Dilyana Stefanova

OFFICE MANAGER

Като наш офис мениджър, Диляна използва своя опит в областта на финансите, като същевременно предоставя необходимата административна подкрепа и осигурява безпроблемна работа, така че всички ние да можем да се съсредоточим върху най-важните аспекти от нашата работа – дългосрочните грижи за нашите клиенти, така че да могат да живеят спокоен и пълноценен живот.

Dilyana Stefanova