Marek Žákovič

Developer

При нас той прилага опита си в CAD/CAM programming и създаване на приложение на настоящата си позиция в Wealth Effect Management. Занимава се с разработването на вътрешно приложение за допълнително рационализиране на процесите на компанията и предоставяне на по-добра услуга за клиентите.

Marek Žákovič