Veronika Bagínová

CBO

Като Chief Business Officer, Veronika използва богатия си опит в бизнес развитието от глобални компании (Microsoft, SurveyMonkey, Dropbox) и от над 8 години работа в ИТ индустрията в Австралия. В WEM нейният основен фокус е върху развитието на визията и стратегията на компанията и по-нататъшното подобряване на вътрешните процеси, така че да можем да продължим да осигуряваме възможно най-добрите резултати за нашите клиенти.

Veronika Bagínová