Емоционално влакче на ужасите

Спадовете на пазара, през които преминахме тази година, могат и несъмнено са изпробваха нервите дори и на най-опитните инвеститори. По време на тези трудни периоди емоциите могат да изкривят начина, по който гледаме на нашите финансови цели. В резултат на това можем да вземем решения, базирани на краткосрочни колебания, с надеждата да се избегнат по-нататъшни спадове без да осъзнаваме, че може да е много по-трудно да се възстановим от поредица лошо планирани решения.

Когато става въпрос за вземане на инвестиционни решения, емоциите ни понякога могат да засенчат важността на фактите и числата. Например по време на турбулентни времена наблюдаването на нашите портфейли през призмата на емоциите има тенденция да стеснява фокуса ни върху краткосрочните цели и да ни отдалечава от дългосрочните финансови цели – точно поради които портфейлите ни може да са били изградени.

Това означава ли, че трябва да положим всички усилия да прикрием емоциите си по време на инвестиционния ни път? Ние вярваме, че не. Винаги трябва да вземаме предвид нашите емоции, тъй като те произтичат от нашите вярвания за парите. В крайна сметка парите са лични и емоциите са част от човешката природа.

Ние не само не вярваме, че емоциите не трябва да се прикриват, ние вярваме, че те са неразделна част от всяка инвестиционна програма от ранен етап – когато се определят финансовите цели. Всъщност, за да се разпознае защо инвеститорите си поставят точно определени цели, трябва да се разберат техните емоции и психология.

И така, как инвеститорите трябва да управляват емоциите си, когато видят, че стойността на техните инвестиционни портфейли намалява? За да отговорим на този въпрос, трябва да осъзнаем, че успехът на всеки инвестиционен портфейл се свежда до постигане на планираната финансова цел.

Има редица въпроси, които могат да ни помогнат да оценим по-добре нашите финансови цели:

– Защо изобщо беше създадено това портфолио?

– Целите ми същите ли са както преди?

– Промяната в стойността на моята инвестиция повлияла ли е целите ми?

След това е важно да оценим времевия хоризонт и толерантността към риска, два ключови параметъра, които влияят на нашите инвестиции. Това може да стане, като се запитаме:

– Инвестиционният хоризонт същият ли е както при създаването на моето портфолио?

– Портфолиото съобразено ли е с моята толерантност към риск?

Основният смисъл на отговорите на тези въпроси, свързани с голямата картина, е, че те могат да ни помогнат да избегнем фокусирането върху краткосрочни колебания.

В крайна сметка, ние вярваме, че е много полезно по-често да говорите с професионалисти, които имат опит в управлението на финансови портфейли през минали пазарни цикли. Също така съветваме по-рядко да проверявате портфолиото си. Причината е, че това може да намали емоционалното въздействие от нестабилността на пазара и да насочим вниманието си от краткосрочните колебания към дългосрочните тенденции.

Нека завършим с 2 ключови съвета:

  • Какво е полезно да правите по-често?
  • Какво е полезно да правите по-рядко?

Какво е полезно да правите по-често?

Винаги препоръчваме: Много е полезно да говорите по-често с професионалисти, които имат опит в управлението на финансови портфейли в предишни пазарни цикли.

Какво е полезно да правите по-рядко:

Проследявайте портфолиото си. Това ще помогне за облекчаване на емоционалното въздействие от нестабилността на пазара и също така ще ви помогне да поддържате необходимата дългосрочна перспектива.

И последно, но не на последно място:

Добър начин да избегнете прибързани и вредни емоционални решения е да поверите парите си на надежден инвестиционен мениджър.

Той не само има значително по-голям опит и необходимата перспектива. Неговата добавена стойност е също така, че може да ви посъветва в трудни моменти и да ви спре да правите грешки, които биха могли да повлияят негативно на вашето финансово състояние в продължение на много години .

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.