Неправилна диверсификация или твърде много емоции. Кои са 7-те най-често срещани грешки при инвестирането?

Доброто историческо представяне не дава гаранция, че определен пазарен индекс ще продължи да се представя толкова печелившо и в бъдеще. Когато инвестирате, трябва да избягвате ненужните такси и емоционалните решения.

Недостатъчна диверсификация

Диверсификация на инвестициите означава да разпределите финансите си в множество активи. Целта на диверсификацията е да намали риска, като в същото време поддържа най-добрата възможна доходност. Въпреки това някои инвеститори забравят колко важна е тя.

В най-лошия случай те влагат всичките си средства в един вид актив. В резултат на това рискуват да нямат доходност (твърде консервативна стратегия) или да загубят голяма част от първоначалната инвестиция (твърде динамична стратегия).

Основните видове активи (акции, облигации, парични пазари) никога не се движат в една и съща посока едновременно. Това означава, че ако инвестирате в акции и те започнат да падат, най-вероятно облигациите ще подобрят представянето си.

Когато диверсифицирате, не забравяйте да разпределите финансите си в няколко независими актива, които също се различават и по нивата на риск. Целта е, ако цената на един от активите падне, другите да компенсират загубите и да поддържат средната печалба.

Освен във вече споменатите акции и облигации можете да инвестирате и в стоки, злато или недвижими имоти.

Твърде голям фокус върху историческите печалби

Индексът Dow Jones Industrial Average проследява представянето на 30 водещи компании в САЩ. Между 1900 и 2002 средният му годишен растеж достига 7.2%. През този период печалбите надхвърлят 5% годишно само пет пъти.

Казано с други думи, историческото представяне на дадена инвестиция може да изглежда интригуващо, но да не кореспондира с потенциала на актива в бъдеще.

Обикновено средната доходност се калкулира спрямо по-дълъг инвестиционен хоризонт (най-често повече от 30 години). Затова е ясно, че инвеститор с 15-годишен инвестиционен план най-вероятно няма да постигне „средната доходност“.

Историческата информация не е от най-голямо значение, когато инвестирате. Преди „средната доходност“ помислете за очакваното бъдещо представяне и нагласете инвестиционната си стратегия спрямо това.

Неясни инвестиционни цели

Инвестиционната стратегия, която работи отлично за вашия най-добър приятел, може да не е подходяща за вас. Причината е, че най-вероятно инвестиционните ви цели са доста различни от неговите.

Някои инвеститори се опитват да направят целеполагане, но често не определят точно за какво ще бъдат използвани средствата след като инвестицията бъде ликвидирана. Именно това трябва да бъде помислено и решено още преди да инвестирате.

Въпреки че подсигуряването на пенсията, образованието на децата или тяхното първо жилище най-често са дългосрочни цели, може да се наложи да използвате различни инвестиционни стратегии.

Излишни такси

Когато инвестирате, най-често ще се сблъскате с входяща такса, такса за изход, такса за управление или комисиона за транзакция. Всяка инвестиционна компания има различни такси за услугите си.

Също така типа инвестиция, който избирате, влияе върху размера на таксите. Например за борсово търгувани фондове (ETFs) таксите обикновено са по-ниски в сравнение с взаимните фондове.

Грешката на някои инвестиционни стратегии, е че накрая таксите са повече от печалбите и по този начин инвеститорът остава на загуба. Типичен пример за това са някои пенсионни фондове, където клиентът не може да излезе на печалба заради разходите по продукта, който използва.

Много е важно да обръщате внимание на таксите. Питайте финансовия си консултант колко точно плащате за тях. В крайна сметка, когато калкулирате очакваните печалби, трябва да вземете предвид дали инвестиционната стратегия, която сте избрали наистина си струва.

Емоционалните решения

Доходността на фондовите пазари в дългосрочен план е около 10% на година, когато се използва пасивно управление. Въпреки това инвеститорите, които на практика реализират такава доходност не са много. Основната причина за това са най-вече емоционалните решения.

За всеки един инвеститор е изкушаващо да закупи актив, когато види неговата цена да расте. Най-често подобен тип инвеститори взимат отново прибързани решения, когато видят малко по-рязък спад. Обикновено резултатът от подобен тип търговия е загуба.

Емоционалните решения са една от най-често срещаните грешки, която много бързо кара хората да се откажат да инвестират като цяло. За да можете да сте на печалба, трябва да оставите инвестираните средства да работят по-дълго време.

Освен ако не сте много опитен инвеститор, не е препоръчително да купувате и продавате финансови инструменти самостоятелно. По-добре е предварително да се консултирате с някого, който разбира повече от вас в тази област.

Постоянна битка да „победите пазара“

Промените на финансовите пазари за един ден са толкова много, че правят на практика невъзможно да определите кое е идеалното време да инвестирате.

Като едно от доказателствата за това можем да вземем научно изследване от 1986 за детерминантите на представянето на портфолиото (Determinants of portfolio performance), което се фокусира върху представянето на американските пенсионни фондове.

Резултатите показват, че 94% от доходността идва от тактически инвестиционни решения. Вече споменатата диверсификация и разпределение на активите също изиграват важна роля. Ненужното плащане на такси и комисионни също се свързва с неуспешните опити „да се победи пазара“.

Затова вместо постоянно да гледате за нещо ново и по-доходоносно, инвестирайте редовно и за възможно най-дълго време. Това също така ще намали и риска. 

Отлагане на инвестицията

Нямам достатъчно пари. Не знам в какво да инвестирам. Не съм рисков играч. Това са само някои от аргументите, които хората използват като извинение пред самите себе си, за да отложат инвестирането.

Подобен подход е напълно грешен, защото един от ключовите фактори за успеха в инвестирането е времето. Колкото по-рано започнете, толкова по-добра ще е визията ви за бъдещето.

В допълнение към това, имайте предвид, че можете да инвестирате и малки суми. Например в инвестиционните спестявания Save for Tomorrow можете да инвестирате дори  и 100 лева на месец.

Инвестиционните спестявания са чудесен начин да подсигурите старините си, като проследяват най-добрите пазарни индекси. Разбира се, трябва да изберете правилната инвестиционна стратегия за себе си, като за това могат да ви помогнат Wealth Advisor-ите на WEM.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.