Дивидентите — често пренебрегвана част от инвестиционните решения

Когато говорим за инвестиране, повечето хора се фокусират върху повишаването на цената, риска или ликвидността на тяхната инвестиция. Когато разгледаме по-отблизо повечето инвестиции, може да се случи инвеститорите, особено начинаещите такива, бързо да се изгубят в голямото количество числа и факти. Въпреки че всички детайли са важни, днес ще хвърлим светлина върху една често пренебрегвана добавена стойност на инвестирането в акции – дивидентите.

На пръв поглед може да изглежда, че дивидентите са вид бонус към увеличаването на цената на акциите, но това не е съвсем вярно. Например през 40-те години на миналия век дивидентите представляват до 67% от общата възвръщаемост на S&P500, а през 70-те години достигат дори до 73%. Средно от 1930 г. дивидентите са допринесли за възвръщаемостта на индекса S&P500 с цели 40%. Това вече е значителна сума, така че остава въпросът – можете ли да направите нещо, за да използвате правилно тази информация и по този начин да повлияете положително на портфолиото си?

Да започнем от основите

За да разберем по-добре как вие, като инвеститор, можете да имате полза от дивидентите, първо трябва поне да обясним основите на това какво всъщност представляват и как работят.

Основната цел на всяка компания е да реализира печалба. Тези, които успяват, се изправят пред въпроса как да я използват по най-правилния начин. Те имат няколко възможности, като основните са две – да изплатят печалбата на акционерите под формата на дивидент или да я реинвестират в по-нататъшното развитие на компанията. Като цяло по-младите компании са склонни да реинвестират почти цялата печалба в по-нататъшно развитие, а по-старите компании са по-отворени за изплащане на дивиденти.

Съотношението на изплатения дивидент към общата печалба служи на анализаторите като инструмент за по-добро разбиране на посоката на компанията. Компаниите, които изплащат по-малка част от печалбата на акционерите, използват свободните пари за по-нататъшно развитие, например под формата на инвестиции в модернизиране на производството, иновации или допълнителни придобивки. Като реинвестират печалбата, би трябвало това да доведе до увеличаване на стойността на компанията и неините акции. Следователно инвеститорите гледат на решението относно разпределянето на печалбата или по отношение на изплатените дивиденти, или по отношение на потенциалното увеличение на стойността на компанията. Тъй като голям брой компании са склонни да изплащат част от печалбата и да реинвестират част, по-добре е да оставите оценката на тези аспекти, движенията на пазара и цялостното комплексно въздействие върху вашата инвестиция на експертите.

Как дивидентите влияят на вашите решения

Начинаещите инвеститори и тези в ранните етапи на изграждането на финансовия си резерв трябва внимателно да се съобразяват със своя рисков профил и времеви хоризонт, когато избират своята инвестиция. В рамките на по-достъпните форми на инвестиране, като ETF фондовете, е удобно да се сравнява цялостното представяне.

Разбира се, дори и в този случай можете да се възползвате от дивиденти. Както вече казахме, те са отговорни за цели 40% от представянето на индекса S&P500 през последните 90 години. Така че, ако искате да се възползвате от дивидентната доходност, можете да изберете един от специализираните ETF фондове, фокусирани върху компании, изплащащи възможно най-високи дивиденти.

Инвеститорите, които се интересуват от активно управление на активи и по-сложни форми на инвестиране, могат да използват дивиденти, за да направят инвестицията си по-ефективна по няколко начина. Ако се върнем към началото на тази статия, друг важен фактор за инвеститора е съотношението на изплатения дивидент към цената на акцията. Именно това съотношение определя колко възвръщаемост на инвестираните средства ще ви донесе дивидентът. Следователно инвеститорите, които се интересуват от дивидентната доходност, не трябва да гледат просто каква сума компанията изплаща като дивидент, а каква част от печалбата получават за всяка закупена акция.

Днес обаче рядко бихме намерили публично търгувана компания, за която разглеждаме възвръщаемостта на цялата инвестиция само чрез дивидентната доходност. Дивидентната доходност при компаниите, включени в индекса S&P500, в момента е между 2 и 5%. Трябва също така да се има предвид, че ако компаниите инвестират голяма част от печалбите си в изплащане на дивиденти, ще им останат по-малко средства за вътрешни инвестиции и развитие, което може да се отрази негативно върху икономическите резултати на компанията и в крайна сметка върху развитието на стойността на неините акции, особено в дългосрочен план.

Съобразете времето за инвестициите си, за да подобрите ефективността

Има един начин, по който можете да използвате дивидентите във ваша полза просто и ефективно – просто обърнете внимание на момента на вашата инвестиция. Има три дати, свързани с всяко плащане на дивидент: датата на деклариране, датата на записване и датата на плащане. Този процес работи по следния начин: компанията обявява на датата на деклариране размера на дивидента, който ще бъде изплатен на акционерите на датата на записване. Това означава, че ако датата на записване е например 8 март и изплащането е 15 юни, не е необходимо да държите акциите до юни. Дори и да ги продадете например на 9 март ще ви бъде изплатен дивидент. Ето защо, ако планирате да продадете портфолиото си или част от него, първо разберете дали компаниите, включени в него, няма да изплащат дивиденти в близко бъдеще и обмислете евентуална продажба едва след датата на записване. Ако съобразите тази информация и разполагате със свободни средства, можете също така да планирате покупката на акции, така че да имате време да участвате в приходите от следващите дивиденти. Когато се изплащат, не се взема предвид колко дълго притежавате акциите — важно е само да ги притежавате на датата на записване.

Тъй като инвестирането е сложен въпрос и десетки фактори влияят върху крайната възвръщаемост, ние ви препоръчваме да обсъдите всички алтернативи с експерти, които ще оценят ключовите аспекти и ще могат да препоръчат инвестиция, която ще отговори на вашите очаквания.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.