Равносметка за миналото и поглед в бъдещето – интервю с Павлина Станева

Как се разви компанията в България през изминалата година?

Последните две години бяха голямо предизвикателство за всеки, включително и за нас като компания. Пазарът на труда рязко се сви и това ограничи предлагането на добри кадри, от друга страна волатилността на финансовите пазари направи инвеститорите по-предпазливи. Въпреки това компанията ни в България успя да генерира рекордни резултати в сравнение с предходни години.
През последната една година като Country Manager на компанията ни в България, насочих вниманието си към 4 основни фактора, а именно нови методи и структура на работа, увеличаване на екипа, усъвършенстване на атмосферата на работа и обслужването на клиентите ни. Подобряването на вътрешните фирмени процеси и плавното им имплементиране доведе до повишаване на продуктивността и увеличаване на проходите с близо 200% в сравнение с миналата година.

Каква беше реакцията на вашите клиенти на неблагоприятната глобална икономическа ситуация?

Като цяло хората станаха по-внимателни към парите си. Те са по-загрижени за краткосрочното си бъдеще и затова държат повече пари в кеш от обикновено. Хубавото е, че нашите клиенти не изпадат в паника и повечето от тях запазват дългосрочните си инвестиции. Разбира се, има и клиенти, които разбират икономическия цикъл и се опитват да разберат как да използват настоящите възможности на пазара. Точно поради тази причина нашият екип работи усилено за да предостави спокойствие и добри резултати на всички наши клиенти.
Клиентите ни станаха и по-предпазливи и при покупката на имот. Това се дължи на две неща. Едното е увеличаването на разходите на живот, което от своя страна намалява способността на хората да покриват вноските си по ипотеките. Второто е очакваното увеличаване на лихвите по кредитите в България, което създава несигурност за това каква вноска могат да очакват хората в близко бъдеще.

Как се отнасят към инфлацията хората в България?

Основните разходи за живот се повишиха драстично през последните 2 години. Решенията са да печелите повече, да харчите по-малко или да вземете заем, за да покриете дефицита в бюджета. Виждаме всички тези три решения, използвани от хората. Високата инфлация е тежка за всички, защото води до несигурност и промяна на плановете. Ето защо ние сме на разположение на нашите клиенти в тези моменти.
Хората приемат инфлацията и забелязваме, че се подготвят дори и за по-лоши времена. Чрез оптимизацията на разходите много хора постигат по-добро финансово състояние в краткосрочен план, тъй като винаги има неща, които се купуват или плащат, но не носят кой знае каква добавена стойност. Това най-често са забравени абонаменти, поръчване на храна и др. С разчет на разходите за 1-2 месеца много често клиентите ни намират сами какви разходи могат да намалят значително или изцяло да премахнат.

Винаги говорим за силна нужда от предварителна подготовка за такива периоди чрез инвестиране, как хората в България възприемат тази тема?

В българската история сме минали през много критични икономически моменти. Най-паметният такъв за сегашното поколение е хиперинфлацията през 1996‒1997 г. Българите са адаптивни към промените и всъщност много хора държат твърде много пари в банкови депозити. От дългосрочна гледна точка тези депозити са много завишени, но те дават на хората краткосрочно усещане за сигурност.
В България също така съществува стереотипа, че кредитът е нещо лошо и е хубаво да се избягва. Това е и причината много хора да не са прибягвали към кредити до момента, което прави финансите им по-устойчиви спрямо сегашните промени. Така в случай на необходимост те могат да използват кредит, за да покрият краткосрочните си финансови нужди. Освен това и за тези, които са с ниска или никаква кредитна експозиция увеличаването на лихвените проценти няма да даде значително отражение на личните финанси.

Успяхте ли да разширите екипа в България през последната година?

Един от най – важните фактори в една компания са хората, затова насочихме голямо внимание и към тях. Към екипа ни се присъединиха кадри, които за по-малко от година оставиха своя отпечатък и подпомогнаха развитието на компанията. През 2022г успяхме да създадем силен екип в администрацията ни, което помогна за по-гладкото функциониране на процесите. В същото време разширихме кредитния ни отдел, което позволи поемането на по-големи обеми от клиенти, търсещи финансиране за жилище. Не на последно място увеличихме и wealth отдела ни, като създадохме силни и компетентни професионалисти, които помагат за развитието на визията на WEM.

Как бихте оценили успехите през 2022?

Ако трябва да използвам една дума, с която да опиша 2022г, бих казала „Революция“. Като сравнително млада компания на пазара, последните години бяха ключови за развитието ни. Екипът ни е по-стабилен от всякога, направихме нови партньорства, благодарение на които нашите клиенти имат достъп до повече добри продукти на пазара. Също така работихме усилено върху подобряване и повишаване на финансовата култура на хората. Въпреки трудите времена, успяхме да оправдаем очакванията на клиентите ни що се отнася до портфейлите на WEM, създавайки добри и стабилни възможности за инвестиция.

Какви планове имате за 2023?

Да продължим мисията на WEM, а именно да променяме пазара, предоставяйки едни от най-добрите услуги и продукти в България. Основен фокус ще са разбира се и нашите служители, тъй като те са един от най-важните фактори за развитието на компанията ни. През 2023г планираме да продължим увеличаването на екипа си и да създадем повече възможности за развитие. Също така ще предоставим възможността и клиентите ни в България да се докоснат до новите портфолиа, които се предлагат на словашкия пазар и заедно със собственика и управител на компанията Peter Stadler ще имплементираме повече технологични подобрения и решения и на нашия пазар тук в България.

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.