Amazon platí daň z predaja, no niektoré štáty USA sa ocitli mimo hry

27. 3. 2018

Samosprávne oblasti amerických štátov nie sú spokojné so spôsobom, akým spoločnosť Amazon aplikuje daň z predaja na úrovni miestnych regiónov.

Spoločnosť Amazon v priebehu minulého roka súhlasila s tým, že začne odvádzať dane z predaja v americkom štáte Nové Mexiko. Najvyšší predstavitelia tohto štátu neskrývali svoje nadšenie. Očakávali totiž, že tento krok obohatí ich rozpočet o ročné príjmy z daní v hodnote desiatok miliónov dolárov.

Nálada na radnici v meste Albuquerque je však v súčasnosti na bode mrazu. Od vyhlásenia spoločnosti Amazon uplynul už takmer rok a najväčšie mesto v Novom Mexiku od predajnej spoločnosti nezískalo ani cent. Dôvod je pritom zarážajúco jednoduchý. Zmluva predajného giganta sa totiž týkala iba celoštátnej dane vo výške 5,125% a nie dane o hodnote 2,375%, ktorú aplikuje priamo samospráva mesta Albuquerque.

Tim Keller, ktorý je starostom tohto mesta, povedal: „Porazenou stranou sú v tomto prípade mestá. Ostali odkázané samé na seba.“

Spoločnosť Amazon v priebehu posledných rokov uzavrela sériu zmlúv s vládami jednotlivých amerických štátov, na základe ktorých odvádza daň z predaja v každom štáte, ktorý ju uplatňuje. Tieto zmluvy však nie vždy zahŕňajú dane aplikované regionálnymi samosprávnymi orgánmi. Správa amerického inštitútu pre dane a hospodársku politiku potvrdila, že spoločnosť ešte ani v súčasnosti neodvádza dane z predaja v desiatkach miest, medzi ktoré sa radia napríklad Philadelphia, Pittsburgh a Cedar Rapids v štáte Iowa.

Carl Davis, ktorý je autorom spomenutej správy uviedol, že miestne úrady štátnej moci prichádzajú o príjmy na daniach v hodnote miliónov dolárov, pričom v súčasnosti panuje napätá situácia aj v rámci ostatných zdrojov ich príjmu. V rovnako nevýhodnej situácii sa ocitajú aj miestni predajcovia, ktorí sú nútení zvyšovať ceny svojich výrobkov. Iba veľmi ťažko sa tak vyrovnávajú konkurenčnému tlaku zo strany online predajných spoločností, ktoré nie sú povinné aplikovať lokálne dane.

Podobné: 5 značiek, ktoré generácia milénia jednoducho zbožňuje

Davis povedal: „Jedná sa cenový rozdiel, ktorý sa priamo prejavuje na bločkoch spotrebiteľov. Takejto situácii by sme sa mali vyhnúť za každú cenu. Súčasné fungovanie miestnych trhov totiž zvýhodňuje spoločnosti, ktoré dokonca ani nemajú korene v našej komunite.“

Spoločnosť Amazon tvrdí, že uplatňuje daň z obchodu v každej jurisdikcii, kde sa to od nej vyžaduje. Správa Carla Davisa skutočne potvrdila, že internetový gigant odvádza miestne dane vo väčšine amerických štátov. Avšak výber daní je riadený nejasným a relatívne chaotickým systémom zákonov na úrovni individuálnych štátov. To znamená, že samosprávne mestá, ktoré sú v súčasnosti z tohto procesu vynechané, nedokážu nájsť jednoduché riešenie vzniknutej situácie.

Je napríklad takmer nemožné aplikovať dane z predaja na spoločnosť, ak tá nemá v danom štáte fyzickú pobočku či predajné miesto. Menší online predajcovia sa môžu vyhnúť daniam z predaja na viacerých miestach ako samotná spoločnosť Amazon. A to dokonca aj v prípade, že predaj svojich produktov realizujú práve prostredníctvom tohto portálu.

Spoločnosť Amazon čelí čoraz väčšej kontrole zo strany daňových orgánov. Napriek tomu, že s ohľadom na príjmy je jedným z najväčších predajcov v krajine, v rámci federálnej dane z príjmov odvádza relatívne malý objem peňazí. Je to spôsobené predovšetkým nízkou ziskovou maržou, ktorú vykazuje. Až donedávna odvádzala neprimerane nízke dane z predaja aj na úrovni jednotlivých štátov. Dodnes dokonca neaplikuje lokálne dane na produkty, ktoré na jej portáli ponúkajú predajcovia tretích strán.

Spoločnosť Amazon uplatňuje dane z predaja tretích strán iba v štáte Washington a v priebehu marca súhlasila s tým, že k tomu pristúpi aj v štáte Pensylvánia. Spoločnosť navyše čelila zvýšenej kritike aj za to, že od miestnych vlád požadovala poskytnutie daňových stimulov. Cieľom tejto iniciatívy mala byť výstavba nových zariadení spoločnosti vo vybraných regiónoch. Jedným z takýchto objektov sa mala stať plánovaná druhá centrála podniku.

Davis však uviedol, že súčasná situácia v podstate nie je vinou samotnej spoločnosti Amazon. Práve naopak, príčinou problémov je daňová legislatíva konkrétnych štátov, ktorá nevyžaduje a v niektorých prípadoch dokonca neumožňuje online predajcom aplikovať dane na miestnej úrovni. Povedal, že predstavitelia štátov uzavreli s online predajcom unáhlené zmluvy bez toho, aby zabezpečili, že z nich budú mať úžitok aj miestne samosprávy.

Davis uviedol: „Celá situácia na miestnej úrovni bola zatienená požiadavkami štátnych orgánov. Pre nich sa síce nejedná o zásadné sumy peňazí, ale pre miestne komunity sú to doláre, ktoré majú svoj význam.“

Sklad spoločnosti Amazon v meste Florence, štáte New Jersey. Spoločnosť tvrdí, že aplikuje dane v každej jurisdikcii, ktorá to vyžaduje.

Treba poznamenať, že spoločnosť Amazon občas navyšuje svoje ceny v dôsledku daní aj v prípade, že ďalší online predajcovia sa tejto povinnosti vyhýbajú. Príkladom je mesto Chicago v štáte Illinois. Amazon tu aplikuje lokálnu daň z predaja, pretože v tomto štáte prevádzkuje sklady a ďalšie zariadenia. Online predajcovia, ktorí v danom štáte nemajú pobočku či iné zariadenie, nie sú viazaní povinnosťou pridržiavať sa miestnych daňových nariadení.

Sú to zvyčajne štáty – nie mestá či regióny – ktoré rozhodujú o tom, ktoré inštitúcie sú povinné vykazovať lokálne dane z predaja. Táto povinnosť vo väčšine štátov súvisí s umiestnením kupujúceho a predajcovia sú povinní vyberať miestne dane z predaja spolu s celoštátnymi daňami. Avšak v niektorých štátoch, vrátane Nového Mexika sú dane založené na umiestnení predávajúceho. To znamená, že neexistuje mechanizmus na výber daní od predajcov, ktorí nedisponujú fyzickou pobočkou v danej oblasti. V ostatných štátoch sa stretávame s ďalšími legislatívnymi kuriozitami, ktoré majú vplyv na uplatňovanie lokálnych daňových nariadení.

Scott Peterson je viceprezidentom pre vzťahy s vládou v rámci spoločnosti Avalara, ktorá pomáha predajcom vypočítať a vyberať dane z predaja. Potvrdil, že podobné medzery v zákone existujú už niekoľko rokov, ale ich význam výrazne vzrástol až s rozvojom online obchodovania. Peterson poznamenal: „Obrovská diera, ktorá existuje v štruktúre daní z predaja, je už známa pomerne dlho. Zákony štátov, ktoré v súčasnosti vyjadrujú najväčšiu nespokojnosť, jednoducho neudržali krok s dobou.“

Najvyšší súd Spojených štátov v súčasnosti rieši prebiehajúci spor medzi štátom Južná Dakota a spoločnosťou Wayfair. Výsledok tohto procesu má potenciál zásadne zmeniť aktuálne legislatívne prostredie, čo však nemusí nevyhnutne znamenať jeho zjednodušenie. Ak súd rozhodne v prospech štátu Južná Dakota, bude to znamenať, že aj ostatné americké štáty nadobudnú možnosť požadovať od spoločností uplatňovanie dane z predaja. A to aj v prípade, že tieto spoločnosti v danom štáte nesídlia. Ani tento krok by však nepomohol miestnym samosprávam v Pensylvánii, Novom Mexiku a niekoľkých ďalších štátoch. Tie by bez pomoci vlastnej legislatívy ani naďalej neboli schopné vyberať miestne dane z predaja.

Predstavitelia miestnych vlád v mnohých častiach Spojených štátov sa zhodujú na tom, že rozmach elektronického obchodu, na ktorý sa nevzťahujú dane, má veľký vplyv na ich rozpočty. Mesto Albuquerque sa napríklad vo veľkej miere spolieha na daň z predaja, ktorá je v Novom Mexiku aktuálne nazývaná ako hrubá daň z príjmov. Tá zodpovedá takmer za dve tretiny príjmov, ktoré putujú do všeobecného fondu samosprávy. Jeho výška v priebehu minulého roka dosahovala približne 500 miliónov dolárov. Oddelenie finančnej správy mesta odhaduje, že kvôli absencii dane z predaja, prostredníctvom portálu Amazon samospráva v roku 2016 prišla až o 5 miliónov dolárov. Treba však poznamenať, že nedostatok dostupných údajov z toho obdobia znemožňuje posudzovanie presných údajov. Stratené príjmy na daniach v rámci iných online predajcov tento odhad navyšujú o ďalšie milióny dolárov.

Tim Keller, ktorý je starostom mesta Albuquerque, povedal, že spoločnosť Amazon má prospech hneď z niekoľkých služieb mesta. Patria medzi ne cesty používané dodávkami spoločnosti a policajné zložky, ktoré dbajú na to, aby balíky spoločnosti neboli odcudzené. Online gigant však na rozdiel od miestnych predajcov, nijakým spôsobom neprispieva k udržiavaniu týchto služieb. Keller uviedol: „Toto je fundamentálny spôsob financovania americkej spoločnosti. Podobné spoločnosti si vďaka technológiám našli spôsob, ktorým sa vyhýbajú základným povinnostiam. Užívajú si prakticky bezplatnú jazdu.“

Výhody takejto bezplatnej jazdy sú pre predajné spoločnosti pravdepodobne takmer zanedbateľné. Teda aspoň mimo niekoľkých jurisdikcií s nadpriemerne vysokými daňami. Lokálne dane z predaja v rámci väčšiny miest navyšujú ceny produktov len o jedno či dve percentá. To spravidla nie je dostatočne silným faktorom na zmenu nákupného správania zákazníkov. Viacerí predajcovia však vyhlásili, že daň z predaja je otázkou spravodlivosti. Prečo by mali byť miestne – akokoľvek malé – podniky znevýhodnené voči omnoho väčším rivalom z vonkajšieho prostredia?

Richard de Wyngaert, ktorý je majiteľom nezávislého kníhkupectva Head House Books vo Philadelphii, povedal: „Dve percentá síce nikoho neodradia od môjho obchodu a nenaženú ho na stránky Amazonu, ale nijako mi ani nepomôžu. Skrátka si myslím, že ak neplatia dane všetky podniky, prečo by ich mali platiť iba niektoré z nich? Pripadá mi to smiešne. Existuje predsa istá nepísaná sociálna zmluva medzi samosprávami a občanmi.“

Podobné: Najväčšie technologické spoločnosti USA čoskoro prekročia hranicu 1 bilióna

Candelora Versace, ktorá so svojím manželom prevádzkuje klenotníctvo v meste Santa Fe, štáte Nové Mexiko vysvetlila, že mnohí jej zákazníci často nakupujú drahé kamene na internete a následne prichádzajú do jej predajne, kde si ich nechávajú osadiť do šperkov. Povedala, že spotrebitelia sa pravdepodobne nepokúšajú cieľavedome vyhýbať miestnej dani vo výške približne troch percent, no dopad tohto konania na komunitu je rovnaký bez ohľadu na ich zámer.

Uviedla: „Oprava ciest sa sama nezaplatí. Ani školy sa nedokážu financovať samé od seba. Keď online spoločnosti nechcú platiť dane, obeťami sa stávajú lokálni predajcovia. My, ktorí tu žijeme a prevádzkujeme predajne, to považujeme za nespravodlivé.“

Zdroj: NY Times, The Wall Street Journal

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje spracúvané na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Wealth Effect Management, o.c.p., a.s. a sú spracúvané v len za účelom spätného kontaktovania. Údaje vo vyššie uvedenom rozsahu spracúvame po dobu 5 rokov odo dňa ich získania. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené pod kontaktným formulárom v Informácii o spracúvaní osobných údajov.

×
×