WEM услуги

Семеен асет мениджмънт

Важна услуга за запазване, подобряване и предаване на придобитото семейно богатство:

  • Подробна правна помощ
  • Анализ на правната структура на семейните активи
  • Анализ на правните договори и уреждане на наследствените процедури
  • Безпроблемно прехвърляне на семейни активи