Buffettova Berkshire zdvojnásobila zisky a nakúpila akcie v hodnote $900 miliónov

6. novembra 2018

Berkshire Hathaway je slávnym konglomerátom, ktorý je riadený miliardárom a ikonickým investorom Warrenom Buffettom. Spoločnosť 3. novembra vyhlásila, že jej štvrťročný prevádzkový zisk sa zdvojnásobil, keďže na trhu s poisťovacími službami sa úspešne vyhla hurikánom a medzitým sa jej darilo v dôsledku zníženého daňového zaťaženia.

Silný výsledok priniesol Buffettovi veľký objem prostriedkov, ktoré má možnosť usmerniť do nových investícií. Známy „hodnotový“ investor však priznal, že v poslednom čase má problém s nachádzaním vhodných miest, na ktoré by bol ochotný tieto zisky investovať. Nakoniec sa však uchýlil k tomu, že v priebehu posledného kvartálu nakúpil akcie svojho vlastného podniku v pozoruhodnej hodnote 928 miliónov dolárov.

Vývoj hodnoty akcií spoločnosti Berkshire Hathaway (modrá krivka) po tom, čo Buffett nakupoval jej vlastné akcie – prvý takýto jav označený oranžovou farbou sa objavil v priebehu roka 2012, druhý na konci roka 2018.

Kým prevádzkový zisk spoločnosti Berkshire Hathaway v minulom roku dosahoval úroveň 3,44 miliardy dolárov, v treťom kvartáli roku 2018 sa zdvojnásobil na hodnotu 6,88 miliardy dolárov, čo je dokonca viac ako míľnik 6,11 miliardy dolárov, predpovedaný analytikmi z Wall Street.

Poisťovacej činnosti spoločnosti nepochybne pomohli nižšie odhadované výdavky v rámci poistenia majetku a osôb v predchádzajúcich rokoch a nižšie dane. Predchádzajúci rok zahŕňal veľké straty v dôsledku troch hurikánov pôsobiacich na území Spojených štátov a významného zemetrasenia v Mexiku.

Podobné: Akým spôsobom Berkshire Hathaway zarába?

Zisky plynúce z upisovania poistných zmlúv dosiahli na konci tretieho kvartálu hodnotu 441 miliónov dolárov, čo je mimoriadne pozitívny výsledok v porovnaní so stratami vo výške 1,4 miliardy dolárov, ktoré Berkshire vykazovala v predošlom roku.

Bill Smead, ktorý je výkonným riaditeľom spoločnosti Smead Capital Management a akcionárom spoločnosti Berkshire Hathaway, povedal: „Hovoríme o jednom z absolútne najväčších kvartálnych výkazov o ziskoch, ktoré sa vôbec objavili v súvislosti s americkou korporáciou.“

Spoločnosť Berkshire uviedla, že hodnota jej čistého zisku v treťom kvartáli narástla o viac než 355% na úroveň 18,5 miliardy dolárov, čo však odzrkadľovalo nové pravidlo v účtovníctve podniku, ktoré vyžaduje, aby spoločnosť do správy o ziskoch zahŕňala aj zatiaľ nezrealizované výnosy z vykonaných investícií. Buffett v tejto súvislosti povedal, že takéto pravidlo by mohlo viesť k „divokým a skresleným“ výsledným hodnotám, čo by následne mohlo vzbudzovať mylné domnienky medzi investormi, ktorí by sa namiesto toho mali pozerať na prevádzkový zisk podniku.

Spoločnosť Berkshire Hathaway bola v priebehu tretieho kvartálu tohto roka zaťažená efektívnou daňovou sadzbou vo výške 19,2%, čo predstavuje výrazné zníženie v porovnaní s úrovňou 25,3%, príznačnou pre minulý rok. Táto zmena prirodzene nastala po znížení sadzby dane z príjmov firemných subjektov, ktoré v decembri podpísal americký prezident Donald Trump. Mnohé štatistické výsledky, ktoré oznamujú korporácie v Spojených štátoch, boli v dôsledku nového daňového zákona zreteľne skreslené.

Zisky narastali vo všetkých významných sektoroch podnikania spoločnosti Berkshire Hathaway. Graf porovnáva hodnoty v miliardách dolárov v treťom kvartáli roku 2017 (čierna farba) a treťom kvartáli roku 2018(ružová farba).

K dispozícii viac než $100 miliárd

Poskytovanie služieb v oblasti poistenia je zárukou toku hotovosti, ktorý spoločnosti Berkshire umožňuje investovať prostriedky po celom svete. Zisky z poplatkov, ktoré spoločnosť zhromažďuje pred vyplácaním poistných nárokov a pomáhajú financovať jej rast, v septembri tohto roka dosiahli súhrnnú hodnotu 118 miliárd dolárov. Spoločnosť tak disponuje čistou sumou 103,6 miliardy dolárov v podobe hotovosti, amerických štátnych dlhopisov s krátkodobým horizontom splatnosti a ďalších podobných investícií.

Buffettova posledná veľká akvizícia sa konala v januári roku 2016, keď Berkshire zaplatila 32,1 miliardy dolárov za spoločnosť Precision Castparts, ktorá sa venuje produkcii súčiastok do lietadiel. Spoločnosť v júli oznámila zmierňovanie akvizičnej politiky, čo účinne zabránilo Buffettovi v tom, aby mohol pristúpiť k spätnému nákupu akcií svojej spoločnosti za súčasné ceny.

Spoločnosť Berkshire Hathaway má sídlo v meste Omaha, štátu Nebraska a ovláda podiely vo viac než 90 firmách v oblasti poistenia, chemického priemyslu, energetiky, potravín a maloobchodu, priemyselných komponentov, železníc a ďalších odvetví.

Na vykonávanie každodenných operácií spoločnosti dohliadajú Greg Abel a Ajit Jain, pričom jeden z nich by sa mohol stať potenciálnym nástupcom 88-ročného Warrena Buffetta, ktorý je v súčasnosti generálnym riaditeľom spoločnosti. Veľké rozhodnutia spojené so strategickou alokáciou kapitálu spoločnosti schvaľuje Buffett spolu s viceprezidentom podniku, 94-ročným Charliem Mungerom.

Zisky spoločnosti Berkshire sa zlepšili v rámci každej z jej hlavných obchodných jednotiek. Výsledky vykázané konglomerátom vhodne vykreslili obraz súčasnej americkej ekonomiky, ktorá síce naďalej rastie, no zároveň čelí zvýšenému tlaku v súvislosti so zvyšujúcimi sa nákladmi, ktoré čiastočne vyplývajú zo zavedenia obchodných taríf vládou amerického prezidenta Trumpa.

Buffettova spoločnosť zaznamenala zvýšené náklady na pohonné hmoty a suroviny napríklad vo svojich investíciách na trhu so stavbárskymi produktmi, ako aj v potravinárskom sektore a v rámci dodávateľskej spoločnosti McLane, čo v týchto smeroch zreteľne zvýšilo jej prevádzkové náklady a obmedzilo zisky.

Opačný trend zaznamenala spoločnosť Burkston Northern Santa Fe, ktorá predstavuje investíciu spoločnosti Berkshire v železničnom sektore. Keďže na trhu s automobilovou prepravou v súčasnosti existuje neuspokojený dopyt, mnoho podnikov sa obracia na distribúciu pomocou železníc. Táto skutočnosť umožnila spoločnosti Burkston navyšovať svoje ceny, čo efektívne prispelo aj k ziskovosti Buffettovho konglomerátu v tomto sektore.

Spoločnosť Berkshire Hathaway zároveň varovala, že poistné straty vzniknuté v dôsledku hurikánu Michael sa v súčasnosti iba za štvrtý kvartál tohto roku odhadujú na hodnotu v rozmedzí 350 až 550 miliónov dolárov.

Podhodnotené akcie?

Bežné akcie triedy A spoločnosti Berkshire Hathaway sa začiatkom tohto mesiaca obchodovali na hodnote 308 411,01 dolára na akciu a za rok tak dosiahli celkovú návratnosť vo výške 3,6%. Jedná sa o mierny náskok pred výnosmi populárneho akciového indexu S&P 500, ktorý v tomto období vykázal návratnosť na úrovni 3,4%. Účtovná hodnota spoločnosti Berkshire v prepočte na akcie triedy A, ktorá odráža rozdiel medzi aktívami a pasívami, ako aj preferovaný podiel rastu podniku, dosiahla k 30. septembru výšku 228 712 dolárov. Jedná sa o navýšenie voči predchádzajúcemu kvartálu, keď sa táto hodnota pohybovala okolo úrovne 217 677 dolárov na akciu.

Medzi najobľúbenejšie Buffettove investície poslednej doby patrí nákup akcií v spoločnosti Apple. Podiel, ktorý Berkshire Hathaway vlastní v spoločnosti Apple, dosiahol na konci posledného kvartálu hodnotu 57,6 miliardy dolárov, pričom iba na konci júla sa jednalo o hodnotu 47,2 miliardy dolárov.

Spoločnosť Berkshire Hathaway vlastní podiely o hodnote viac než 15 miliárd dolárov prinajmenšom v piatich verejne obchodovaných podnikoch.

Cena akcií spoločnosti Apple na začiatku novembra klesla takmer o 7%, v dôsledku čoho sa trhová hodnota tohto giganta opätovne posunula pod hranicu jedného bilióna dolárov. Tržby tejto spoločnosti totiž ani v prázdninovom kvartáli nedosiahli predpovedanú úroveň, pričom technologická spoločnosť vyhlásila, že už naďalej nebude zverejňovať svoje prognózy týkajúce sa budúcich ziskov. Celý tento stav vyvíja značný nátlak na predaj nových modelov iPhone značky Apple.

Súvisiace: Výročné diskusie s Warrenom Buffettom sa stali povinnými udalosťami pre akcionárov spoločnosti Berkshire Hathaway po celom svete

Steven Check, ktorý je prezidentom spoločnosti Check Capital Management a popredným akcionárom spoločnosti Berkshire Hathaway, uviedol, že spätné odkupovanie akcií spoločnosti Berkshire je nepochybne dobrým znamením.

Check v tejto súvislosti povedal: „Myslím si, že to dáva dokonalý zmysel. Tieto akcie sa totiž počas celého kvartálu obchodovali za omnoho vyššiu cenu ako vo chvíli, keď boli nakúpené. To nás iba opätovne utvrdilo v skutočnosti, že tieto akcie boli podhodnotené.“

Zdroj: Bloomberg, Reuters, WSJ

Vstúpte s nami do finančného sveta

Chcete investovať alebo obchodovať s cennými papiermi? Alebo sa chcete iba ponoriť hlbšie do tajov finančného sveta? Nechajte nám váš kontakt a my sa s vami spojíme.

×

Kontaktujte nás

×
×