Как работят фондовите борси?

15. 12. 2018

Фондовите борси са специализиран вид пазари, където се търгуват дялове на публични компании, по-известни като акции. Макар и всяка една фондова борса да разполага с физически адрес, в днешно време това място се използва основно за администриране на работата на борсата, докато самата търговия се извършва онлайн. Самите борси се управляват от дружества, чиято цел е да привличат все повече компании да предоставят за търговия своите ценни книжа на тези пазари, както и все повече инвеститори, които активно да търгуват тези ценни книжа. Не на последно място, фондовите борси, и като цяло търговията на акции са силно регулирани, като в България основният регулатор на дейността на Българска фондова борса е Комисията за финансов надзор.

В тази статия ще ви запознаем с някои от основните термини и правила за опериране на фондовите борси.

Кои компании могат да търгуват на фондовата борса?

На фондовите борси можем да купуваме и продаваме дялове единствено на публични компании, които са част от съответната борса. Когато една компания реши да стане публична и да започне да предлага своите дялове на борсата, тя започва този процес с така нареченото първично публично предлагане, известно на английски с термина Initial Public Offering (IPO).

Прочетете повече: Европа не създава нови милиардери, но остава лидер в опазване на богатството

При първичното предлагане компанията продава определен дял от своя капитал на предварително подбрани инвеститори, а след това тези дялове започват да се търгуват активно на борсата. Трябва да се отбележи, че дяловете на една компания могат да бъдат търгувани на повече от една борса.

Кой може да търгува на фондовите борси?

Всеки може да участва в търговията на фондовите борси, въпреки че самото участие не става директно, а чрез посредници, които се наричат брокери. Брокерските къщи са регулирани бизнеси, които свързват желаещите да търгуват на дадена финансова борса със самата борса. Те изпълняват поръчките за покупка и продажба на ценни книжа, като в замяна взимат комисионна такса за това. Брокерските къщи се конкурират помежду си за привличането на повече клиенти и затова е важно, когато искаме да участваме в търговията с акции на дадена борса, да проверим кои брокерски фирми имат достъп до съответната борса. Важно е да се знае и какви са комисионните на различните брокери за търговия.

Прочетете повече: Какво трябва да знаем за ипотечния кредит?

В миналото всички поръчки за покупка и продажба на ценни книжа на борсите са се осъществявали чрез телефонни разговори с брокерите, но в днешно време процесът е много опростен и тези дейности се извършват основно онлайн чрез специализирани платформи. Всеки играч на борсата създава личен профил в тези платформи, през който може лесно да следи какви са цените на акциите в реално време, какви са комисионните, както и какви са наличните средства по неговата сметка.

Как работят фондовите борси?

Една от най-важните характеристики на една борса е нейната ликвидност. Казано с други думи, това е съвкупността от инвеститори, които са готови във всеки един момент да купуват или продават акции. Колкото по-активна търговия има на дадена борса, толкова по-голяма е ликвидността, като тя често се разглежда за всяка отделна компания, т.е. има компании, при които интересът за търговия е много по-висок и съответно там ликвидността е по-висока.

Високата ликвидност прави разликата между цената за купуване и продаване на дадена акция по-ниска, както и позволява при нужда от продажба и излизане от дадена позиция, нашата поръчка да бъде изпълнена възможно най-бързо с минимална загуба за нас.

Прочетете повече: 5 ефективни начина за спестяване на пари

Всяка една фондова борса притежава така наречения бенчмарк. Този индекс следи група от компании, търгувани на борсата, по даден критерий. Това могат да бъдат 20-те компании с най-голяма пазарна капитализация например, като промяната в този индекс е динамична. Тоест, ако цената на акциите на дадена компания падне значително, нейната пазарна капитализация може да се озове под тази на друга компания и така да бъде изместена от почетното място в този индекс.

Цените за купуване и продаване на дадена акция, предлагана на фондовата борса, зависи най-просто казано от търсенето и предлагане, като на по-технично ниво това се определя от съвкупните поръчки за купуване и продаване, които постъпват през всички брокерски фирми, които имат правото да търгуват на борсата. Съществуват много видове поръчки, които можем да заявим през нашия брокер, но по-важното е да знаем, че не винаги можем да купим или продадем акция на желаната от нас цена. Това зависи изцяло от наличието на насрещна поръчка за същата сума.

Как да печелим пари от фондовата борса?

Най-класическият начин за печелене на пари от фондовата борса е чрез покупка на дадени акции, от които можем да спечелим както през увеличението на тяхната цена (капиталова печалба), така и през дивидентни плащания, при условие, че компанията прави такива. Дивидентите са плащания, които една компания прави регулярно към своите инвеститори, ако е генерирала печалба за даден период. Този вид доход е типичен за по-зрелите компании.

Можем да правим пари и от така наречената къса продажба на акции, което технически представлява продажба на акции, които ние не притежаваме, като самият процес става възможен благодарение на нашия брокер. Важно е да се знае обаче, че късите продажби не са разрешени от всички борси. Повечето брокери имат стриктни правила за извършването на такъв вид операции.

Прочетете повече: В какво да инвестираме парите си?

Ако решим да участваме активно на дадена фондова борса с цел инвестиция, можем да направим това напълно индивидуално, чрез услугите на даден брокер, закупувайки акциите на дадени компании, които преценяваме, че ще се справят относително по-добре от останалите.

Можем и да инвестираме в „целия“ пазар като закупим някой борсово търгуван индекс или взаимен фонд, с което ще имаме по-широка експозиция към пазара. Това също така ще ни спести и много брокерски такси и автоматично ще диверсифицира нашата инвестиция.

Можем също така да доверим нашите спестявания на инвестиционен консултант, който от наше име да инвестира парите ни, като изборът на инструменти би бил съобразен с личните ни предпочитания.

Прочетете повече: 5 съвета за поддържане на добри лични финанси


Wealth Effect Management е независим финансов консултант с доказан опит в управлението на лични финанси. Нашите експерти предоставят персонализирани решения за подобряване на цялостното финансово състояние на клиентите ни. Постигаме това благодарение на дългогодишното си партньорство с едни от най-големите банки, застрахователни компании, инвестиционни и пенсионни фондове на българския пазар. Нашите консултации са изцяло безплатни за клиента, а мисията ни е да повишим финансовата култура на българските граждани и да им помогнем да управляват по-ефективно парите си. 

ОПТИМИЗИРАЙТЕ ЛИЧНИТЕ СИ ФИНАНСИ

Искате да управлявате ефективно парите си, но не сте сигурни как? Светът на финансите е сложен, но не и необясним. Заявете своята безплатна консултация сега и получете отговорите от нашите експерти.

×

Свържи се с нас

×
×