Alexandra Fitošová

Office Manager

По време на предишната си кариера Alexandra се фокусира върху ефективното представяне и подобряването на фирмените процеси. В WEM тя използва този опит като Front Office Manager и по този начин допринася за безпроблемната работа и следователно по-добрите услуги за нашите клиенти.

Alexandra Fitošová