5 важни фактора при избора на инвестиционна стратегия

Целта на всеки един инвеститор е да увеличава капитала си. Вечните въпроси са какъв риск можете да толерирате и за колко време сте склонни да оставите парите си да работят за вас. Подходящата инвестиционна стратегия зависи не само от тези, но и от други фактори.

Пасивно vs. Активно инвестиране

Представете си, че искате да инвестирате самостоятелно, но нямате достатъчно време. В такъв случай пасивното инвестиране е правилният избор.

Принципът на пасивното инвестиране е, че инвеститорът купува предимно борсово търгувани фондове (например копиращ S&P 500) и се опитва да постигне доходност, която да съответства на дългосрочното възходящо движение на пазарния индекс.

Предимствата на пасивното инвестиране са по-ниски такси, по-лесно управление на инвестициите и постепенното изграждане на капитал.

Въпреки че пасивното инвестиране не изисква голям брой транзакции, е необходимо движението на пазара да се следи регулярно.

Ако не се осмелявате да инвестирате сами, можете да се свържете с финансови експерти. Те могат да подсигурят за вас както пасивно , така и активно управление. Друго предимство на използването на професионалисти е, че те следят инвестициите ви, в случай, че нямате достатъчно време за това.

Какво е активното инвестиране? Основната му характеристика е, че не копира пазарен индекс, както всъщност прави пасивното. Вместо това портфолио мениджър търси потенциални възможности за сделки, които да се представят по-добре от индекса и да реализират по-висока печалба.

Добрата тактика и намирането на точния момент са в основата на максимизирането на печалбата при активното инвестиране. Портфолио мениджърът може да се фокусира и върху определен отрасъл или по различен начин да добави стойност за клиента (например да намали волативността).

 

Инвестиционен хоризонт

Пасивното инвестиране носи добра доходност в средносрочен и дългосрочен план и можете да го използвате като инструмент за спестяване за пенсия. Можете да го използвате и да спестявате пари за децата си (за образование или за първото им жилище).

Ако пък планирате да закупите недвижимо имущество в следващите от 3 до 5 години, инвестиционна стратегия, която е заложена за няколко десетилетия, може да не е най-правилният избор за вас. В този случай по-добре е да изберете активното инвестиране, което от своя страна изисква споменатите по-горе тактика и добре планирани стъпки, за  да може да донесе по-висока доходност.

Причината да инвестирате (вашата цел, за която ще използвате парите) и инвестиционният хоризонт вървят ръка за ръка. Важно е винаги да се взима предвид отношението между тях.

 

Риск

Естествено, няма инвестиционна стратегия без никакъв риск. Въпреки това от вас зависи какъв риск сте склонни да поемете. Когато говорим за риск, инвестициите се разделят основно на консервативни, балансирани и динамични.

Консервативните инвестиции предпазват капитала ви от инфлацията, като генерират и минимална доходност над нея. Все пак те са и най-ниско рисковите.

Балансираната стратегия поема някакви рискове, но те не превишават потенциалната доходност. С други думи, това е начинът да постигнете разумна доходност с умерен риск.

От трите възможни опции динамичното (агресивното) инвестиране създава предпоставка както за най-големи печалби, така и за най-големи загуби. В този случай трябва инвестициите да се следят регулярно и е добре парите да бъдат оставени да работят възможно най-дълго време за вас.

 

В какво искате да инвестирате

Рискът зависи от типа активи, в които инвестирате. Това означава, че спрямо риска, който смятате, че можете да толерирате, трябва да изберете кой инструмент или комбинация от инструменти е най-подходящ за вас.

Ако сте консервативен инвеститор, подходящи са облигациите и паричните пазари. Имайте предвид, че не всички облигации са консервативни. Висококачествените държавни облигации са добър избор, но корпоративните облигации (особено някои от тях) са по-рискови.

Умереният риск и разумната доходност най-често може да се подсигурят, като инвестирате в инструменти, които изплащат дивидент или купон. Комбинацията от инструменти с фиксиран доход и акции обикновено предоставя това.

При динамичното инвестиране е най-добре да се насочите към акции, ако нямате предишен опит. Опитните и добре запознати с пазарите инвеститори могат да използват и деривати, чиято стойност зависи от актива, който представят. Това може да са стоки, облигации, валути, акции и др. Към динамичното инвестиране може да добавите и минимално количество инструменти с фиксиран доход за диверсификация на портфолиото.

Колко ще струва

Уверете се, че при избора на инвестиционна стратегия сте се запознали добре с това какви са таксите. В някои случаи те дори може да се окажат по-високи от доходността, която очаквате. Инвестиционните компании най-често разделят таксите на три части:

  • Встъпителна такса;
  • Фиксирана такса управление;
  • Такса за добро представяне, която зависи от реализираната печалба.

Избирайте внимателно къде инвестирате, за да оптимизирате разходите си.

Взаимните фондове са обект на по-високи такси управление, но борсово търгуваните фондове (ETFs) имат значително по-ниски такива. По отношение на таксите ETFs са по-конкурентни от взаимните фондове.

Освен инвестиционен инструмент, внимателно избирайте и компанията, чрез която инвестирате.

Такса управление е 0.5-3% годишно. Встъпителната такса може да бъде до 5% от инвестираната сума. Естествено, колкото по-ниски са таксите, толкова по-висока е печалбата за клиента. Важно е да добавим, че таксите на WEM зависят от това дали избирате акции, облигации, комбинирано портфолио или портфолио, фокусирано върху краткосрочните инвестиционни възможности.

В случай, че не можете да се справите с избора на инвестиционно портфолио, не се колебайте да се свържете с нас. Спрямо вашите изисквания, ще помогнем да изберете подходящата за вас инвестиционна стратегия.

 

Nepremeškajte žiadnu cennú informáciu

Prihláste sa do newslettra a dostávajte WEM Insights pravidelne priamo do vášho mailboxu.