WEM услуги

Ипотечни и застрахователни услуги

За да предоставим най-доброто обслужване на нашите клиенти, ние си сътрудничим с всички търговски банки в България и предоставяме на нашите клиенти:

  • Анализ на ипотечните споразумения и подбор на най-изгодните условия при покупка на земя или недвижим имот.
  • Оценка на инвестиционни планове
  • Придружаващи продукти, необходими за реализиране на ипотека: застраховка на недвижими имоти, застраховка на даден риск или спестявания за предсрочно изплащане на ипотека