WEM услуги

Данъчни и счетоводни услуги

Ние също предлагаме комплексни консултации както за физически, така и за юридически лица:

  • Консултация за семейни наследници
  • Одити и оптимизация на семейни активи
  • Подготовка на годишни финансови отчети
  • Оптимизиране и създаване на фирмената структура
  • Създаване на холдинг
  • Създаване на фондове