Най-силната икономика в Азия забавя растежа на целия континент

16. 11. 2018

Колкото и изненадващо да звучи, Китай се намира в ситуация, в която дърпа надолу цялата останала част на Азия. Забавящият се растеж на китайската икономика оказва негативно влияние върху търговията на развиващите се и развитите страни на континента.

Това е особено отчетливо за страните, които са част от групата на Международния валутен фонд. Те са общо 30, а в техните редици фигурират титани като Индия, Индонезия и Тайланд, както и догонващи претенденти за тази титла, като Филипините и Малайзия. Още по-фрапиращ е фактът, че ако изключим Китай от списъка на азиатските икономики, съвкупната търговия на континента би отбелязала по-висок растеж.

Какво говорят цифрите  

Според последната статистика общият ръст на износа и вноса на групата от развиващи се икономики в Азия през 2017 г. е съответно 11.4% и 14.7%, докато премахвайки Китай от групата, ръстовете биха били съответно 13% и 16%.

Тези цифри изглеждат необичайно, защото до съвсем скоро, китайската икономика успяваше чрез собствения си ръст на износа и вноса да изкриви значително средния ръст за континента. Докато по-голямата част от Азия все още остава значително зависима от вноса на стоки и услуги и регистрира търговски дефицит, отрицателен баланс по текущата сметка на континента не е регистриран от 2002 г. насам.

Изключвайки Китай от групата, картинката се променя драстично и съвкупният баланс по текущата сметка става отрицателен и то с огромен марж за последните 13 години. Нещата в момента се променят и съвкупният търговски дефицит на континента вече не може да се покрие от излишъка, който регистрира Китай.

Очакванията за 2018 г. са търговският излишък на Китай да достигне 181.4 млрд. щатски долара, което е най-ниското ниво от 2011 г. насам. Това се случва в условия на намаляващ дял на търговията на Китай спрямо съвкупната търговия на развиващата се част от континента – очакванията са делът да достигне 56.7% през 2018 година, най-ниското ниво от 6 години насам.

Достигна ли Китай своя пик?

Китай достига своя пик на търговията през 2015 г., когато икономиката регистрира излишък по текущата сметка от 350 млрд. щатски долара, което е ръст от 60% спрямо предходната година. През същата година, развиващите се икономики в Азия съвкупно бележат излишък по текущата сметка от 329 млрд. долара, което означава, че изключвайки Азия, останалата част от страните в тази група са регистрирали дефицит по текущата сметка от 28 млрд. долара.

През 2016 и 2017 г. излишъкът по текущата сметка на Китай намалява до 234 млрд. долара, а очакванията са спадът да продължи, достигайки 200 млрд. долара през 2018 година. Това води до допълнително влошаване на условията на външна търговия на групата от развиващи се икономики в Азия и общият дефицит по текущата сметка се очаква да достигне 129 млрд. долара тази година.

Поглеждайки към данните за икономическия растеж на континента, трудно можем да игнорираме силните контрасти в цифрите. Феноменалният растеж на Китай през годините играе важна роля в търговията на континента.

Ето едно важно сравнение:

Между 2012 и 2014 г. средният икономически растеж на развиващите се страни в Азия достига 9.2%, ако броим Китай, но пада до 3.8%, ако го изключим. На практика това означава, че Китай е добавил 5.4 процентни пункта към съвкупния растеж на групата азиатски страни. След 2014 г. обаче, изглежда нещата се променят и развиващите се икономики в Азия започват да се справят по-добре, когато изключим Китай от сметката. Същото сравнение за периода 2015 – 2018 г. показва, че развиващите се страни в Азия ще отбележат ръст от 6.1% заедно с Китай и 7.3% без Китай.

Възможни причини и последици

Една от причините за намаляващата тежест на китайската икономика върху данните за целия континент може би е увеличаващата се конкуренция от други страни, както и променящата се структура на китайската икономика от такава зависеща от външната търговия, към такава разчитаща все повече на вътрешно потребление. Въпреки това, предвид сериозния мащаб, който китайската икономика е придобила през годините, не може да се каже че има реална конкуренция. Глобалният икономически растеж през последните години и съпътстващият го растеж в потреблението неминуемо са дали допълнителен тласък на търговията на Китай.

Съществува и сценарият, в който другите азиатски икономики са успели през годините да се отделят от китайската верига на доставки. В крайна сметка легендарната верига за производство на електроника, която се простира от фабриките за полупроводници в Тайван до високотехнологичните производства в Сеул и Токио, минава през Шенжен.

Пренасочването на тази верига със сигурност би нарушило установените норми, като се има предвид факта, че почти 65% от азиатската търговия се осъществява в рамките на континента и Китай играе централна роля във всичко това.

Дивергенцията между Китай и останалата част от Азия все пак е реалност и това ни дава повод за размисъл за бъдещите развития на континента.

Ако Китай не дърпа растежа на развиващата се част от континента, кой би заел неговото място?

Със своите 56.7% от дела на цялата азиатска търговия, Китай засега остава доайенът на източния континент, дори на фона на тренда от последните години. Предвид огромната роля на китайската икономика за цяла Азия, Пекин е, така да се каже, „твърде голям за да се провали“.

В тази ситуацията търговската война между САЩ и Китай, намаляването на търговския излишък на Китай и волатилността на пазарите за суровини внезапно стават проблеми не само на Китай, но и на целия континент.

Несъмнено Китай ще продължи да играе водеща роля през следващите десетилетия, но в Азия има видими признаци на разместване на икономическите процеси и това не може да бъде пренебрегвано.

Източник: Forbes


Wealth Effect Management е независим финансов консултант с доказан опит в управлението на лични финанси. Нашите експерти предоставят персонализирани решения за подобряване на цялостното финансово състояние на клиентите ни. Постигаме това благодарение на дългогодишното си партньорство с едни от най-големите банки, застрахователни компании, инвестиционни и пенсионни фондове на българския пазар. Нашите консултации са изцяло безплатни за клиента, а мисията ни е да повишим финансовата култура на българските граждани и да им помогнем да управляват по-ефективно парите си. 

ОПТИМИЗИРАЙТЕ ЛИЧНИТЕ СИ ФИНАНСИ

Искате да управлявате ефективно парите си, но не сте сигурни как? Светът на финансите е сложен, но не и необясним. Заявете своята безплатна консултация сега и получете отговорите от нашите експерти.

×

Свържи се с нас

×
×