WEM услуги

Управление на недвижимото имущество

Услуга, която дава възможност на нашите клиенти да се възползват от предимствата на собствеността върху недвижимите си имоти без притеснения и затруднения с времето, които обикновено са свързани с недвижими имоти:

  • Комплексно управление на съоръжения
  • Съдействие при подготовката, финансирането и управлението на проекти за развитие
  • Експертна оценка на инвестиционни планове
  • Съдействие при покупка и продажба на недвижими имоти с инвестиционен план