Oleksandra Ivanova

WEALTH ADVISOR

Олександра е друг член на екипа на WEM, чиято звезда изгря, благодарение на стажантската ни програма през 2021 г. Тя демонстрира как отдадеността може да помогне на някого да израсне като професионалист и да му позволи да предоставя ценни услуги на нашите клиенти.

Oleksandra Ivanova