В какво да инвестираме парите си?

20. 11. 2018

Веднъж стигнали до момента, в който успяваме регулярно да заделяме част от месечния си доход, идва логичният въпрос в какви инструменти да инвестираме спестявания си. В днешно време съществуват множество възможности за инвестиране и изборът за всеки човек трябва да бъде напълно индивидуален и съобразен с неговите рискови предпочитания, хоризонт на инвестиране, необходимост от ликвидност и цели.

Важни фактори за всяка инвестиция

Всеки инвеститор трябва да бъде наясно със своята толерантност към риска. Тя може лесно да бъде измерена с един от множеството тестове онлайн за тази цел. Толерантността към риска определя до колко сме склонни да понесем загуби от нашите инвестиции, макар и тези загуби да са краткосрочни. По-високата рискова толерантност е пряко свързана и с по-високото ниво на очаквана доходност, въпреки че тази пряка зависимост е валидна само в дългосрочен план и е възможно пазарната конюнктура в даден момент да не носи резултатите, които очакваме. Като пример, инвестирането на финансовите пазари може да се характеризира като рисково начинание, но това също така много зависи от инструментите, които избираме. Акциите на компании, например, са много по-рискови инструменти от облигациите, но и очакваната доходност при първите е много по-висока.

На второ място трябва да си отговорим на въпроса какъв е нашият хоризонт на инвестиране. Ако говорим за период от поне 10 години, тогава ликвидността на нашите активи не е толкова важна и може да предприемем по-рискови инвестиции, тъй като краткосрочните колебания не би трябвало да ни притесняват.

Ако инвестираме краткосрочно, да кажем с хоризонт от 1-2 години с цел да съберем пари за ваканция, ще трябва да изберем сравнително по-ликвидни инструменти, както и инвестиции със сравнително по-нисък риск.

Не на последно място трябва да сме наясно какви са целите на нашите инвестиции. Дали спестяваме и инвестираме пари с цел да си осигурим по-комфортен живот след пенсиониране, или инвестираме пари с цел натрупване на капитал за закупуването на кола. Целите ни ще ни помогнат по-добре да изберем комбинацията от риск, ликвидност и видове инструменти, към които да насочим нашите спестявания.

Оттук нататък следва да решим в какво всъщност да инвестираме парите си. Възможните отговори са много, но ще се спрем на най-популярните сред тях:

Недвижимо имущество

Недвижимото имущество е много популярна форма на инвестиция сред българите, отчасти заради общата липса на финансова култура, но също така и поради сравнително по-ниската толерантност на българина към риска.

В недвижимо имущество можем да инвестираме както чрез покупка на самия актив (апартамент, земя, офис), така и чрез покупката на дялове във фондове, които инвестират в такъв тип активи. Второто е далеч по-непопулярно, но за сметка на това позволява да инвестираме малки суми регулярно, наслаждавайки се на възхода на пазара. Покупката на самия актив изисква или да имаме заделена голяма сума пари, или да изтеглим кредит за неговото придобиване, което само по-себе си увеличава риска.

Прочетете повече: Какво трябва да знаем за ипотечния кредит?

Доходността от инвестиции в недвижимост е със сравнително ниско ниво на риск, но и възвръщаемостта е по-ниска от инвестиции в акции например. От друга страна, това е инвестиция с ниска ликвидност, която следва бизнес цикъла и е много важно да уцелим точния момент на покупка.

Акции

Акциите са може би най-популярният финансов инструмент по света, но все още с относително ниска популярност у нас.

Инвестицията в акции ни дава право на собственост върху компания, в която инвестираме, и е възможно да печелим както от покачващата се стойност на тези активи, така и от потенциалното изплащане на дивиденти. Акциите са сравнително рискова инвестиция, като може да очакваме цената на тези активи да се покачи или спадне с двуцифрени темпове за относително кратък период от време.

В дългосрочен план обаче, акциите носят относително добра възвръщаемост и обикновено тези инструменти са доста ликвидни, което позволява бързо да продадем своите позиции, без да търпим големи загуби.

Облигации

Облигациите са друг много популярен финансов инструмент, който обикновено се характеризира с по-нисък риск от акциите, но и с по-ниска очаквана доходност.

Облигациите са реално дългови инструменти, които се емитират най-често от конкретна компания или държава, като в общия случай те предлагат регулярното изплащане на лихви, а самата главница се изплаща при падеж на инструмента. Можем да печелим пари както от лихвените плащания, така и от промяна на цената на тези инструменти, която пък от своя страна е до голяма степен в обратно пропорционална връзка с лихвените проценти.

Прочетете повече: Какво е финансова култура и как да я постигнем?

Подобно на акциите, облигациите също се считат за относително ликвидни инструменти, и често се използват като дефанзивна инвестиция в моменти на финансова криза, когато очакванията са лихвените проценти да се понижават.

Суровини

Суровините са по-особен вид инвестиция, тъй като промяната в тяхната цена зависи от множество фактори, с които е препоръчително да сме добре запознати преди да решим да насочим парите си към този инструмент. Можем да инвестираме както във физически суровини (злато, сребро) така и във финансови инструменти, които представляват договори за притежание на тези суровини и се търгуват активно на финансовите пазари.

Физическото притежание ни дава сигурността, че реално разполагаме с тези активи, но е обвързано с допълнителни разходи за съхранение.

Криптовалути

Криптовалутите нашумяха сравнително наскоро и въпреки, че позволиха на много хора да увеличат своите инвестиции многократно за сравнително кратък период от време, немалка част от инвеститорите в този иновативен продукт загубиха огромни суми пари поради своята алчност и опасение да не останат по-назад от „тълпата“.

Ако мислите да инвестирате в криптовалути, трябва да сте наясно, че това са инструменти с много висок риск и не е препоръчително да насочвате към тях повече от няколко процента от вашия спестовен портфейл.

Прочетете повече: 5 ефективни начина за спестяване на пари


Wealth Effect Management е независим финансов консултант с доказан опит в управлението на лични финанси. Нашите експерти предоставят персонализирани решения за подобряване на цялостното финансово състояние на клиентите ни. Постигаме това благодарение на дългогодишното си партньорство с едни от най-големите банки, застрахователни компании, инвестиционни и пенсионни фондове на българския пазар. Нашите консултации са изцяло безплатни за клиента, а мисията ни е да повишим финансовата култура на българските граждани и да им помогнем да управляват по-ефективно парите си. 

ОПТИМИЗИРАЙТЕ ЛИЧНИТЕ СИ ФИНАНСИ

Искате да управлявате ефективно парите си, но не сте сигурни как? Светът на финансите е сложен, но не и необясним. Заявете своята безплатна консултация сега и получете отговорите от нашите експерти.

×

Свържи се с нас

×
×