Akým spôsobom Berkshire Hathaway zarába?

13. 6. 2017

Berkshire Hathaway začínala ako skromná fabrika na spracovanie textílií. Warren Buffett zo spoločnosti vybudoval jeden z najväčších konglomerátov sveta. V súčasnosti vlastní celé impérium značiek, medzi ktoré patria rôzne podniky. Počnúc druhou najväčšou železničnou spoločnosťou v Spojených štátoch, až po malé podniky ako Benjamin Moore, ktorý podniká v maliarskom priemysle.

Niektoré z podnikov sú skutočne veľkými hráčmi, iné sa iba zviezli pri väčších akvizíciách. Okrem investičných profitov, však k celkovým ziskom spoločnosti Berkshire Hathaway výrazne prispievajú (dvojcifernými percentuálnymi hodnotami) iba štyri oblasti.

Výkaz ziskov a strát Berkshire Hathaway

Na rozdiel od iných spoločností má Berkshire Hathaway naozaj rozsiahle portfólio, v ktorom sú zahrnuté akcie mnohých verejne obchodovaných spoločností. Kvôli základným princípom účtovníctva sú investičné zisky spoločnosti z väčšej časti, funkciou načasovania. Do celkovej bilancie spoločnosti sa pripočítavajú v momente, keď Berkshire zaznamenáva zisk z predaja svojich investícií.

Čisté príjmy spoločnosti Berkshire Hathaway za rok 2016 – podľa odvetvia.

Minulý rok bol pre investičné portfólio spoločnosti Berkshire Hathaway obzvlášť rušným obdobím. Firma zaznamenala výrazné zisky, vďaka investíciám v spoločnostiach Wrigley, Kraft Heinz, Dow a Procter & Gamble. Tieto zisky mali prirodzene obrovský dopad na bilanciu spoločnosti. Predpokladať, že sa takýto vývoj zopakuje, alebo že je možné investičné zisky predpovedať na budúce roky, by bolo bláznovstvo.

Práve z tohto dôvodu nie je možné analyzovať zisky spoločnosti iba na základe vyššie uvedených skutočností. Ak chceme pochopiť, akým spôsobom Berkshire Hathaway zarába peniaze, musíme sa pozrieť na oblasti, ktoré sú zodpovedné za jej úspech. Uvádzame štyri segmenty, ktoré sú zodpovedné za najväčšiu časť ziskov a strát Berkshire Hathaway, pre ktorýkoľvek daný rok.

Mix podnikov: 5,6 miliardy dolárov

Keď si odmyslíme výnosy z investícií, do Berkshire Hathaway v minulosti prúdili najväčšie zisky z oblasti poisťovníctva. V roku 2016 však toto prvenstvo pripadlo firmám, ktoré podnikajú v oblasti výroby, poskytovania služieb a maloobchodného predaja. Táto skupina zahŕňa veľké podniky a známe mená ako Lubrizol, Precision Castparts, Fruit of the Loom, Duracell, NetJets, Pampered Chef a Dairy Queen. Zoznam takmer nemá konca. Tento segment je naozaj rozsiahly.

V súhrne sú tieto podniky zodpovedné za príjmy vo výške až 120 miliárd dolárov. A to iba za minulý rok. 40% príjmov v tejto kategórií pochádza od spoločnosti McLane, ktorá dodáva tovar potravinárskym obchodným reťazcom a poskytovateľom služieb, v rámci potravinárskeho priemyslu. Ziskové rozpätie je však relatívne malé a je výrazne nižším zdrojom príjmov ako samotné predaje.

Firma Precision Carparts vyrába zložité kovové súčiastky využívané pri stavbe lietadiel a prevádzke energetického priemyslu. Práve táto spoločnosť zaznamenáva v tejto kategórii najväčšie zisky. Do konglomerátu bola začlenenou v roku 2015 a predstavuje najväčšiu akvizíciu v histórii Berkshire Hathaway.

O podnikoch v tejto kategórii nanešťastie Berkshire nezverejňuje príliš veľa informácií. V liste akcionárom z roku 2016, Buffett vysvetľuje, prečo o svojich dcérskych spoločnostiach zverejňuje iba nevyhnuté minimum:

„V tejto kategórii máme priveľa spoločností na to, aby sme sa podrobne vyjadrovali ku každej z nich. Podstatnejším dôvodom však je to, že túto správu čítajú aj ich konkurenti – bývalí či súčasní. Keby sa isté údaje a čísla dostali na verejnosť, v mnohých oblastiach by sme mohli byť znevýhodnení. Preto pri spoločnostiach, ktoré nie sú kľúčové pri posudzovaní trhovej hodnoty Berkshire, zverejňujeme iba tie najpodstatnejšie informácie.“

Buffett je s touto kategóriou podnikov viac než spokojný. Poznamenal, že spoločnosti, ktoré sa v nej nachádzajú, naozaj dosahujú požadovanú ziskovosť. Táto kategória na svojom čistom hmatateľnom kapitáli (po zdanení) súhrnne získala 24%. Ako píše Buffett vo svojom liste investorom z roku 2016: „Napriek tomu, že zadržiavajú veľké množstvá hotovosti a nedisponujú takmer žiadnymi dlhmi.“

Podnikateľské riziko: 5 miliárd dolárov

Keď si Buffett vzal Berkshire Hathaway pod svoju taktovku, okamžite presmeroval zisky z textilnej výroby do nových odvetví, ktoré mali lepšie dlhodobé vyhliadky. Poisťovníctvo sa stalo základom podnikania v Berkshire a dodnes tvorí kľúčovú zložku príjmov a ziskov spoločnosti.

Zisk z poisťovania je generovaný dvoma spôsobmi: pomocou zisku z upisovania (keď prémie prevyšujú straty a náklady) a pomocou investičných príjmov (prostredníctvom investovania poistnej rezervy, ktorá sa hromadí v poistných inštitúciách).

Investičné zisky, ktoré pochádzajú z rozsiahleho portfólia cenných papierov, (po zdanení) zodpovedajú za zhruba 73% príjmov poisťovateľov. Zisk z upisovania tvorí zvyšných 27%. Je nezvyčajné, aby sa spoločnostiam v oblasti poisťovníctva darilo tak dobre, ako je to v prípade Berkshire Hathaway. Poisťovatelia sú totiž na upisovaní väčšinou stratoví a dúfajú, že si tieto straty vynahradia pomocou ziskov z investovania.

Zoberme si napríklad spoločnosť GEICO. Tá bola z pohľadu upisovania od roku 2000 ziskovou každým rokom. Avšak jej najväčší konkurent, State Farm na upisovaní dlhodobo vykazoval miliardové straty. Je možné tvrdiť, že poisťovne sú pre skupinu Berkshire „korunovačnými klenotmi“, vzhľadom k svojej robustnej ziskovosti a skutočnosti, že sa im darí vytvárať volnú hotovosť o rozsahu viac ako 105 miliárd dolárov, ktoré Buffett a jeho portfólio manažéri môžu investovať, ako sa im zapáči.

Železničný sektor: 3,6 miliardy dolárov

BNSF je druhou najväčšou železničnou sieťou z hľadiska rozlohy, ako aj príjmov. Spoločnosť Berkshire Hathaway ju získala v roku 2009 a železničná sieť je dôležitým zdrojom ziskov Buffettovej spoločnosti. Napriek poklesu v cene komodít, ktoré sú pre železničný priemysel kľúčové, v roku 2016 vygenerovala až 3,6 miliárd dolárov.

Je dôležité poznamenať, že údaje o ziskoch železničnej siete sú v porovnaní s jej skutočnou hotovostnou ziskovosťou, mierne prehnané. Za posledné tri roky sa skupine BNSF podarilo nazhromaždiť volný cash-flow o rozsahu 7,6 miliárd dolárov, kým čisté príjmy predstavovali úroveň 13,6 miliárd dolárov.

Železnice vyžadujú na svoju údržbu pravidelné investície, ktoré sa pohybujú v hodnotách miliárd dolárov. To znamená, že za posledné tri roky sa iba menej ako 60% ich ziskov nakoniec premenilo na hotovosť. To nie je ani zlé, ani dobré. V železničnom priemysle s tým skrátka treba počítať. Tiež to treba brať do úvahy, keď porovnávame prínos železníc s prínosom poisťovníctva v rámci ziskov spoločnosti Berkshire Hathaway.

Energetický priemysel: 2,3 miliardy dolárov

Berkshire Hathaway Energy, ktorá je holdingovou spoločnosťou podnikajúcou v energetickom priemysle, predstavuje spoľahlivý zdroj ziskov. V roku 2016 sa jednalo o 2,3 miliardy dolárov. Je pochopiteľné, že Buffett si sieťové odvetvia obľúbil. Berkshire prostredníctvom nich môže vynaložiť miliardy dolárov vo forme kapitálových výdavkov a z vyprodukovanej energie prúdia do spoločnosti, takmer „kráľovsky“ vysoké príjmy.

Väčšina miestnych energetických trhov je stotožnená s existenciou monopolu, ktorý produkuje a dodáva energiu všetkým spotrebiteľom a firmám, v danej oblasti. Zisky sú teda takmer isté. V poslednom kvartáli mala spoločnosť Berkshire Hathaway k dispozícii hotovosť o rozsahu 96 miliárd dolárov. A keď máte takúto zásobu hotovosti, nepochybne oceníte investičnú príležitosť, ktorá Vám ponúkne primeranú mieru návratnosti.

Zdroj: Yahoo Finance, The Wall Street Jouranl

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×