Buffett a Dimon sa postavili proti kvartálnym prognózam ziskov

3. 7. 2018

Warren Buffett a Jamie Dimon znovu spojili svoje sily pri presadzovaní zrušenia kvartálnych prognóz ziskov, ktoré si spoločnosti v poslednej dobe mimoriadne obľúbili.

Dimon, ktorý je predsedom združenia lídrov popredných amerických spoločností s názvom Business Roundtable, uviedol, že zúčastnení generálni riaditelia vyjadrili plnú podporu spoločnostiam, ktoré sa od tejto stratégie rozhodli odstúpiť.

Riaditelia podnikov často cítia, že sú povinní zverejňovať prognózy spojené so ziskami svojej spoločnosti na nadchádzajúci štvrťrok. Dimon v spoločnom rozhovore s Buffettom začiatkom júna vysvetlil: „To však obvykle vedie iba k tomu, že spoločnosti sa takto ocitajú v pozícii, v rámci ktorej sa od vedenia vyžaduje, aby za dané časové obdobie vykázalo vopred vytýčený objem ziskov. Mnohí vedúci pracovníci však v takomto scenári pristupujú k diskutabilným taktikám, ktoré by za iných okolností neboli ochotní aplikovať.“

Dimon tiež dodal: „Kvartálne prognózy ziskov sú často priamo prepojené na počasie, ceny komodít, objemy produkcie a oceňovanie produktov zo strany konkurencie. Ako generálny riaditeľ spoločnosti v skutočnosti nemáte kontrolu ani nad jedným z týchto činiteľov a miestami sa môžete cítiť ako loď unášaná búrkou na otvorenom mori. Ak však zvolíte vhodný prístup k podnikaniu, z dlhodobého hľadiska dokážete udržať svoju spoločnosť nad vodou.“

Uznávaný podnikateľ ďalej uviedol: „Mali by ste budovať systémy, ktoré potrebujete. Mali by ste realizovať výskum a vývoj, ktorý Vašej spoločnosti prinesie dlhodobé výhody. Každý z týchto krokov by ste mali dôsledne vysvetliť a odôvodniť akcionárom a členom predstavenstva Vášho podniku. Prirodzene, niektorí generálni riaditelia budú tvrdiť, že prognózy sú potrebné k navyšovaniu hodnôt akcií. Ja však tvrdím, že každá spoločnosť by v tomto smere mala disponovať slobodnou vôľou a jednoducho ignorovať krátkodobé predpovede týkajúce sa ziskov.“

Podobné: JPMorgan sa chce stať Amazonom z Wall Street

Jamie Dimon je predsedom a generálnym riaditeľom spoločnosti J. P. Morgan Chase, kým Warren Buffett pôsobí v pozícii predsedu a generálneho riaditeľa spoločnosti Berkshire Hathaway. Názor združenia Business Roundtable na kvartálne prognózy prezentovali v denníku The Wall Street Journal.

Treba poznamenať, že sa jedná o skutočne dlhotrvajúcu diskusiu. V súčasnosti sa však na scéne objavujú aktivistickí investori, ktorí vo veľkej miere monitorujú popredné spoločnosti a ich dodržiavanie vytýčených finančných cieľov na konkrétny fiškálny kvartál. Dané spoločnosti sa v dôsledku tejto skutočnosti ocitajú pod neprimeraným tlakom a ako uviedol Dimon, často sa tak uchyľujú k skratovým rozhodnutiam. Práve z tohto dôvodu sa v poslednej dobe opätovne zvýšila priorita tejto témy, ktorá upútala pozornosť aj dvoch z najuznávanejších podnikateľov súčasnosti.

Spoločnosti zostavujú prognózy v rámci svojich predajov a ziskov, ktoré následne posúvajú finančným analytikom z Wall Street. Tí využívajú tieto údaje pri vypracovávaní štúdií a odporúčaní s cieľom informovať investorov, ktorí sa zamýšľajú obchodovať na akciovom trhu. Keď sa konkrétnej spoločnosti nepodarí na konci kvartálu naplniť prezentované predpovede, veľmi často sú následkom krátkodobé výkyvy ceny jej akcií. Úspešné naplnenie prognózy sa na druhej strane považuje za ideálny spôsob, ktorým je možné napĺňať očakávania investorov a eliminovať prípadnú volatilitu.

 

Jamie Dimon, generálny riaditeľ spoločnosti J. P. Morgan Chase.

Buffettova spoločnosť Berkshire Hathaway neposkytuje analytikom žiadne podobné prognózy. Najúspešnejší investor na svete povedal, že prehnaná snaha o napĺňanie predpovedí môže nabádať manažérov spoločností k manipulácii s číslami, aby tak úspešne splnili očakávania z Wall Street.

Buffett v rozhovore pre agentúru CNBC uviedol: „Takéto operácie môžu podnietiť vznik negatívnej reputácie jednotlivých spoločností. Keď sa spoločnosti ocitnú v situácii, v ktorej sa za každú cenu snažia dopracovať k vopred vytýčeným hodnotám, obvykle ich to núti pristupovať k rozhodnutiam, ktoré v skutočnosti nie sú v súlade s dlhodobými záujmami daného podniku.“

Buffett a Dimon pred dvoma rokmi poskytli svoju odbornú asistenciu pri zostavovaní súboru dobrovoľných smerníc týkajúcich sa kvartálnych prognóz, ktoré podpísala viac ako desiatka popredných generálnych riaditeľov. Jeden z princípov zahrnutých do týchto smerníc pojednával o tom, že spoločnosti by sa nemali cítiť povinné, poskytovať svoje štvrťročné predpovede finančným analytikom. Tento trend je totiž už niekoľko rokov obviňovaný z toho, že manažéri spoločností sú jeho dôsledkom doslova posadnutí dosahovaním krátkodobých výsledkov.

Hráči vo finančnom sektore, ktorí schvaľujú zverejňovanie kvartálnych prognóz ziskov, tvrdia, že takáto stratégia vedie k lepšej komunikácii medzi spoločnosťami a inštitúciami na Wall Street, znižuje volatilitu cien akcií a v konečnom dôsledku zvyšuje ich hodnotu.

Spoločnosť McKinsey & Company však v štúdii z roku 2006 dokladovala, že štvrťročné prognózy nijakým spôsobom neovplyvňujú vývoj cien akcií a tiež neznižujú volatilitu týchto cien. Jediným významným prínosom takýchto prognóz sa ukázalo byť zvýšenie objemu obchodovania s akciami konkrétnych spoločností. To je síce dobrou správou pre mimoriadne aktívnych obchodníkov, ktorí monitorujú akciový trh na dennej báze, ale pre väčšinu ostatných ľudí sa nejedná o žiadnu výhodu.

Warren Buffett, generálny riaditeľ spoločnosti Berkshire Hathaway.

Spoločnosť McKinsey naopak zistila, že vypracovávanie kvartálnych prognóz si od vedenia spoločností vyžaduje investíciu drahocenného času a núti lídrov podnikov v nezdravej miere sa zameriavať na krátkodobé plány a ciele. V čase, keď táto štúdia uzrela svetlo sveta, veľké spoločnosti ako Coca-Cola, UPS a AT&T oznámili, že už viac nemienia poskytovať svoje štvrťročné prognózy analytikom z Wall Street. Agentúra FCLTGlobal tiež uviedla, že v priebehu roka 2010 zverejňovalo svoje kvartálne prognózy až 36% spoločností figurujúcich na zozname S&P 500, kým v roku 2016 sa jednalo už iba o 27,8% týchto podnikov.

Mnohým ľuďom sa pravdepodobne zdá, že eliminácia prognóz ziskov bude mať za následok zníženie celkového objemu informácií vo finančnom sektore a tým povedie k zníženiu efektívnosti trhu. Avšak takéto prognózy informujú výhradne o odhadovaných ziskoch a sú preto náchylné na chyby a často sa spájajú so značnou neistotou. To znamená, že skutočná výpovedná hodnota kvartálnych predpovedí je naozaj iba obmedzená.

Zároveň však nemožno poprieť, že trhy by skutočne mali prospech z väčšieho množstva dostupných informácií, musí sa ale jednať o informácie správneho druhu. Pre efektívnu alokáciu kapitálu je kľúčová dostatočná transparentnosť firemných rozhodnutí. Tradičné finančné metriky sú síce nevyhnutným prvkom súčasného podnikania, ale neumožňujú investorom a ostatným zainteresovaným stranám vyhodnotiť skutočný pokrok smerom k dlhodobému vytváraniu hodnôt.

Táto skutočnosť pramení čiastočne z povahy časových horizontov zahrnutých do tradičných finančných metrík a tiež z toho, že takéto analýzy sú veľmi často charakteristické iba obmedzeným rozsahom pôsobnosti. To znamená, že obvykle neodzrkadľujú vplyv tých firemných rozhodnutí na akcionárov spoločnosti, ktoré sú pre dlhodobý úspech daného podniku rozhodujúce. Tieto kritické rozhodnutia sa týkajú predovšetkým vzťahov medzi spoločnosťou a jej zamestnancami, dodávateľmi, životným prostredím a komunitou, v ktorej sa tento podnik angažuje.

Spoločnosti preto potrebujú zavádzať metriky a mechanizmy, ktoré by im umožnili sústrediť sa na dlhodobé ciele a pútať pozornosť dlhodobých investorov. Práve aplikáciou takéhoto prístupu bude totiž možné dopracovať sa k investíciám, ktoré povedú k vytváraniu hodnôt a podpore ekonomiky, čo je nevyhnutné pre budovanie nových pracovných miest a bohatstva v budúcnosti.

Podobné: Kam až siaha impérium Warrena Buffetta

Investori by si mali položiť otázku, či sú ochotní zverovať svoje peniaze generálnym riaditeľom, ktorých jediným cieľom je umelo navyšovať svoju kvartálnu ziskovosť iba preto, aby sa v nasledujúcom štvrťroku mohli snažiť o rovnaký míľnik. Spoločnosti by sa namiesto toho mali snažiť vzdelávať svojich akcionárov a odrádzať ich od toho, aby sa nechávali neprimerane ovplyvňovať krátkodobými výkyvmi trhu, ktoré môžu byť už v priebehu troch mesiacov minulosťou. Inteligentní investori by sa v takejto situácii mali riadiť Buffettovým odporúčaním, ktoré znie, že „najlepší čas na predaj akcií je…. nikdy“.

To neznamená, že by ste mali nakúpiť akcie a už sa ich nikdy nedotknúť. Svoje akcie by ste však mali držať po dostatočne dlhú dobu a rozhodnúť sa o ich predaji až v momente, keď definitívne stratíte dôveru v budúcnosť zvolenej spoločnosti. Neschopnosť naplniť štvrťročné prognózy totiž obvykle nie je dostatočným dôvodom na predaj akcií.

Dimon 7. júna uviedol, že približne 20% členov skupiny Business Roundtable ešte aj v súčasnosti zostavuje kvartálne prognózy ziskov, kým približne 60% zo zúčastnených generálnych riaditeľov poskytuje finančným inštitúciám predpovede týkajúce sa svojich celoročných cieľov. Dimon však dodal, že riešenie tejto otázky a zaujatie vlastného stanoviska je „prvým krokom“ na ceste za zmenou myslenia svetových investorov.

Zdroj: Bloomberg, CNBC

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×