Инвестиране в хедж фондове: да или не?

Ако рискът и по-големият първоначален депозит не ви притесняват, може би хедж фондовете са точно за вас. Трябва да се има предвид, че този тип инвестиция не е подходящ за всеки. Затова преди да пристъпите към подобно решение, първо обмислете какви са предимствата и недостатъците.

Докато взаимните фондове инвестират и генерират доходност пасивно, хедж фондовете изискват от портфолио мениджърите си да са много по-активни. В сравнение с взаимните и борсово търгуваните фондове, хедж фондовете се характеризират с по-висок риск и повече агресивност. Именно тези два аспекта водят и до по-високи печалби.

Основни принципи

Един инвеститор винаги търси възможности за максимизиране на печалбата, но това не е особено лесна задача. Добрият хедж фонд може да подсигури точно това. За да можете да се възползвате от подобен тип инвестиция, е много важно да разберете основните ѝ характеристики. В един хедж фонд има два типа партньори – лимитиран партньор (limited partner) и управляващ партньор (general partner).

Управляващият партньор (general partner) е мениджър, който разпределя активите на фонда и инвестира спрямо изградена стратегия. Лимитираният партньор (limited partner) от своя страна e човек, който инвестира в самия фонд.

Таксите за инвеститорите в едни хедж фонд най-често зависят от представянето на фонда и постигнатата печалба. Често, проверявайки таксите, ще откриете числата 2 и 20. 2% е стандартен размер на таксата за управление, която е „плоска“, и се начислява върху размера на активите. 20% е такса за добро представяне на фонда и се начислява на генерираната печалба. Въпреки това таксите на фонда зависят от хората, които го управляват, и може да се различават от посочените по-горе числа.

Ливъридж ефект

Ако искате да инвестирате в хедж фондове, в допълнение на основните принципи, трябва да знаете и основните стратегии и инструменти, които използват.

В това си начинание често ще стигнете до термина „ливъридж“. Това е високо рисков инвестиционен метод, който използва пари, които са взети назаем, с цел да могат да бъдат генерирани по-големи печалби. Освен, че използването на ливъридж може да доведе до по-големи печалби при успешна инвестиция, може да доведе и до по-големи загуби, ако инвестицията завърши с неуспех.

Например ако един инвеститор иска да закупи повече активи, не е необходимо да плати всичките самостоятелно. Той може да даде част от сумата за покупка и останалото да вземе назаем от брокера си. За избягването на много големи нежелани загуби в следствие използването на ливъридж е важно да се използва опцията “stop loss”.

Целта на използването на този инструмент е да се определи максималната загуба и когато цената на дадения актив започне да пада все пак да не загубите всичките си пари.

Други стратегии

В допълнение на ливъриджа ще споменем и някои от другите инструменти, които се използват в хедж фондовете. Пример за това са т.нар. „дълги“ и „къси“ позиции.

В основата на дългата позиция е закупуване на акции, които според мениджъра на фонда са с потенциал да увеличат стойността си през времето. От своя страна късите позиции генерират печалба, когато цената на дадения актив пада. Така хедж фондовете могат да имат печеливши инвестиции дори в случай на криза на финансовите пазари, когато повечето инвеститори губят пари.

„Неутралният пазар“ също е друга стратегия, която използват хедж фондовете. Тя представлява насочване на средствата към инвестиции, които са напълно независими от представянето на пазара.

Като част от инвестирането в хедж фондове, инвеститорите наблюдават промените в икономическата и политическата обстановка. Спрямо това те се опитват да намерят възможно най-добрата инвестиция, било дали ще са акции, облигации, стоки или друг тип активи. Това се нарича глобална макростратегия.

Важно е да обърнем внимание и на арбитража. Целта му е инвеститорът да закупи актив на една борса и да го продаде веднага на друга борса, като генерира печалба, възползвайки се от разликите в цените на всяка една борса. Така се реализира безрискова доходност. Подобен тип търговия понякога може да се осъществи и за по-малко от една десета от секундата.

Кога си струва да се инвестира в хедж фонд

Както всяка една инвестиция, хедж фондовете си имат своите предимства и недостатъци.

Най-напред трябва да имате предвид, че подобна инвестиция съдържа значителен риск в себе си и че това евентуално би довело до желаната печалба. При неуспешна инвестиция е възможно дори да загубите целия си депозит. Имайки предвид по-високите бариери за инвестиране в хедж фондове, това рядко са малко пари.

Също така подобна инвестиция не е пасивна, където можете да депозирате и по-малки суми всеки месец с цел намаляване на риска и постепенна печалба. Но все пак ако можете да толерирате агресивни стратегии и по-висок риск, хедж фондовете са правилният избор за вас. За консервативни инвеститори, които търсят повече сигурност и минимален риск, определено този тип инвестиция не е подходящ.

Хедж фондовете рядко са подходящи за по-възрастни инвеститори. За разлика от по-младите те често нямат възможност да компенсират евентуални големи загуби.

На последно място, но не и по-важност, имайте предвид, че инвестицията в хедж фондове изисква определени познания. Въпреки че за инвестицията се грижат мениджърите на фонда, трябва да имате поне минимални знания за индустрията, в която се инвестира, както и интерес постоянно да научавате повече по темата.

Хедж фондовете са инвестиция с по-ниска ликвидност. На практика това означава, че някои от методите, които използват (например ливъридж), блокират средствата за известен период от време и инвеститорът няма постоянен достъп до тях. Въпреки това на фона на по-голямата доходност, която може да бъде генерирана, този недостатък обикновено не е голяма пречка за инвеститорите.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.