Как работи частното пенсионно осигуряване в България, какво е УПФ и с какво се различава от другите инвестиционни инструменти?

30. 1. 2019

След проведената през 2000 г. пенсионна реформа в България системата се раздели на 3 стълба с цел да се намали негативния демографски ефект от застаряващото и намаляващо население. Демографията още тогава оказваше силен негативен ефект върху системата, което можеше да се види в големия дефицит на фонд Пенсии в НОИ – дефицит, който въпреки реформата продължи да расте и след 2000 г. Основен елемент от проведената тогава реформа беше въвеждането на частно пенсионно осигуряване за българите родени след 1959 г.

С какво се характеризира частното пенсионно осигуряване в България?

Всеки работещ българин, попадащ в трета категория труд и роден след 1959 г. притежава собствени средства, които се управляват от едно от регулираните частни пенсионноосигурителни дружества. Пенсионната реформа прави частното пенсионно осигуряване задължително за тези лица, като всеки месец автоматично се отделят 5% от брутната заплата, които постъпват в избраното от вас дружество. Първоначално това дружество се назначава автоматично на случаен принцип, но впоследствие може да бъде сменено при желание на осигуряващото се лице. Комисията за финансов надзор (КФН) е органът, който регулира този пазар и в момента има издадени разрешителни на 9 такива пенсионни дружества да управляват нашите пари.

Прочетете повече: Как се определят цените на горивата в България?

Още след първата вноска парите ви стават част от така наречения Универсален пенсионен фонд (УПФ) на избраното от вас дружество и тези средства се инвестират според инвестиционната политика на съответната компания. КФН налага определени лимити за това къде могат да бъдат инвестирани парите, но всяка компания притежава собствена политика за това в кои акции и облигации да вложи средствата, което от своя страна се определя от професионални портфолио мениджъри и финансисти. Трябва да се отбележи, че инвестиционната политика на пенсионните дружества е сравнително консервативна, като голяма част от парите се инвестират в дългови инструменти, които се характеризират с нисък риск, но и ниска възвращаемост. Всяко дружество е длъжно да публикува подробен отчет за своите инвестиции и всеки заинтересуван може да провери тази политика на страницата на своето пенсионно осигурително дружество.

Какви са плюсовете и минусите на частното пенсионно осигуряване в България?

Моделът на частно пенсионно осигуряване е много по-устойчив от първия стълб на пенсионната система (така наречения разходо-покривен модел), където парите се използват директно за изплащането на текущи пенсии. При частното пенсионно осигуряване средствата, които се инвестират от името на пенсионното дружество, са лично ваши. Балансът, както и промяната всеки месец, могат да бъдат проследени и тези средства ще бъдат наследени от Ваш роднина при неблагоприятно събитие.

Прочетете повече: Eвропа не създава нови милиардери, но остава лидер в опазване на богатството

Този „пазар“ обаче е и силно регулиран, което води до някои недостатъци спрямо свободния избор на инвестиционна схема за вашите спестявания. Таксите, които се дължат на тези дружества, например, са сравнително по-високи от това, което предлага пазарът. Повечето такива дружества взимат около 4% от всяка ваша вноска при автоматичното закупуване на дял в техния УПФ, като за сравнение средната такса за взаимен фонд варира между 1-2%, като има и дружества, които не взимат такса при закупуването на дялове в техните фондове. Освен това, както вече се спомена, инвестиционната политика на тези фондове е сравнително консервативна, което възпрепятства хората с по-висока рискова толерантност да инвестират парите си във фонд с по-голяма експозиция към акции, например. Не на последно място трябва да се отбележи, че съществува и политически риск тези частни средства да бъдат национализирани, какъвто опит вече имаше преди няколко години.

Алтернативи на частното пенсионно осигуряване

Макар че е трудно да се говори за алтернативи на частното пенсионно осигуряване, предвид задължителния елемент на участието в тази спестовна схема, можем да направим няколко сравнения с други инвестиционни възможности.

  • Инвестиране във взаимен фонд

Една добра алтернатива на частните пенсионни фондове са така наречените взаимни фондове, които също са колективни схеми за инвестиране. Основната разлика е, че пазарът на взаимни фондове не е толкова регулиран, таксите са сравнително по-ниски от тези на пенсионните фондове, изборът от инвестиционни схеми е почти необятен и прекратяването на отношенията ви с такъв фонд става сравнително лесно в рамките на един ден. В България вече оперират няколко големи международни инвестиционни компании, през които имате достъп до десетки взаимни фондове с различен рисков профил. Това означава, че можете да вложите спестяванията си както в колективни схеми, инвестиращи изцяло в акции, така и в такива, инвестиращи изцяло в облигации или други финансови инструменти.

Прочетете повече: В какво да инвестираме парите си?

  • Активна търговия на финансовите пазари

Задължителното пенсионно осигуряване предполага, че финансовата ни култура е относително ниска и затова доверяваме управлението на нашите спестявания на специалисти. Има обаче хора, които редовно следят пазарите и могат чрез своите познания и умения да генерират много добра доходност чрез активна търговия. Разбира се, активната търговия е много по-рисково начинание, но за тези от вас, които са запознати с материята, съществува необятна възможност от избор на инструменти за генериране на доходност – от инвестиции в стандартни инструменти като акции и облигации, през по-нестандартни като петрол, злато и сребро, а защо не и екзотични алтернативи като опции и фючърси.

Прочетете повече: Как работят фондовите борси?

  • Инвестиция в имот

Задължителното пенсионно осигуряване също така не взима предвид факта, че макроикономическата конюнктура постоянно се променя и с нея се променят и инвестиционните възможности. Например, в условията на ниски лихвени проценти по ипотечните заеми и силно търсене на пазара за краткосрочно отдаване под наем, платформи като Airbnb и Booking предоставят една много добра алтернатива за пасивен доход. Според данни от фирми в бранша, при добра локация на имота, един апартамент може да генерира 10-15% доходност от краткосрочно отдаване под наем, което ще покрие както разходите за ипотечния кредит, така и ценовата инфлация и ще ни генерира много по-висока доходност от повечето инвестиционни възможности в момента.

Прочетете повече: Какво трябва да знаем за ипотечния кредит?


Wealth Effect Management е независим финансов консултант с доказан опит в управлението на лични финанси. Нашите експерти предоставят персонализирани решения за подобряване на цялостното финансово състояние на клиентите ни. Постигаме това благодарение на дългогодишното си партньорство с едни от най-големите банки, застрахователни компании, инвестиционни и пенсионни фондове на българския пазар. Нашите консултации са изцяло безплатни за клиента, а мисията ни е да повишим финансовата култура на българските граждани и да им помогнем да управляват по-ефективно парите си. 

ОПТИМИЗИРАЙТЕ ЛИЧНИТЕ СИ ФИНАНСИ

Искате да управлявате ефективно парите си, но не сте сигурни как? Светът на финансите е сложен, но не и необясним. Заявете своята безплатна консултация сега и получете отговорите от нашите експерти.

×

Свържи се с нас

×
×