morgan v jej Londýnskej pobočke mohli v štvrtkových ranných hodinách pristúpiť k začiatku zhromažďovania požadovaného kapitálu. Kým v New Yorku boli dve hodiny po polnoci, realizácia procesu v Londýne začala presne o siedmej hodine ráno. Veritelia z Ázie a Európy začali okamžite posielať svoje peniaze na daný účet v londýnskej pobočke spoločnosti J.P. Morgan. Predstavitelia banky zároveň sprostredkovali interný hovor medzi zúčastnenými stranami (takzvaný telemost), ktorého sa zúčastnili členovia rôznych tímov finančnej inštitúcie, vrátane zamestnancov zodpovedných za výkon finančných operácií, poskytovanie úverov a predchádzanie podvodom. Telemost ostal otvorený počas celého trvania transferu finančných prostriedkov.

Všetky zúčastnené banky sa riadili pokynmi, s ktorými boli oboznámené prostredníctvom plánovacích telefonických hovorov a e-mailov už začiatkom daného týždňa. Takýmto spôsobom sa dozvedeli aj o čísle účtu, na ktorý mali zasielať svoje finančné prostriedky. Tieto peniaze pritom pochádzajú z pôžičiek, ktoré dané inštitúcie prisľúbili spoločnosti Bayer už pred viac ako jeden a pol rokom. Farmaceutická firma sa totiž už vtedy pripravovala na definitívnu akvizíciu spoločnosti Monsanto.

Oslovení ľudia oboznámení s priebehom tejto transakcie uviedli, že podobný proces by sa v minulosti odohral omnoho pomalšie. Banka, ktorá by pôsobila v úlohe sprostredkovateľa (v tomto prípade ním bola spoločnosť J.P. Morgan) by totiž zhromažďovala potrebné peniaze v priebehu niekoľkých dní bezprostredne pred uzavretím obchodu. Celkový prevod by sa tak s ohľadom na logistickú stránku veci síce podstatne zjednodušil, zároveň by sa však z jedného dňa natiahol na oveľa dlhšie obdobie.

Po svetovej finančnej kríze však vstúpili do platnosti smernice, v dôsledku ktorých sa finančné inštitúcie začali vyhýbať držaniu nadbytočnej hotovosti z jedného dňa na druhý. Z toho vyplýva, že pri podobných transakciách je v súčasnosti potrebné zhromaždiť všetok požadovaný kapitál v rámci jediného dňa a následne zrealizovať danú transakciu. Jedná sa teda o oveľa prísnejší časový rámec.

V New Yorku vychádza slnko

Keď spoločnosť J.P. Morgan obdržala vytýčený objem finančných prostriedkov od každej z 30 syndikovaných bánk, previedla peniaze zo svojho londýnskeho účtu na patričný účet v New Yorku. Zamestnanci banky okamžite zaznamenali tento prevod v dôsledku astronomicky zvýšeného objemu prostriedkov na americkom účte.

V čase, keď sa slnko v New Yorku ešte iba začínalo objavovať na horizonte, úloha britských zamestnancov spoločnosti J.P. Morgan bola už takmer splnená a boli pripravení odovzdať kontrolu nad celým procesom do rúk svojich amerických kolegov. O 6:30 newyorského času boli už všetky peniaze na území Spojených štátov.

O štyridsaťpäť minút neskôr – teda menej ako šesť hodín po tom, čo finančné prostriedky začali prúdiť na účet spoločnosti J.P. Morgan – sa pustili do akcie právnici spoločnosti Bayer. Tí okamžite kontaktovali zamestnancov austrálskej sprostredkovateľskej spoločnosti Computershare, ktorá následne vypracovala všetku potrebnú dokumentáciu. Táto fáza procesu v podstate pripomína spečatenie predaja nehnuteľnosti či iného podobného aktíva.

Stále však chýbali samotné peniaze, ktoré sa nachádzali v podielových fondoch peňažného trhu, kde si spoločnosť Bayer uložila hotovosť určenú na akvizíciu. Účtovné systémy týchto fondov sa však sprístupňujú až o 7:30. To znamená, že spoločnosť J.P. Morgan musela na niekoľko minút poskytnúť farmaceutickej firme niekoľko miliárd dolárov. Banka sa navyše zaviazala pokryť 20% požičaných finančných prostriedkov v prípade, že by iná banka zúčastnená transakcie nemohla poskytnúť prisľúbené peniaze, prípadne by jej cestu skrížili nejaké technické problémy.

Spoločnosť J.P. Morgan v konečnom dôsledku zhromaždila približne 43 miliárd dolárov prostredníctvom financovania zo strany syndikátu pozostávajúceho z 30 bánk, pričom ďalších 14 miliárd dolárov bolo dodaných v hotovosti.

Pokladník spoločnosti Bayer nakoniec dal pokyn americkej banke na zaslanie 57 miliárd dolárov spoločnosti Computershare.

Sprostredkovateľ potvrdil prijatie týchto prostriedkov.

Po prepočítaní peňazí bolo ešte potrebné vyplniť patričnú dokumentáciu. Súdy v americkom štáte Delaware sa 7. júna otvorili o ôsmej hodine ráno. Spoločnosť Monsanto je totiž v súčasnosti registrovaná práve v tomto štáte. To znamená, že bezprostredne po potvrdení transakcie vyplnila certifikát o fúzii a odovzdala ho tajomníkovi štátu Delaware. O svojom postupe zároveň upovedomila agentúru Computershare.

Podobné: Dva startupy spojili sily a mohli by spôsobiť revolúciu na Wall Street

Potom už ostalo vykonať iba posledný krok. Farmaceutická firma kontaktovala burzu v New Yorku a oznámila jej úspešný priebeh celej transakcie. Burza tak bola oprávnená zabezpečiť, aby sa akcie spoločnosti Monsanto nestali predmetom obchodovania.

Najväčší prevod finančných prostriedkov všetkých čias sa tak uskutočnil bez akýchkoľvek ťažkostí. Strany zúčastnené na akvizícií neutrpeli žiadne straty a popredná finančná spoločnosť J.P. Morgan potvrdila svoju odbornosť a schopnosť zvládať aj logisticky náročné operácie.

Zdroj: WSJ, Fortune

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×