Инвестиране във фондове с облигации – предимства и недостатъци

Фондовете с облигации са приети за една от най-консервативните инвестиции, но дори те не могат да избегнат определени рискове. Всеки финансов инструмент има своите предимства и недостатъци и днес ще се спрем на тези на фондовете с облигации.

Какво са облигации и какво са фондове с облигации?

Облигациите са ценни книжа за дълг. Те се емитират от държави, организации в публичния сектор или големи компании, за да финансират различни проекти и дейности. На практика това е вид заем – емитентът се задължава да върне взетата сума с лихва върху нея за определен период от време.

Фондове с облигации са тези, които инвестират капитала на клиентите в облигации на държави или компании. Те са подходящи за консервативни инвеститори, които искат да инвестират за повече от една година.

Въпреки че приемаме инвестирането в такива фондове като сравнително сигурно, трябва да се има предвид, че доходността не е гарантирана. В дългосрочен план на стойността облигациите влияят фактори като инфлация, лихвени проценти, валутни курсове.

Предимства на фондовете с облигации:

По-висока доходност от спестовните сметки

Фондовете с облигации предлагат по-добра доходност от срочните депозити в търговските банки. Срочните депозити в момента предлагат лихва, която дори не надхвърля инфлацията. Така инвестирайки в срочен депозит в момента, не увеличавате стойността на парите си, а точно обратното – губите я.

Доходността на облигациите зависи от нивата на риск и кога е падежа им. В общия случай държавните облигации са по-сигурни от корпоративните, но съответно имат и по-ниска доходност.

По-предвидими печалби

Едно от основните предимства на фондовете с облигации е стабилната и по-предвидима доходност в сравнение с инвестирането в акции.

Диверсификация на риска

Облигациите са с по-нисък риск и по-малки вариации в цените, отколкото акциите. В допълнение на това фондовете с облигации не залагат само на един инструмент, а разпределят средствата между различни облигации.

Има фондове на пазара, които инвестират в облигации на стотици различни емитенти от различни индустрии и държави. Така за да фалира фондът, трябва всички тези предприятия или държави да банкрутират едновременно, което е много малко вероятно.

Недостатъци на фондовете с облигации:

Възможност за високи такси

Когато избирате конкретен фонд, обърнете внимание на таксите му. Някои фондове таксуват клиентите си с входяща, изходяща такса и такса управление, която се удържа годишно независимо дали фондът е генерирал доходност или не.

Високите такси обикновено се свързват с краткосрочни инвестиции. Това е и една от причините фондовете с облигации да не са подходящ инструмент за увеличаване на стойността на капитала в краткосрочен план.

Кредитен риск

Когато инвестирате в корпоративни облигации, трябва да сте добре запознати с компанията, която ги емитира. В коя индустрия оперира? Каква е структурата на капитала ѝ? Какъв е капацитета ѝ за покриване на задълженията?

Спекулативните облигации най-често нямат кредитен рейтинг, тъй като малките фирми не са интересни на световните кредитни агенции. Избягвайте компании, които са нови, неразпознаваеми или обещават много високи печалби при покупка на облигациите им.

В случай че инвестирате чрез фондове, кредитният риск е значително по-нисък заради диверсификацията. Въпреки това е важно инвеститорът да проучи как фондът се управлява и дали инвестиционната стратегия е подходяща за самия него.

Лихвен риск

Промяната на лихвените проценти влияе на движенията в цените на облигациите. Обикновено когато лихвените проценти се увеличат (намаляват), цените на облигациите намаляват (се увеличават). Различните фондове имат и различна чувствителност към промените в лихвените проценти.

Валутен риск

Ако фондът инвестира в облигации, които са в друга валута, печалбите ще се влияят от движенията във валутния курс на съответната валута. Това е и причина да е по-сигурно да инвестирате в облигации, емитирани в евро.

Заключение

Сред финансовите експерти е постигнат консенсус, че  облигациите са подходящи за  всяко портфолио и техният дял зависи от типа на инвеститора.

За консервативните инвеститори облигациите представляват подходящ инструмент за увеличаване на капитала им в дългосрочен план. За динамични инвеститори добавянето им към портфолиото може да подсигури по-добро разпределение на риска и да служи като сигурна основа, върху която да се надгражда.

Ако се чудите дали облигациите биха били подходящи за вас и каква част от портфолиото ви трябва да бъдат, не се притеснявайте да се свържете с нас и намерите отговор на въпросите си.

 

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.