Amazon investoval do indického start-upu v sektore online poistenia

29. 5. 2018

Zdá sa, že spoločnosť Amazon sa opätovne snaží investovať do rozvoja začínajúcich podnikov v Indii. Potvrdila to start-upová digitálna spoločnosť Acko, ktorá pôsobí v sektore poisťovníctva. Svetový predajný gigant sa nedávno postavil do čela nového kola financovania tohto sľubného podniku.

Spoločnosť Amazon bola spájaná s investíciou do start-upu Acko už od začiatku tohto roka. V priebehu minulého mesiaca pritom finančne podporila začínajúcu spoločnosť Capital Float. Predajný gigant následne usmernil do spoločnosti Acko pozoruhodných 12 miliónov dolárov. Amazon sa na financovaní podieľal spoločne s investorom Ashishom Dhawanom, ktorý je zakladateľom spoločnosti ChrysCapital a už existujúcim podporovateľom start-upovej firmy, spoločnosťou Catamaran Ventures. Spoločnosť Acko vrátane tohto kola financovania získala dohromady už $42 miliónov.

Podobné: 5 spoločností ktoré Amazon valcuje

Spoločnosť Acko bola založená koncom roka 2016, o čo sa pričinil Varun Dua, ktorý je jedným zo spoluzakladateľov poisťovacej spoločnosti Coverfox. Dua sa v rámci podnikateľského modelu firmy Acko snaží preniknúť hlbšie na trh s poistením. Jeho plánom je ponúkať služby výhradne v digitálnom prostredí a vyvolať tak revolúciu v $ 10 miliardovom sektore Indie. Dokonale tak využije rapídne narastajúci prístup obyvateľov Indie k internetu, s cieľom demokratizovať pokrytie služieb a rozvíjať relevantnejšie produkty.

Vysoké financovanie a významní partneri

Spoločnosť Acko sa môže pochváliť výbornými začiatkami. Investori do nej iba v priebehu minulého roka napumpovali $30 miliónov – bolo to dokonca ešte skôr, ako získala licenciu poskytovať poistenie, ktorú nadobudla v septembri. Prešlo iba niekoľko mesiacov a spoločnosť Acko v súčasnosti pokrýva tradičný sektor poistenia automobilov a od januára tohto roka dosahuje zásadné úspechy aj v novom smere takzvanej „internetovej ekonomiky“. Práve orientácia na online prostredie je hlavným lákadlom pre spoločnosť Amazon. Tá sa začala o investíciu do start-upu zaujímať v čase, keď jej Dua navrhol spoluprácu v poisťovacích službách.

Spoločnosť Acko sa čoraz lepšie orientuje v sektore internetovej ekonomiky, na základe čoho sa do svojho portfólia investorov snaží zaradiť viaceré popredné mená. Dua potvrdil, že jej produkty sa vo veľkej miere zameriavajú na elektronické obchodovanie, zdieľanú dopravu a služby webstránok cestovných kancelárií. Spoločnosť Acko od apríla tohto roka sprostredkuje poistenie cestujúcich pre službu Ola, ktorá je v súčasnosti najväčším konkurentom organizácie Uber. Toto poistenie zahŕňa ľahšie zdravotné prípady, ako aj situácie, v ktorých dopravca napríklad nestihne dopraviť zákazníka na letisko v dôsledku vyťaženej premávky. Funkcie spojené s poistením a uplatňovaním nároku na poistné plnenie sú zabudované priamo do mobilnej aplikácie Ola, aby k nim mali užívatelia komfortný prístup.

Dua v rozhovore uviedol: „Z poznatkov o správaní spotrebiteľov vieme, že cestujúci majú tendenciu kontaktovať prevádzkovateľov spoločnosti Ola vždy, keď sa stretnú s konkrétnymi problémami. Naším cieľom preto bolo vytvoriť systém uplatňovania nároku na poistné plnenie, ktorý by bol bezchybne a rozumne integrovaný do vysoko využívanej digitálnej aplikácie.“ Dua tiež dodal, že firma Acko poskytla služby už viac než 10 miliónov klientom služby Ola.

Je veľmi pravdepodobné, že start-upová spoločnosť bude so spoločnosťou Amazon spolupracovať na poskytovaní poistenia v rámci predaja elektronických mobilných zariadení. V tomto smere však zatiaľ nebolo zverejnené žiadne oficiálne stanovisko.

Dua vysvetlil: „Naším cieľom je objavovať potenciálne možnosti budúcej spolupráce. Sme poisťovacou spoločnosťou novej generácie a Amazon uznáva, že nám to pomôže pri budovaní hodnôt. Tento líder na trhu zhodnotil obrovský objem dát o svojich zákazníkoch a posúdil, že snaha o vytvorenie vhodnej finančnej služby v rámci poskytovania pôžičiek by sa mohla v budúcnosti stretnúť s úspechom.“

Rozhranie aplikácie Acko. Služba už v súčasnosti ponúka výhody zákazníkom spoločnosti Amazon.

Spoločnosť Acko sa však nijakým spôsobom nenecháva obmedzovať spoluprácou so spoločnosťou Amazon a naplno sa zapája do búrlivého konkurenčného boja, ktorý vládne v sektore elektronického obchodu Indie.

Dua povedal, že Amazon „podporuje bezvýhradný a samostatný rozvoj spoločnosti Acko a doteraz nestanovila žiadne podmienky, ktoré by znemožnili spoluprácu medzi start-upom a konkurenčnými podnikmi ako Flipkart“. Indické médiá dokonca oznámili, že spoločnosť Acko už absolvovala rokovania ohľadom investície práve zo strany spoločnosti Flipkart. Treba totiž poznamenať, že väčšinový podiel v tejto spoločnosti vlastní americký predajca Walmart, ktorý je významným konkurentom spoločnosti Amazon. Dua sa k týmto nepotvrdeným informáciám odmietol vyjadriť.

India sa v poslednom období stala pre spoločnosť Amazon kľúčovým trhom. Tá napriek tomu však na tomto území investovala iba do prekvapivo nízkeho počtu začínajúcich podnikov. Medzi jej investície sa zaradila spoločnosť HouseJoy, ktorá poskytuje služby v domácnosti, finančná analytická spoločnosť BankBazaar a start-upová spoločnosť QwikCilver, ktorá sa zameriava na trh s pohľadnicami. Spoločnosť Amazon okrem toho vykonala akvizíciu iba jednej indickej firmy, ktorou sa v roku 2016 stala platobná platforma Emvantage. Avšak aprílová investícia do spoločnosti Capital Float a májové financovanie start-upu Acko môže byť symbolom skutočnosti, že Amazon je znovu v hre o indický trh.

Dua potvrdil, že najnovšie kolo financovania „nebolo súčasťou mimoriadne plánovaného navyšovania kapitálu“, ale zaradenie spoločnosti Amazon medzi investorov do začínajúceho podniku mu dodáva ďalšiu úroveň dôveryhodnosti.

Dua tiež povedal, že cieľom spoločnosti Acko je v priebehu budúceho roka zhromaždiť ďalší významný objem kapitálu, ktorý by sa stal základom poistnej rezervy určenej na realizáciu podnikateľského plánu spoločnosti počas nasledujúcich troch rokov. Dua nakoniec potvrdil, že spoločnosť aktuálne rokuje s viacerými nemenovanými svetovými poisťovateľmi, čo sa v konečnom dôsledku môže prejaviť na ich účasti v plánovanom kole financovania.

Vzťah s regulačnými orgánmi

Súčasťou aktuálneho zamerania spoločnosti je presadzovať nový online prístup k tradičnému poskytovaniu poistenia, ktoré musí nevyhnutne definovať poistné udalosti vyskytujúce sa v dnešnom digitálnom veku. Táto iniciatíva si nevyhnutne vyžiadala úzku spoluprácu s indickými regulačnými orgánmi. Spoločnosť Acko sa navyše musí vyhnúť typickej tendencii rýchleho rastu, ktorá je mimoriadne charakteristická pre väčšinu start-upových podnikov v rámci vývoja produktov a zvyšovania počtu užívateľov.

Dua v rozhovore povedal: „Veľa prvkov, ktoré sa snažíme presadiť, spadá pod inovácie a regulačná legislatíva v niektorých prípadoch nestíha držať krok. Musíme sa teda snažiť o dosiahnutie vzájomne výhodného tempa a dbať na spoluprácu s patričnými orgánmi. Vyhneme sa tak budúcim nezrovnalostiam.“

Dua dodal, že regulačné orgány obvykle posudzujú každý nový produkt, prinajmenšom počas obdobia dvoch mesiacov. Takýmto prípadom bolo aj „mikro-poistenie“ klientov spoločnosti Ola. Medzi zúčastnenými inštitúciami sa však udržiava efektívna komunikácia a start-upový podnik je v každej situácii ochotný poskytnúť potrebné dodatočné materiály.

Dialóg s predstaviteľmi regulačných orgánov má na starosti kancelária spoločnosti so sídlom v meste Bombaj. Tá tiež zodpovedá za podnikanie v súlade s platnou legislatívou, správu financií a akúkoľvek auditnú činnosť. Ďalšia kancelária spoločnosti Acko v Bangalúre pokrýva vývoj produktov, marketing a výskum. Dua poznamenal, že celkový počet zamestnancov spoločnosti sa zvýšil na približne 100, pričom zhruba 40 ľudí spadá do tímu programátorov. Ich priority zahŕňajú vývoj systémov spojených s uplatňovaním nárokov na poistné plnenie, modelov oceňovania a integráciu s partnerskými službami ako Ola a potenciálne aj Amazon či Flipkart.

Podobné: 5 značiek, ktoré generácia milénia jednoducho zbožňuje

Spoločnosť Acko bola jedným z prvých poisťovateľov, ktorí začali ponúkať svoje produkty výlučne v digitálnej podobe. Dua napriek tomu potvrdil, že v uplynulom roku sa stretol s viacerými potenciálnymi konkurentmi, ktorí sa snažia zhromaždiť dostatočný kapitál na svoj ďalší rozvoj. Rovnakým smerom sa uberajú aj tradičné poisťovne, ktoré otvárajú nové divízie zamerané na online sektor. Dua tiež zastáva názor, že spoločnosť Acko má zatiaľ jednoznačnú výhodu – ako vzhľadom na načasovanie, tak aj vďaka svojim prominentným partnerom. Podnikateľ tiež povedal, že tradičné spoločnosti na trhu majú často problém s dostatočnými technologickými zručnosťami a vo väčšine prípadov sa zameriavajú na tradičné finančné služby, ktoré sú základom ich podnikania.

Snahu týchto hráčov však považuje za dodatočnú validáciu celosvetového potenciálu spoločnosti Acko v rámci online poistenia.

Dua uviedol: „Skutočne si myslím, že v priebehu piatich až šiestich rokov si budeme schopní zabezpečiť niekoľkomiliardový príjem. Vo svete doteraz existovali tri generácie poistných modelov: svetoví retailoví komerční poisťovatelia ako AIG, progresívni poskytovatelia služieb ako DirectLine a v súčasnosti panujú na scéne hráči v podobe $3 miliardovej americkej start-upovej spoločnosti Oscar, start-upu Lemonade, ktorý financuje spoločnosť SoftBank a poprednej čínskej spoločnosti Zhong An. Keď sa pozrieme na indický trh, druhá a tretia generácia tu úplne chýbajú. Zároveň sa tu nachádza mimoriadny inovačný potenciál z hľadiska tvorby cien, distribúcie, uplatňovania nárokov a ďalších faktorov.“

Zdroj: WSJ, Fortune

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×