Ako sa svetové vlády postavili k ekologickému investovaniu

9. 8. 2018

Takzvané zelené dlhopisy sú mimoriadne rýchlo sa rozvíjajúcim finančným nástrojom. Kým emisie environmentálne zameraných dlhopisov dosahovali pred desiatimi rokmi hodnotu menej než jednej miliardy dolárov ročne, v priebehu minulého roka sa na trhu objavili v objeme viac ako 170 miliárd dolárov. Sú čoraz populárnejšie pri financovaní infraštruktúry šetrnej k životnému prostrediu, rozvoja energetickej účinnosti a zavádzania čistej energie. S nárastom popularity sa však objavuje zaujímavý rozdiel medzi jednotlivými svetovými trhmi so zelenými dlhopismi.

Zelenšie než kedykoľvek predtým. Graf zobrazuje celosvetové emisie zelených dlhopisov:

V období od roku 2009 do 29. júna roku 2018.

Zelené dlhopisy sú stále iba kvapkou v mori v porovnaní s celosvetovým trhom cenných papierov s pevnými výnosmi. Zodpovedajú za iba asi polovicu percenta všetkých emisií dlhopisov, realizovaných v priebehu minulého roka. Iba Spojené štáty samotné v roku 2017 vydali štandardné dlhopisy v celkovej hodnote takmer 8 biliónov dolárov.

Milióny sa stávajú miliardami. Ročné emisie cenných papierov v USA rozdelené podľa jednotlivých kategórií dlhopisov:

Jednotlivé farby znázorňujú štátne dlhopisy, hypotekárne, firemné, federálne, dlhopisy zabezpečené aktívami a komunálne dlhopisy.

Ak má finančná komunita záujem o to, aby sa zelené dlhopisy zmenili z akejsi ezoteriky na zmysluplnú zložku globálnych kapitálových trhov, obchodované objemy týchto cenných papierov sa budú musieť zvýšiť z miliárd na bilióny.

Pozornosť je potrebné upriamiť na vlády. Narastajúci počet regulačných orgánov v súčasnosti verí, že na každej úrovni trhu je potrebné zavádzať opatrenia sústredené na zväčšovanie peňažných tokov v rámci environmentálneho sektora. Akým spôsobom majú teda vlády zasiahnuť do trhu, ktorý sa doteraz rozvíjal vlastným smerom? Jednoducho povedané, pri svojom zákroku si môžu zvoliť jednu z troch nasledujúcich stratégií: stimulácia rastu odmeňovaním, vynútenie rastu nátlakom alebo kráčanie vpred a udávanie príkladu. Zatiaľ čo mnohé krajiny súhlasia s potrebou zapojenia vlády do zeleného sektora, regulačné orgány v každom z troch kľúčových regiónov pri tejto výzve aplikujú veľmi odlišné prístupy. Jedná sa o Ázijsko-tichomorskú oblasť, Európu a Spojené štáty.

Ázijské vlády uprednostňujú pozitívny prístup. V súčasnosti je buď v platnosti alebo vo fáze prípravy päť stimulačných programov v celom ázijsko-tichomorskom regióne, pričom Čína, Hongkong, Japonsko, Malajzia a Singapur sa vo výraznej miere snažia inkubovať ekologicky orientované trhy aj na lokálnej úrovni.

Najbežnejšou formou finančného stimulu je grant pokrývajúci náklady na vydávanie zelených dlhopisov – a to najmä náklady spojené s verifikáciou „zelenosti“ treťou stranou. Tieto náklady sú zvyčajne malé v porovnaní s objemom kapitálu získanom prostredníctvom emisie zelených dlhopisov, ale emitenti s nimi môžu mať problém predovšetkým v prípade, že overenie dlhopisov ich nakoniec neoznačí za zelené.

Stimulom čínskej vlády je zrýchlený systém overovania environmentálnej hodnoty dlhopisov, ktorý je v súčasnosti už zavedený v praxi. Emitenti takto čelia omnoho kratšej lehote, počas ktorej patričné regulačné orgány kvalifikujú dané dlhopisy. Vláda Hongkongu zase poskytuje emitentom granty určené na získavanie certifikátov inštitúcie Green Finance Certification Scheme. Tento systém zatiaľ funguje v rámci trojročnej skúšobnej lehoty. Japonský grant na pokrývanie nákladov emitentov je zatiaľ vo fáze návrhu, kým Singapur už poskytuje príspevky na dodatočné náklady spojené s emisiou zelených dlhopisov. Čo sa týka trhu v Malajzii, emitenti dlhopisov v rámci sektora dlhodobo udržateľných investícií si môžu tieto náklady odpočítať z dane.

Podobné: Elektrické automobily už nie sú hrozbou pre marketing luxusných značiek

Hongkong nedávno oznámil doteraz najštedrejší program podpory, v rámci ktorého plánuje pokryť oprávnené emisné náklady na kvalifikáciu zelených dlhopisov do výšky 2,5 milióna hongkonských dolárov ($160 000). Hongkong tak v intenzite svojej iniciatívy zaostáva už iba za Čínou, kde Čínska ľudová banka nedávno oznámila, že tiež plánuje vytvoriť pilotný systém finančných stimulov zameraných na ekologické investovanie. Predstavitelia krajiny však zatiaľ neposkytli žiadne ďalšie podrobnosti. Čínska vláda napriek tomu medzitým ponúka aj ďalší stimul. Ten súvisí s urýchľovaním procesu kvalifikácie a schvaľovania ekologických dlhopisov, ktoré tak v tomto smere získavajú výhodu nad ostatnými kategóriami dlhopisov.

Zelené dlhopisy sa zrodili v Európe. Stalo sa tak v prostredí s obmedzenými finančnými alebo regulačnými stimulmi, ale bohatými možnosťami pre zelené investovanie. Európska komisia v priebehu marca dokonca uverejnila akčný plán na zvýšenie dlhodobo udržateľných investícií v tomto regióne. Plán sa v rámci rovnice ekologického trhu zameriava na presadzovanie zmien správania sa na strane dopytu a nie na strane ponuky. Návrhy opatrení zahŕňajú snahu o objasnenie povinností správcov aktív a to, aby sa pri rozhodovaní o investíciách zohľadňovali environmentálne a sociálne otázky. Akčný plán ďalej obsahuje nové pravidlá, ktorých úlohou je zabezpečiť, aby banky začlenili environmentálnu udržateľnosť do svojich požiadaviek na poskytovanie úverov. Jedná sa o priamočiarejší prístup ako v Ázii, ktorý je štruktúrovaný skôr okolo trestov než okolo vytvárania príležitostí.

Treťou vládnou taktikou je vyvinúť vlastnú iniciatívu a viesť príkladom. V priebehu posledných piatich rokov sa na scéne objavil trh so štátnymi zelenými dlhopismi. Takéto environmentálne orientované cenné papiere vydáva ministerstvo financií na preukázanie politického záväzku voči trvalej udržateľnosti. Zatiaľ čo všetky štátne zelené dlhopisy boli doteraz vydané európskymi alebo ázijsko-tichomorskými vládami, až do tohto roka zodpovedali za relatívne malý trh. Emisie takýchto dlhopisov však už koncom júna presahovali hodnotu 14 miliárd dolárov. To znamená, že štátne zelené dlhopisy boli až do tohto roku naozaj menším trhom ako americké komunitné zelené dlhopisy. Tento trh v minulom roku prekonal míľnik 10 miliárd dolárov, pričom americká federálna vláda sa na ňom podieľala iba v minimálnej miere. Zdá sa totiž, že ekologické investovanie nie je jednou z priorít vládneho programu administratívy, ktorá odmietla účasť na Parížskej dohode o zmene klímy.

Zelené finančné programy na území USA sú namiesto toho vedené štátnymi a miestnymi subjektmi zaoberajúcimi sa problematikou zmeny klímy, ako aj vládou sponzorovanými podnikmi, medzi ktoré sa radí napríklad hypotekárny gigant Fannie Mae. Doteraz boli v Spojených štátoch predané zelené komunálne dlhopisy v celkovej hodnote takmer 30 miliárd, čo výrazne prevyšuje celosvetový objem zelených štátnych dlhopisov o hodnote 25 miliárd dolárov.

Zelené komunálne dlhopisy prekonávajú globálne zelené štátne dlhopisy:

Modrá farba predstavuje hodnotu emisií amerických zelených komunálnych dlhopisov, kým čierna farba znázorňuje objem vydaných zelených štátnych dlhopisov v celom svete. Údaje za rok 2018 sú aktuálne k 9. júlu.

Potreba novej, čistejšej a ekologickejšej infraštruktúry je v Spojených štátoch samozrejmosťou, ale zelené komunálne dlhopisy navyše štátom poskytujú možnosť zvrátiť súčasný názor federálnej vlády na klimatické zmeny. Deväť z desiatich najväčších emitentov zelených komunálnych dlhopisov v skutočnosti pochádza zo štátov, ktoré sú signatármi inštitúcie s názvom America’s Pledge. Jedná sa o koalíciu organizácií, ktoré sa mienia držať predchádzajúcich záväzkov USA v rámci Parížskej dohody.

Či už ide o systém pozitívnych alebo negatívnych stimulov, vládne iniciatívy v oblasti zelených dlhopisov každoročne mobilizujú miliardy dolárov. Zelené dlhopisy v tomto ohľade kráčajú cestou, na ktorej sa čistá energia ocitla pred desiatimi rokmi. Aj v tom čase totiž mnohé vlády na celom svete podnikli kroky pri intervencii na trhu týkajúcom sa obnoviteľnej energie. Regulačné orgány aplikovali ako pozitívne, tak aj negatívne stimuly v snahe o rozširovanie trhu a znižovanie nákladov. V súčasnosti vďaka tomu zaznamenávame viaceré príklady vysoko konkurencieschopných projektov v oblasti obnoviteľnej energie, ktoré sú schopné prosperovať na trhu bez akejkoľvek štátnej podpory. Systém pozitívnych a negatívnych vládnych stimulov tomuto sektoru výrazne pomohol a ostáva nám iba dúfať, že rovnako efektívnym bude aj v rámci emisie zelených dlhopisov.

Zdroj: Bloomberg, Fortune, WSJ

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×