Ako Warren Buffett zbohatol pomocou poistenia

25. 4. 2017

Väčšina ľudí pozná z oblasti poisťovníctva termíny ako poistné (peniaze, ktoré poistník mesačne či ročne uhrádza za poistenie) a pohľadávka (peniaze, ktoré v prípade poistnej udalosti vypláca poisťovňa poistníkovi).

Viete však, čo sa deje s Vašim poistným po tom, ako ho odošlete poisťovni?

Nie všetky peniaze, ktoré sa do poisťovne dostanú, sú okamžite vyplatené vo forme pohľadávok. Poisťovňa v skutočnosti peniaze z poistného najprv zozbiera, potom ich investuje a nasledovne podľa potreby vzniknuté pohľadávky vyplatí. Rozdiel medzi celkovým vyzbieraným poistným a vyplatenými pohľadávkami sa nazýva poistná rezerva.

Rovnakým spôsobom aj banky zhromažďujú vklady, tieto peniaze následne investujú (prostredníctvom pôžičiek ďalším ľuďom či firmám) a nakoniec, keď sa v budúcnosti rozhodnete vybrať si ich z účtu, peniaze Vám vrátia.

Poistná rezerva zohrala dôležitú úlohu v úspechu spoločnosti Berkshire Hathaway, ktorú vlastní Warren Buffett. Poistné sa dá chápať ako pôžičky od poistencov, ktoré majú splatnosť až pri vzniku pohľadávky zo strany klienta. Buffett si teda mohol dovoliť použiť poistnú rezervu ako kapitál na investovanie do akcií a súkromných spoločností, čo sa pozitívne prejavilo na návratnosti pre akcionárov jeho spoločnosti.

Podobné: Buffett: Investori na poplatkoch premrhali až $ 100 miliárd

To je jedným z dôvodov, prečo účtovná a trhová hodnota firmy Berkshire Hathaway rástla od roku 1965 ročne takmer o 20%. Pre porovnanie, index S&P 500 dosahuje ročný nárast 10%, vrátane dividend.

Priblížme si teda, čo presne znamená poistná rezerva a ako ju Warren Buffett využíva vo svoj prospech.

Poistná rezerva Warrena Buffetta a Berkshire Hathaway

Poistná rezerva predstavuje peňažnú rezervu, ktorá sa v poisťovni hromadí medzi zaplatením poistného zo strany klientov a vyplatením pohľadávok, ktoré vznikajú v ich prospech. Môže byť zdrojom prostriedkov pre investície.

V liste akcionárom Berkshire Hathaway z roku 2002, Warren Buffett píše:

„Poistná rezerva je tvorená peniazmi, ktoré máme, ale nevlastníme. V rámci poistenia vzniká rezerva preto, lebo poistné získavame pred tým, ako vyplácame pohľadávky. A obdobie medzi týmito dvoma transakciami môže byť aj niekoľko rokov. Počas daného obdobia tieto peniaze investujeme. Táto príjemná činnosť má však aj odvrátenú stránku. Vyzbierané poistné spravidla nepokryje náklady a výdavky, ktoré musíme v konečnom dôsledku zaplatiť. Tým dochádza k strate z poistenia, ktorá predstavuje náklady na vytváranie rezervy. Pre poisťovaciu spoločnosť je úspechom, keď sú náklady na rezervy nižšie ako suma, ktorú by inak musela vynaložiť na získavanie finančných zásob. A pokiaľ sú náklady na vytváranie rezervy vyššie ako úrokové sadzby, poisťovňa nemá príliš ružovú budúcnosť.“

Takže poistná rezerva je rozdiel medzi sumou získanou od poistníka dnes a pohľadávkou, ktorú mu bude treba vyplatiť v budúcnosti. Medzi tým môže poisťovateľ tieto peniaze investovať. Poistná rezerva je natoľko hodnotná, že poisťovacie spoločnosti často fungujú so stratou z poistenia – to znamená, že poplatky poistníkov nepostačujú na pokrytie konečných výdavkov, ktoré musia byť z poistky zaplatené (hurikány, autonehody a iné) a ani nákladov potrebných na vybavenie týchto pohľadávok, prevádzku spoločnosti a tak ďalej.

Prečo by poisťovňa pokračovala v stratovom podnikaní? Práve preto, lebo môže poistnú rezervu investovať a zarobiť ešte viac peňazí. Môžeme teda povedať, že poistná rezerva predstavuje úver a strata z poistenia je jeho úrokovou mierou (t. j. kapitálovými nákladmi).

Pre väčšinu poisťovateľov, náklady na rezervu dosahujú iba niekoľko percent. Poisťovníctvo vo firme Berkshire Hathaway však funguje tak dobre, že náklady na rezervu dosahujú pozitívne hodnoty. To znamená, že Berkshire Hathaway je platená za to, aby si brala peniaze iných ľudí.

Tu je ešte detailnejší opis poistnej rezervy, tentokrát z listu Warrena Buffetta určenej akcionárom Berkshire Hathaway z roku 2016:

„Neživotné poistenie pre nás bolo atraktívne predovšetkým kvôli jeho finančnej charakteristike: Poisťovateľovi v oblasti neživotného poistenia je poistné uhrádzané vopred a pohľadávky vypláca neskôr. V extrémnych prípadoch, medzi ktoré patrí napríklad kontakt s azbestom, sa vyplácanie pohľadávok môže odkladať celé roky. Tento princíp fungovania spoločností, ktoré sa zaoberajú neživotným poistením, im umožňuje disponovať veľkými sumami peňazí. Tieto peniaze nazývame poistnou rezervou a v konečnom dôsledku sa dostanú k samotným klientom. Ešte predtým si však túto rezervu môžeme dovoliť investovať vo svoj prospech. Konkrétne poistné zmluvy a pohľadávky sa stále menia, no hodnota poistnej rezervy vo vlastníctve poisťovateľa ostáva spravidla stabilná. S rastom našej firmy rastie aj veľkosť našej rezervy…

Postupom času môže nastať úbytok našej poistnej rezervy. Ak sa tak stane, bude klesať veľmi pomaly – pravdepodobne nie viac ako o 3% ročne. Naše poistné zmluvy zabezpečujú, že voči nám nemôže vzniknúť okamžitá pohľadávka na tak vysokú sumu, aby presiahla naše finančné možnosti. Takáto štruktúra je zámerná a tvorí kľúčovú súčasťou neporovnateľnej sily našich poisťovacích spoločností. Nedovolíme, aby došlo k jej oslabeniu.

Ak celková suma poistného prevýši výdavky a konečné náklady, naše poistky dosiahnu zisk z poistenia. Ten sa pridá k investičnej návratnosti, ktorá plynie z poistnej rezervy. Práve vtedy si užívame plody peňazí, ktoré máme, ale nevlastníme ich. Sme dokonca platení za to, že ich u seba držíme.

Nanešťastie, všetci poisťovatelia sa snažia dosiahnuť takúto ideálnu situáciu. To vedie k prudkej konkurencii. Niekedy je natoľko intenzívna, že v oblasti neživotného poisťovníctva ako celku vládne výrazná strata z poistenia. Táto strata predstavuje výdavky, ktoré spoločnosti platia za cieľom udržania si svojich poistných rezerv. Práve táto konkurencia aj naďalej zaručí, že napriek príjmom z poistných rezerv si poistný priemysel udrží svoju neslávnu povesť. V porovnaní s ostatnými americkými odvetviami totiž dosahuje dlhodobo nízku návratnosť kapitálu.

Podobné: Top 10 dividendových akcií Warrena Buffetta

Napriek tomu považujem naše vyhliadky za pozitívne… Naše spoločnosti v oblasti neživotného poistenia navyše dosahujú výborné výsledky. Berkshire si udržiava zisk z poistenia nepretržite už 14 rokov. Zisk pred zdanením za toto obdobie dosahuje 28 miliárd amerických dolárov. A tieto výsledky nie sú dielom náhody. Každodennou zodpovednosťou našich poistných odborníkov je dôsledné zhodnocovanie rizika. Sú si vedomí hodnoty poistnej rezervy ale aj toho, že v prípade podpriemerných konečných výsledkov budú jej výhody neúčinné. Všetci poisťovatelia vedia, ako to chodí. V Berkshire je to však náboženstvom. V štýle Starého zákona.“

Ku koncu roka 2016 sa poistná rezerva firmy Berkshire Hathaway pohybovala na úrovni 91,6 miliárd dolárov. A keďže spoločnosť vykazuje nepretržitý zisk z poistenia, táto rezerva je efektívne $91,6 miliardovým úverom bez úrokovej sadzby a Berkshire dostáva peniaze za to, že si ho vybrala (Buffett vraví, že Berkshire počas 14 rokov zarobila 28 miliárd dolárov – to znamená, že spoločnosť ročne získavala 2 miliardy dolárov za to, aby si od svojich klientov požičala 91,6 miliárd dolárov, ktoré mohla ďalej investovať).

Teraz si porovnajte tento investičný model so súkromnými akciovými spoločnosťami alebo hedžovými fondami… ale namiesto poistnej rezervy bez poplatkov pri nich, zohľadnite vysoko výnosné úvery s úrokovými sadzbami vyše 7% ročne.

Poistné zmluvy Berkshire Hathaway sú stavané tak, že spoločnosť nikdy nebude musieť vyplatiť 3% v rámci jedného roka. Keď však výkon súkromnej akciovej spoločnosti či hedžového fondu klesne pod istú úroveň, vysoko výnosný úver bude treba vrátiť v plnej miere.

Vo svetle týchto poznatkov môžeme spokojne tvrdiť, že princíp poistnej rezervy spoločnosti Berkshire Hathaway je geniálnou záležitosťou.

Nie je preto žiadnym prekvapením, že Warren Buffett je druhým najbohatším človekom na svete.

Zdroj: Financial Times, The Wall Street Journal

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×