Benjamin Graham: Inteligentný investor

6. 4. 2017

Fyzici študujú práce Sira Isaaca Newtona, aby spoznali jeho učenie o gravitácii a pohybe. Investori študujú práce Benjamina Grahama, aby sa učili o financiách a investovaní.

Benjamin Graham (1894-1976) je známy ako „otec hodnotového investovania“ a „Dekanom z Wall Street“. Na burze vynikal zarábaním peňazí pre seba i svojich klientov, bez vystavovania sa veľkým rizikám. Graham vytvoril a učil mnohé princípy bezpečného a úspešného investovania, ktoré moderní investori využívajú dodnes.

Tieto myšlienky sú založené na Grahamovom neúnavnom, takmer klinickom, finančnom hodnotení obchodných spoločností. Jeho skúsenosti vedú k jednoduchej, efektívnej logike, na ktorej Graham postavil úspešnú metodiku investovania.

Jeho odkaz

Grahamove životné dielo je v investičných kruhoch legendou. Je považovaný za autora analýzy cenných papierov. Mnohí ho poznajú hlavne ako mentora Warrena Buffetta, avšak Graham je rovnako slávnym aj ako autor kníh „Analýza cenných papierov“ (1934) a „Inteligentný investor“ (1949). Bol jedným z prvých ľudí, ktorí sa pri investovaní do akcií spoliehali výlučne na finančnú analýzu. Kľúčovú úlohu zohral aj v tvorbe viacerých častí amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933, ktorý sa niekedy nazýva aj ako „Zákon o pravde v cenných papieroch“. Okrem iného, tento zákon ukladá spoločnostiam povinnosť podávať finančné správy overené nezávislými účtovníkmi. To jednoznačne uľahčilo a zefektívnilo Grahamovu finančnú analýzu. Uspel tak v novom spôsobe fungovania finančného sveta.

Jeho začiatky

Graham bol vyznamenaným študentom kolumbijskej univerzity v New Yorku. Na Wall Street sa zamestnal už krátko po skončení štúdia v roku 1914. Počas nasledujúcich pätnástich rokov samu podarilo dosiahnuť slušný majetok. Hlavne vďaka svojmu citlivému zmyslu pre detaily. Vtedy ešte však nemal zdokonalenú svoju investičnú stratégiu.

Väčšinu svojich peňazí stratil v krachu na newyorskej burze v roku 1929 a počas nasledujúcej Veľkej depresie. Po tom, ako získal tvrdú lekciu o rizikách, napísal knihu „Analýza cenných papierov“ (vydaná v roku 1934). V nej Graham dokumentuje svoju metodiku analýzy a ohodnotenia cenných papierov. Už po desaťročia sa táto kniha využíva vo finančnom vzdelávaní a považuje sa za kľúčové dielo v odbore.

Jeho vzostupy a pády

Straty počas krachu burzy v roku 1929 a medvedí trh v časoch Veľkej depresie viedli Grahama k zdokonaleniu svojich investičných techník. Tieto techniky sa snažili profitovať z akcií a zároveň minimalizovať riziko zo zníženia ich hodnoty. Darilo sa mu to tak, že skupoval akcie spoločností, ktorých akcie boli obchodované hlboko pod likvidačnou hodnotou firiem.

Jednoducho povedané, Grahamovým cieľom bolo kúpiť aktíva v hodnote 1 dolára, za 50 centov. A to sa mu naozaj darilo, v teórii ale aj praxi.

Vo všeobecnosti to Graham dosiahol dvoma spôsobmi. V rámci prvej metódy používal psychológiu trhu. To znamená, že využil strach a chamtivosť trhu vo svoj prospech. Druhou metódou bolo investovanie podľa vopred určeného plánu a pravidiel.

Jeho teórie: „Pán Trh“ a „Miera bezpečnosti“

Graham zdôrazňoval, že je dôležité pristupovať k trhu podobne, ako by ste pristupovali ku obchodnému partnerovi, ktorý Vám každý deň ponúka kúpu alebo predaj svojich podielov. Graham nazval túto fiktívnu postavu ako „pán Trh“. Tvrdil, že niekedy sú ceny „pána Trhu“ primerané. Inokedy sú v danej ekonomickej situácii príliš vysoké alebo nízke.

Vy, ako investor, máte možnosť kúpiť podiely, ktoré Vám „pán Trh“ ponúka. Alebo mu naopak svoje podiely môžete predať. Ak Vám nevyhovujú jeho ceny, pokojne ho môžete ignorovať. Môžete ho ignorovať, lebo vždy sa na druhý deň vráti s novými ponukami. Graham považoval možnosť povedať „nie“ za najväčšiu výhodu priemerného investora nad profesionálom, ktorý musí investovať neprestajne, bez ohľadu na aktuálne ohodnotenie aktív.

Graham tiež zdôraznil, aká dôležitá je pre investície miera bezpečnosti („bezpečnostný vankúš“). To znamená, že by ste mali kupovať iba akcie, ktorých trhová cena sa pohybuje výrazne pod konzervatívne vypočítanou vnútornou hodnotou danej firmy. Takýmto spôsobom je možné dostať sa k profitu, keď sa trhu darí a nakoniec sa po prehodnotení cena akcií dostane na ich férovú hodnotu. A naopak, tento spôsob investovania poskytuje ochranu pri úpadku trhu, keď cena podniku, do ktorého investujete, klesá. Toto tvorí matematickú stránku Grahamovej práce.

Jeho život v roli úspešného investora a učiteľa

Popri svojej investičnej činnosti viedol Graham prednášky o analýze cenných papierov na svojej „alma mater“, ktorou bola Kolumbijská univerzita. Bol fascinovaný procesom a stratégiou investovania – rovnako, ako ho fascinovalo aj zarábanie peňazí. Preto v roku 1949 napísal knihu „Inteligentný investor“. Táto kniha poskytla priemernému investorovi viac praktických rád, ako sa podarilo predchádzajúcemu dielu „Analýza cenných papierov“. Aj preto sa stala jednou z najpredávanejších investičných publikácií všetkých čias.

Warren Buffett vraví, že „Inteligentný investor“ je „zďaleka tou najlepšou knihou o investovaní, ktorá bola kedy napísaná“ – čo je veľa chvály pre relatívne jednoduchú knihu. Buffett tvrdí, že Graham bol voči ostatným úžasne štedrý, hlavne v rozdávaní svojich investičných múdrostí. Graham dokonca strávil väčšinu svojho dôchodku spisovaním nových, zjednodušených vzorcov, ktoré priemernému investorovi pomôžu investovať do akcií. Buffett v súčasnosti nasleduje Grahamov príklad. Svoje výročné stretnutia považuje za ideálnu príležitosť podeliť sa s priemernými investormi o svoje poznatky a skúsenosti.

Warren Buffett a Benjamin Graham
Warren Buffett a Benjamin Graham

Po prečítaní knihy „Inteligentný investor“ sa 19-ročný Buffett prihlásil na štúdium v Kolumbijskej univerzite. Pôsobil tam pod krídlami Benjamina Grahama a vyvinulo sa medzi nimi celoživotné priateľstvo. Neskôr pracoval v Grahamovej spoločnosti Graham-Newman Corporation, ktorá sa podobala na uzavretý podielový fond. Buffett tam pracoval po dobu dvoch rokov. Potom sa Graham rozhodol činnosť spoločnosti ukončiť a z burzy sa stiahol.

Po týchto udalostiach sa mnoho Grahamových klientov obrátilo na Buffetta so žiadosťou, aby spravoval ich financie. Buffett si potom vytvoril vlastnú stratégiu. Tá zdôrazňovala dôležitosť kvality podniku a trvalého držania investícií. Graham by sa riadil výlučne štatistickými údajmi spoločnosti a investície by predával za vopred určenú cenu. Napriek tomu však Buffett poznamenal, že nikto nikdy neprerobil žiadne peniaze držaním sa Grahamových metód a odporúčaní.

Ak máte skutočný záujem na tom, aby Vaše investície dosahovali lepšie výsledky, mali by ste si prečítať (a dokonca viackrát) Grahamove diela.

Zhrnutie

Ak Vás zaujíma, ako sa darilo Grahamovým investíciám, vraví sa, že za dlhé roky pôsobenia na burze dosahoval priemernú ročnú návratnosť vo výške 20%. Konkrétne údaje o jeho investičnej kariére však nie sú verejne dostupné. Ku týmto výsledkom sa dopracoval v období, keď sa nákup kmeňových akcií považoval za čistý hazard. Graham však akcie nakupoval metódou, ktorá zabezpečovala súčasne nízke riziko a dobrú návratnosť. Z tohto dôvodu sa Benjamin Graham považuje za skutočného priekopníka finančnej analýzy.

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×