WEM услуги

Издаване на ценни книжа

Една от уникалните ни услуги, която включва:

  • Цялостна помощ за издаване на акции или облигации
  • Консултации за набиране на капитал