WEM услуги

Семейно наследство

Една от услугите за Wealth Management, която става по-важна и спешна с времето:

  • Подробна правна помощ
  • Прехвърляне на семеен бизнес и недвижимо имущество
  • Управление при криза
  • Консултации и осигуряване на външно управление
  • Определяне на правната структура и сигурност за съответните договорни отношения