Norbert Gálik

CTO, Member of the supervisory board

Norbert Gálik, CFA, е заемал няколко водещи позиции в банковия и инвестиционния сектор. В момента заема позицията технически директор и член на надзорния съвет на Wealth Effect Management Group, където отговаря за технологичното разрастване на софтуерната ИТ инфраструктура, от развитието на основната финансова система до осигуряването на клиентски или партньорски уеб и мобилни платформи.

Norbert Gálik