Какво трябва да знаем за инфлацията?

16. 12. 2018

Темата за инфлацията в България дълги години не представляваше особен интерес за медиите, но това започна да се променя тази година. След като потребителската инфлация отчете двуцифрен растеж точно преди началото на Голямата Рецесия, следваха няколко години на ниска инфлация и дори в някои случаи спад на цените. От тази година обаче темата стана отново актуална след като инфлацията, макар и далеч от стойностите регистрирани през 2007-2008 година, започна отново да расте и вече достига близо 4%.

Какво представлява инфлацията?

Има различни дефиниции на инфлацията сред различните икономически школи, но за нашите цели ще използваме една от най-тесните – това е промяната на индекса на потребителските цени (ИПЦ), измерван на месечна база от националния статистически институт (НСИ). За целта на това измерване НСИ всеки месец събира информация за цените на определен набор от стоки и услуги, които са част от така наречената потребителска кошница. Това са най-употребяваните стоки и услуги от българските домакинства. Разбира се, всяка стока и услуга имат различна тежест в този индекс, като храните например са с най-голяма, тъй като домакинствата заделят огромната част от бюджета си именно за това.

Прочетете повече: Какво трябва да знаем за ипотечния кредит?

Когато ИПЦ расте, цените в икономиката се повишават и налице имаме повишаваща се инфлация. Когато индексът се понижава, феноменът се нарича дефлация.

Защо се покачват цените?

Съществуват различни причини цените на стоките и услугите в една икономика да се покачват. От една страна, на чисто фундаментално ниво, цените на стоките и услугите се покачват, когато имаме относително бързо покачване на количеството пари, или казано с други думи, когато централната банка печата пари по една или друга причина. Именно това беше основната причина за хиперинфлацията в България през 96-97 година, когато спестяванията на много българи бяха заличени следствие на обезценяването на лева.

Прочетете повече: 5 съвета за поддържане на добри лични финанси

Създаването на пари от страна на централната банка води до обезценяването им спрямо стоките и услугите, когато предлагането расте с по-бавен темп. По чисто пазарни причини инфлация може да бъде създадена и в следствие на повишено търсене на стоки и услуги в условията на силен икономически ръст, покачване на заплатите и увеличаване на заетостта. В момента сме свидетели именно на този феномен. Безработицата в България стигна предкризисните си нива, а заплатите растат. Тези фактори стимулират потреблението, което от своя страна кара много търговци да вдигат цените.

Прочетете повече: В какво да инвестираме парите си?

Но цените могат да се покачват и от други пазарни фактори, които са напълно външни за нашата икономика. Покачването на цените на петрола е един такъв фактор, тъй като България е нетен вносител на суровината. В действителност всички вносни стоки могат да укажат сериозно отражение върху ръста на потребителските цени, не само петролът. Валутният курс също оказва влияние по линия на вноса – колкото по-обезценена е нашата валута, толкова по-скъпи са вносните стоки и това създава инфлация.

Какви са последиците от инфлацията за нас?

Някои икономисти твърдят, че е полезно за икономическия растеж да се поддържа малка положителна инфлация от около 2-3%, но абстрахирайки се от икономическите теории, можем спокойно да кажем, че това, което със сигурност причинява инфлацията, е да ни прави по-бедни. Например, когато НСИ отчете годишна инфлация от 4% през даден месец, това означава, че през този месец са ни трябвали средно 4% повече пари за да си купим същия набор от стоки и услуги, които сме си купили през същия месец на миналата година.

Прочетете повече: Какво е финансова култура и как да я постигнем?

Разумно е да отчитаме нивото на инфлация винаги, когато правим финансови сметки или взимаме решения. Например, когато инвестиционният ни фонд е генерирал доходност от 10% за последната година, но инфлацията е 4%, това означава, че реалната ни доходност всъщност е 6%. Когато поверим спестяванията си на банка и депозитният инструмент ни носи лихва от 1%, всъщност ние губим пари, ако в хипотетичния случай инфлацията е 4%. Нашите спестявания са под постоянна „атака“ от потребителската инфлация и когато взимаме решение за портфолиото си от инвестиции, трябва да се опитаме да генерираме доходност поне толкова голяма колкото е инфлацията.

Как можем да се предпазим от инфлацията?

Неслучайно икономистите наричат инфлацията скрит данък. Това е феномен, който не можем да избегнем, но за сметка на това можем да се научим да се предпазваме от него. Колкото по-малка част от нашите активи държим в кеш или в инструменти с ниска доходност (банкови депозити например), толкова по-добре ще се защитаваме от инфлацията. Някои финансови инструменти са известни с това, че предоставят добра защита от инфлацията, тъй като тяхната доходност се движи в унисон с повишението на цените.

Прочетете повече: Как работят фондовите борси?

Акциите са пример за такъв инструмент, тай като ръстът при цените на тези инструменти е в пряка връзка с ръста на продажбите и печалбите на една компания. Те от своя страна се повишават, когато цените на стоките и услугите се повишават, разбира се при равни други условия.

Имотите, както и други дълготрайни материални активи от този тип, също са популярни инструменти за защита от инфлация. Златото, среброто и някои други ценни метали исторически са се представяли добре в периоди на висока инфлация. Инструментите с фиксирана доходност (дългови инструменти), от друга страна са известни с това, че не предоставят достатъчно добра защита от инфлация, тъй като възвращаемостта при повечето от тях е фиксирана и инфлацията изяжда част от този вид доходност.


Wealth Effect Management е независим финансов консултант с доказан опит в управлението на лични финанси. Нашите експерти предоставят персонализирани решения за подобряване на цялостното финансово състояние на клиентите ни. Постигаме това благодарение на дългогодишното си партньорство с едни от най-големите банки, застрахователни компании, инвестиционни и пенсионни фондове на българския пазар. Нашите консултации са изцяло безплатни за клиента, а мисията ни е да повишим финансовата култура на българските граждани и да им помогнем да управляват по-ефективно парите си. 

ОПТИМИЗИРАЙТЕ ЛИЧНИТЕ СИ ФИНАНСИ

Искате да управлявате ефективно парите си, но не сте сигурни как? Светът на финансите е сложен, но не и необясним. Заявете своята безплатна консултация сега и получете отговорите от нашите експерти.

×

Свържи се с нас

×
×