Jana Malejčíková

Wealth Advisor

Един от най-младите членове на екипа на Wealth Effect Management. Той използва ценния си опит от предишната си работа като съветник за частни клиенти в Poštová banka в WEM като богат съветник и в същото време покрива широка гама от консиерж услуги за нашите заможни клиенти.

Jana Malejčíková