Rastislav Masrna

Wealth Advisor

Нов член на екипа на Wealth Effect Management с предишен опит на финансовите пазари и търговията с финансови инструменти. Неговият фокус е качеството на дългосрочните инвестиции за клиентите на Wealth Effect Management – специализира в инвестиционните спестявания и управляваните портфолиа.

Rastislav Masrna