4 печеливши стратегии за търгуване с акции

25. 1. 2019

В условията на ниски лихвени проценти по банковите депозити у нас и инфлация от порядъка на 3% на годишна база, е добре да се търсят алтернативи на доходи, които да са съобразени със сравнително добрата финансова и икономическа ситуация в страната.

Съществуват както активни, така и пасивни инвестиционни стратегии, които могат да генерират доходност, надвишаваща значително ценовата инфлация в страната. Изборът на такава стратегия зависи от няколко основни фактора, като например нашата толерантност към риска и свободното време, което можем да отделим за инвестиционно начинание.

Прочетете повече: Какво трябва да знаем за инфлацията?

Как да търгуваме с акции?

Търговията с акции може да се характеризира като сравнително активна стратегия за инвестиране. Този вид инвестиция трябва да се предприема от хора, които са склонни да поемат сравнително повече риск и в същото време разполагат с необходимото свободно време за анализ на публични компании.

Търговията на акции се осъществява на регулирани борси чрез лицензирани инвестиционни посредници, които изпълняват поръчките за покупка и продажба на финансови инструменти и се грижат за всички останали функции, съпровождащи тази търговия. За всяка една операция по покупка и продажба на акции клиентите на инвестиционните посредници заплащат предварително определена такса във вид на комисионна, което и формира основния приход за брокерите. Ако решим да се занимаваме активно с търговия на акции, първата важна стъпка е да изберем надежден инвестиционен посредник, който може да ни осигури достъп до възможно най-много борси по цял свят и който има ясно определени и конкурентни комисионни за търговия.

Прочетете повече: Как работят фондовите борси?

Какви видове поръчки има?

В миналото търговията на акции се е осъществявала основно чрез поръчки по телефона до нашия брокер, но в сегашната дигитална ера по-голямата част от сделките се нареждат през онлайн платформи. Съществуват различни видове поръчки, които можем да наредим на инвестиционния ни посредник, като някои от най-популярните биват:

  • Пазарна поръчка

Заявяваме количеството акции, което искаме да бъде закупено или продадено, а брокерът е длъжен да изпълни поръчката при най-добрите възможни условия.

  • Лимитирана поръчка

Клиентът определя минималната граница на цената при продажба и максимална граница при покупка на акциите.

  • Стоп поръчка

Налага продажба на акциите, ако цената им падне до определено ниво.

  • Всичко или нищо

Изпълнява се само, ако брокерът успее да изпълни поръчката в цялост при определени критерии, заложени от клиента.

Покупката на акции (заемането на дълга позиция) с цел печалба от ръст в цената на тези финансови инструменти остава най-популярният начин за търговия, но повечето развити борси в днешно време позволяват да се правят пари и от спада в цената на тези ценни книжа.

Прочетете повече: В какво да инвестираме парите си?

Продажбата на акции, които не притежаваме, наричана още къса позиция, е операция, от която можем да спечелим, ако очакваме спад в цената и той се материализира. Операцията е сравнително по-сложна и много по-рискова от обикновената покупка на акции. За да влезем в къса позиция, трябва да проверим дали борсата, на която се търгуват тези инструменти, позволява късите продажби, както и да намерим брокер, който ще ни позволи да си отворим така наречената маржин сметка за този вид търговия.

Активната търговия на акции изисква изграждането на ясно дефинирана стратегия, която да следваме. Съществуват много видове стратегии за търговия и изборът на подходящата стратегия за нас ще зависи до голяма степен от това какво искаме да постигнем и какъв риск сме склонни да поемем.

Ето и четири печеливши стратегии за търгуване с акции:

  1. Активна търговия през деня

Активната търговия се характеризира с отварянето и затварянето на една позиция в рамките на един ден. Това е краткосрочна стратегия, която цели да извлече ползи от движения в цената на акциите в рамките на работния ден на борсата. Стратегията е сравнително рискова, тъй като често цената през деня може да бъде волатилна, променяйки посоката си рязко под влиянието на множество фактори.

Често заемането на позиция през деня включва нареждането на стоп поръчка към нашия брокер, с цел лимитиране на загубата, която можем да понесем от неочаквано за нас движение в цената. Движението в цената на една акция в рамките на деня може да бъде провокирано от множество фактори, включващи както макроикономически и политически данни, засягащи цялата икономика или дори световните пазари, така и информация, която е изцяло специфична за конкретната компания или сектор, в който тя оперира.

Прочетете повече: 5 съвета за поддържане на добри лични финанси

  1. Търговия чрез използване на технически анализ

Техническият анализ е един от основните инструменти за търговия на акции и той може да бъде използван както в краткосрочен така и в дългосрочен план. Техническият анализ представлява използването на исторически данни за промените в цената на дадена акция и визуализирането на тези промени с цел да се проследят определени закономерности.

При този вид анализ се използват графики за изменението на цената на акциите и трейдърите се опитват да предвидят бъдещето движение посредством предварително дефинираните “фигури”, които формира графичното изменение на цената.

Препоръчително е за всеки, който реши да използва този подход, да се запознае добре с всички исторически установени закономерности, както и да анализира детайлно историческото движение на акциите на компанията, която ще се търгува.

  1. Усреднено търгуване (Dollar-cost averaging)

Така нареченото dollar-cost averaging е стратегия, при която фиксираме определена сума, която сме склонни да инвестираме в дадена акция или акции на равен интервал от време (всеки месец, всяко тримесечие и т.н.).

Тази стратегия е дългосрочна и е важно, преди да започнем да я изпълняваме, да проверим какви ще бъдат разходите ни за такси и комисионни. Това ще определи сумата и периодичността на нашите инвестиции. При тази стратегия не би трябвало да се вълнуваме прекалено много от спадове в цената на акциите, тъй като целта ни е дългосрочно да генерираме доходност. Стратегията се заключва в това, че в моменти на пазарна корекция, се изкупуват избраните от нас акции по-евтино, което генерира по-висока доходност в дългосрочен план.

Прочетете повече: Какво е финансова култура и как да я постигнем?

  1. Buy and hold

Една от най-старите стратегии за търгуване на акции е така наречената buy and hold стратегия, при която се стремим да купим акции на компании, които според нас имат сравнително предимство при продуктите или услугите, които предлагат. Често тази стратегия се използва за така наречените „сини чипове“. Това са добре установени компании в своя сектор, доказали своята лидерска позиция във времето. Обикновено тези акции изплащат и дивиденти, което ни носи допълнителна доходност.

Стратегията е дългосрочна и цели да донесе относително добри доходи с ниска волатилност.


Wealth Effect Management е независим финансов консултант с доказан опит в управлението на лични финанси. Нашите експерти предоставят персонализирани решения за подобряване на цялостното финансово състояние на клиентите ни. Постигаме това благодарение на дългогодишното си партньорство с едни от най-големите банки, застрахователни компании, инвестиционни и пенсионни фондове на българския пазар. Нашите консултации са изцяло безплатни за клиента, а мисията ни е да повишим финансовата култура на българските граждани и да им помогнем да управляват по-ефективно парите си. 

ОПТИМИЗИРАЙТЕ ЛИЧНИТЕ СИ ФИНАНСИ

Искате да управлявате ефективно парите си, но не сте сигурни как? Светът на финансите е сложен, но не и необясним. Заявете своята безплатна консултация сега и получете отговорите от нашите експерти.

×

Свържи се с нас

×
×