Ázia zhromaždila $22 biliónov ale má problém s dedením

2. 10. 2018

Cheong Wing Kiat je majiteľom farmaceutickej spoločnosti so sídlom v Singapure a pred niekoľkými rokmi sa presvedčil o tom, že keď by mal Váš starý otec štyri manželky, jednoznačne sa skôr či neskôr stretnete s komplexnými problémami spojenými s dedičskými vzťahmi.

Spomenutý patriarcha a traja ďalší spoluzakladatelia singapurskej spoločnosti mali dokopy viac ako 20 dedičov, z ktorých všetci sledovali vlastné ciele a často boli jeden druhému konkurenciou. Odkúpenie vlastníckeho podielu v spoločnosti od polovice z nich síce pomohlo zmierniť napätie, ale celý proces zahŕňal náročné rokovania a rodinné spory. Počet akcionárov farmaceutickej spoločnosti však v súčasnosti opäť narastá a 59-ročný Cheong sa obáva toho, ako sa k spravovaniu podniku postaví nadchádzajúca generácia.

Podnikateľ povedal: „V priebehu nasledujúcich 10 rokov budeme musieť pristúpiť k opätovnej konsolidácii vedenia. Ale už to nebude moja povinnosť, čo ma napĺňa radosťou.“

Najúspešnejší podnikatelia a obchodníci Ázie si po dobu dlhých desaťročí budovali svoje obrovské impériá. V súčasnosti však mnohí z nich musia po prvýkrát riešiť otázku toho, akým najefektívnejším spôsobom je možné sprostredkovať komplexný transfer bohatstva a riadenia podnikov medzi generáciami.

Spoločnosti UBS Group a Campden Wealth koncom septembra zverejnili najnovšiu analytickú správu, ktorá pojednáva o tom, že čoskoro sa na scéne objaví „obrovský posun“. Už dlhšie je totiž zjavné, že prechod bohatstva do rúk mladšej generácie je tendenciou príznačnou pre celý svet, pričom tento proces sa realizuje v čoraz väčšej miere. Potreba plánovania dedičstva je však obzvlášť naliehavá hlavne v Ázii a Tichomorskej oblasti – iba 39% rodinných kancelárií pôsobiacich v týchto regiónoch má vytýčenú konkrétnu stratégiu. Prieskum potvrdil, že sa jedná o najnižší podiel spomedzi všetkých svetových regiónov.

Podobné: Kde vo svete vzniká najviac milionárov?

Karim Mrani-Alaoui, ktorý je hlavným investičným riaditeľom istej rodinnej kancelárie so sídlom v Singapure, vysvetlil: „Je pravdou, že Ázia nie je zvyknutá na potrebu plánovania dedenia a iniciatíva v tomto smere bola doteraz prehliadaná. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že bohatstvo nahonobené v tomto regióne vzniklo pomerne nedávno, veľmi často v rámci iba jednej či dvoch minulých generácií. Nie je ničím neobvyklým, že tvorca tohto bohatstva je ešte stále nažive. Mimoriadne veľký počet bohatých rodín jednoducho nie je zvyknutý plánovať proces dedenia.“

Analytická spoločnosť Capgemini uviedla, že celkové bohatstvo Ázie dosiahlo úroveň 22 biliónov dolárov a v súčasnosti sa zvyšuje najrýchlejším tempom na svete. Benoy Philip, ktorý je odborníkom zo singapurskej poradenskej firmy Taproot Family Offices, povedal, že ázijské regióny majú problém s prevádzaním dedičstva na mladšiu generáciu aj kvôli tomu, že hranice medzi rodinným bohatstvom a podnikaním sú obvykle takmer neexistujúce. Mnohé ázijské podnikateľské impériá sú aj v súčasnosti riadené a zotrvávajú vo vlastníctve širšej rodiny zakladateľa podniku, čo znamená, že otázky týkajúce sa dedenia podnikov a manažovania rodinného majetku sú často prepojené.

Treba tiež poznamenať, že k riešeniu takýchto otázok je potrebné pristupovať citlivo a odborne. V Ázijsko-tichomorskom regióne sa v priebehu uplynulých rokov objavilo viacero prípadov, v rámci ktorých sa členovia bohatých rodín obracali proti sebe v dôsledku významných nezhôd ohľadom kontroly majetku a podnikania.

Mukesh Ambani, ktorý je v súčasnosti najbohatším mužom Ázie sa dostal do takéhoto konfliktu so svojím bratom Anilom po smrti otca, ktorý im zanechal rodinnú spoločnosť bez akejkoľvek poslednej vôle. Bratia si po dlhotrvajúcom konflikte nakoniec v priebehu roka 2005 rozdelili konglomerát Reliance Group a vydali sa vlastnými cestami. Podobný rodinný konflikt bol zaznamenaný aj v súvislosti s najväčším hongkonským developerom nehnuteľností – spoločnosťou Sun Hung Kai Properties. Spor o dedičstvo nakoniec skončil tak, že Walter Kwok bol v roku 2008 vypudený z podniku vlastnými príbuznými.

Goh Siow Hui, ktorý je analytikom v spoločnosti Ernst & Young Solutions, povedal: „Je potrebné brať do úvahy rodinné vzťahy a vzniknuté situácie riešiť pohotovo. V opačnom prípade môžu prerásť do vážnych problémov. Následne vzniknú ťažko riešiteľné konflikty, ktoré sa často premieľajú aj v médiách. Stávame sa tak svedkami toho, ako sa jednotliví členovia rodín žalujú navzájom na súde. Neprospieva to ani jednej zo zúčastnených strán.“

Nárast ázijského bohatstva. Bohatstvo Ázie v súčasnosti dosahuje úroveň $21,6 bilióna a zvyšuje sa najrýchlejším tempom na svete.

V Európe a Spojených štátoch sme zvyknutí napríklad na dynastiu Rothschildovcov či finančníkov ako spoločnosť J.P. Morgan, ktorí rozbehli svoje rodinné kancelárie v 19. storočí. Analýza spoločností UBS a Campden Wealth dokladuje, že rodinné kancelárie v Severnej Amerike za zameriavajú na investície do akciových trhov rozvíjajúcich sa ekonomík a súkromných kapitálových fondov. Európske inštitúcie preferujú alternatívne finančné nástroje a trh s nehnuteľnosťami. Rodinné kancelárie Ázijsko-pacifického regiónu si obľúbili investície do akcií, nehnuteľností a súkromného kapitálu.

Kľúčovým rozdielom je však fakt, že európske a americké inštitúcie si v priebehu desaťročí stihli vybudovať spoľahlivý systém trustových fondov, závetov a jasných pravidiel, na základe ktorých v súčasnosti postupujú pri plánovaní dedenia. V Ázii sa však naproti tomu stretávame s mimoriadnou neochotou hovoriť o smrti, z čoho vyplýva, že prípravy na dedenie sa tak realizujú s omnoho väčšou náročnosťou.

Noor Quek, ktorý je zakladateľom spoločnosti NQ International so sídlom v Singapure, ktorá poskytuje poradenstvo rodinným kanceláriám, uviedol: „Na území Európy sa o tejto téme diskutuje omnoho ľahšie. Čo sa však týka ázijskej kultúry, dedenie je tu citlivou témou.“ Jedným z hlavných dôvodov je skutočnosť, že bohatstvo v západných krajinách neputuje automaticky do rúk členov rodiny a často môže byť odkázané univerzitám a nadáciám, prípadne usmernené na ďalšie filantropické účely.

Philip povedal: „Iba nedávno som jednal s veľmi bohatým 90-ročným indonézskym podnikateľom, ktorý bol vlastníkom celého podnikateľského impéria. Všetky jeho tri deti už prekročili šesťdesiaty rok svojho života, aktuálne sú zamestnané v rodinnom podniku a dostávajú riadny plat. V žiadnom prípade sa však ani len neodvážia načať diskusiu o dedičstve.“

Cheong Wing Kiat.

Cheong Wing Kiat stojí na čele spoločnosti Wen Ken Group, ktorá sídli v Singapure a venuje sa produkcii farmaceutických produktov v súlade s tradičnou východnou medicínou. Spoločnosť založil Cheongov starý otec spolu s troma ďalšími zakladateľmi už v roku 1937. Príbeh tejto firmy je dokonalým odzrkadlením situácie, ktorej v posledných rokoch čelia podnikateľské rodiny Ázie vo vzťahu k dedičstvu a nástupníctvu.

Cheongov starý otec si totiž okrem veľkej spoločnosti vybudoval aj veľkú rodinu, pričom okrem toho spolupracoval s veľkým množstvom obchodných partnerov. Redukcia počtu akcionárov spoločnosti Wen Ken z toho dôvodu nebola jednoduchou výzvou.

Cheong Wing Kiat na prvom výlete do prírody so svojou rodinou pred 58 rokmi.

Cheong, ktorý riadil farmaceutickú spoločnosť v období rokov 1995 až 2011, povedal: „Museli sme absolvovať veľmi veľa rokovaní a hádok. Vyskytli sa viaceré pochybnosti o ohodnotení spoločnosti, pričom jednotliví účastníci sa navzájom podozrievali z vedľajších úmyslov.“

Cheong dokonca poprosil svojho otca, ktorý si chcel udržať svoje akcie v spoločnosti, aby istú časť z nich predal – len aby tak potvrdil, že ich ocenenie bolo spravodlivé. Nedá sa však poprieť, že riadenie spoločnosti sa po absolvovaní odkupu akcií a redukcii počtu akcionárov stalo omnoho jednoduchším. Cheong v súčasnosti už nezastáva vedúcu pozíciu v tomto podniku a o jeho riadenie sa starajú ostatní členovia rodiny. Ako akcionár sa však domnieva, že podobný proces bude potrebné opätovne absolvovať aj v budúcnosti.

Podobné: Čoraz viac bohatých rodín zveruje majetok do rúk miestnych rodinných kancelárií

Najnovšia správa spoločností UBS a Campden Wealth monitorujúca svetové rodinné kancelárie potvrdila, že iba 32% ázijských rodinných kancelárií má vypracované plány týkajúce sa dedenia a nástupníctva. Približne 21% inštitúcií uviedlo, že takýmto plánom vôbec nedisponuje, pričom 7% ázijských rodinných kancelárií nemalo v tejto súvislosti žiadne informácie.

Philip zo spoločnosti Taproot uviedol: „Ak v blízkej budúcnosti nebude zavedený vhodný mechanizmus na riešenie otázok dedičstva a nástupníctva, postupne sa objavujúce problémy v tomto smere by sa mohli stať vážnou hrozbou pre všetky bohaté ázijské rodiny. Ak sa nezačne konať, tieto problémy by sa mohli stať časovanou bombou.“

Zdroj: Bloomberg

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje spracúvané na základe tohto kontaktného formuláru spracúva prevádzkovateľ Wealth Effect Management, o.c.p., a.s. a sú spracúvané v len za účelom spätného kontaktovania. Údaje vo vyššie uvedenom rozsahu spracúvame po dobu 5 rokov odo dňa ich získania. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené pod kontaktným formulárom v Informácii o spracúvaní osobných údajov.

×
×